124026-ferax.bild1124026-ferax.bild2

Får ut det bästa av din fastighet

Att veta vad man ska göra med gamla svåruthyrda lokaler kan vara ett problem för många. Men inte för fastighetskonsulten Lars Ellsäter som specialiserat sig på uthyrning och ombyggnationer av kommersiella fastigheter. Nu driver han företaget FERAX-AKSP tillsammans med hustrun Anette Ellsäter som är expert i Cad-projektering.

– Jag har länge arbetat med att bygga digitalt och har varit med och utvecklat en marknadsledande programvara för Cad. I dag arbetar jag bland annat med att utbilda personer på stora byggbolag, framför allt elektriker, i programmet, säger Anette Ellsäter.

Hon är i grunden elkonsult och specialist på 3D-projektering i fastigheter och har under många år drivit företaget AKSP. Men 2012 slogs det ihop med hennes man Lars bolag Ferax Fastighetskonsult som arbetar mer med användandet av fastigheterna. Det nya namnet är FERAX-AKSP AB.

– Jag kallar mig fastighetskonsult eftersom jag arbetar med så mycket mer än bara uthyrning av fastigheterna. Jag utvecklar affärsplaner, sköter upphandlingar av nybyggnationer och ombyggnationer till projekteringen och i slutändan även uthyrningen, förklarar Lars.

Med över 30 år i branschen har han full koll på läget. De främsta uppdragsgivarna är stora svenska fastighetsbolag som hyr in Lars för att exempelvis omvandla en gammal byggnad till något nytt. Han planerar då hur den ska kunna användas på bästa sätt, hur man ska kunna öka värdet på fastigheten och hur stora hyrorna bör vara. De flesta uppdragen får han via referenser från tidigare jobb.

– Jag har även stor erfarenhet av förtida avvecklingar, där hyresgästen sitter fast i långa hyresavtal. Senaste exemplet är Vin & sprithistoriska museets förtida flytt där cirka fem miljoner kronor räddades från deras åtagande, säger Lars.

 

I dag har de stora byggbolagen allt högre krav på digital samordning och 3D-projektering, därmed får också Anette flera samordningsuppdrag från denna sektor.

– Eftersom jag är i branschen och samtidigt jobbar i produktionen vet jag hur det ser ut i verkligheten och talar på så sätt samma språk. Jag kan förstå vad det är de frågar efter, säger hon.

Att både Anette och Lars hela tiden håller sig uppdaterade inom sina områden är en styrka i deras arbete. Tillsammans har de lång erfarenhet av branschen och vet hur man på bästa sätt planerar sin tid.

– Hos oss får man mycket tid ur de timmar man betalar oss för. Vi är effektiva och lägger aldrig tid på onödiga möten. Vi är unga seniorer som varit med länge och är lyhörda för vad kunden efterfrågar, summerar Lars.

Läs mer...

2012-08-28 15:00

194031 HD1

Friska tänder livet ut

Artikel Tio minuter omsorg om dina tänder per dag samt regelbundna besök hos tandhygienisten och tandläkaren ökar chanserna för friska tänder livet ut – påminner Tandea Hjorthagen.
193083 ABDJ1

”Vi intygar äktheten''

Artikel Redan i svenska författningar från 1600-talet benämns Notarius Publicus. Den 6 oktober 1882 utfärdades en stadga angående befattningen vars syfte idag är att hjälpa allmänheten med att kontrollera och...
  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Arkiv