164066 TA

Ett gott förtroende ger bestående resultat

Tagore AB är en konsultbyrå vars verksamhet vilar på övertygelsen om att förtroende och tillit är de viktigaste faktorerna, tillsammans med strategi och utförande, för att beställarens förväntade resultat ska bli verklighet. Detta gör företaget till specialister på förändring med IT.

– Vi vill konkurrera med vår förmåga att skapa resultat, säger Benny Lundberg, vd och en av Tagores tre grundare.


Företagen som vänder sig till Tagore gör det av anledningen att de vill ändra om och förbättra något i sin verksamhet.


– De förändringar vi genomför ska alltid ge de resultat som våra kunder förväntar sig av vårt samarbete, förklarar Benny.


Ett gott samarbete vilar på förtroende och dit når man bland annat genom att vara tydlig och utgå ifrån att en lyckad process är beroende av god kommunikation. Tydlighet kräver mod att vara ärlig.


– Inledningsvis måste vi undersöka om kundens förmåga står i proportion till de förväntningar som kunden har på förändringarna. En viktig del i vårt arbete är att se till att våra uppdragsgivare inte investerar i system som inte passar deras organisation, säger Benny.


Grunden som man bygger relationen på är ett verksamhetsanpassat avtal, och för att ingå ett sådant hjälper Tagore kunden att förstå vad de behöver för att nå sina mål.


– Vi är noga med att förmedla vilka vägar som finns att välja mellan, men det är alltid kunden som väljer, säger Benny.


God kommunikation och tydliga avtal leder till att de tekniska förändringar man genomför verkligen fungerar som önskat.


– Att vi lyckas se till att kunden kommer i mål är avgörande för det förtroende vi arbetat så hårt för att bygga upp, säger Benny med eftertryck.


Han försäkrar att man väljer ett samarbete baserat på kvalitet, kompetens och förtroende för att nå resultat. Ett löfte som verkligen sammanfattar kärnan i Tagores gärning.

Läs mer...

2016-08-12 15:45

174018 P1

Mat, dryck och vänner på Pitcher’s

Artikel Till Pitcher’s vid Sigmatorget kommer västeråsare i allra åldrar för att umgås, äta och dricka gott. Här hittar du Västerås största sortiment av öl och för den idrottsintresserade visas en mängd sportevenemang...
174068 SB1

En bransch i stark förändring

Artikel Bilbranschen är i stark förändring och våra vanor kring bilköp har ändrats i och med internet. De stora hallarna med glänsande nya bilar kan snart vara ett minne blott. Vi träffar Dahn Sturesson på Strömbergs...
DSC_7374_webb_puff

Går mot strömmen

All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Träning_puff_webb

Kom i form – vid en sten

Fem enkla övningar för en finare figur.

Arkiv