195016 SSF2195016 SSF4195016 SSF5195016 SSF6195016 SSF3195016 SSF1

Förstå dig själv och sammanhanget du befinner dig i!

Tiden på folkhögskolan upplevs av många som en av de bästa i livet. I denna tillåtande miljö kan Du vara dig själv, ta reda på vem Du är och utveckla sidor av dig själv utan prestationskrav. Oavsett om man behöver läsa in motsvarande gymnasiet, läsa svenska, få ett socialt sammanhang eller utveckla sin kreativitet, så är folkhögskolan en plats för alla.

Södra Stockholms Folkhögskola flyttade 2018 från Skärholmens centrum, till industriområdet Varvet i norra Botkyrka. Lokalerna utformades för att vara så ändamålsenliga som möjligt. En blick ut genom fönstret och man kan lätt försjunka i solens reflekterande i vattnet från Mälaren. Gunnar Elvin är rektor för skolan sedan februari 2018. 


Vi känner en större gemenskap här. Deltagarna är på skolan och umgås mer, kanske tar en promenad längs vattnet och båtarna eller ut mot nära liggande grönområden. Många söker sig till Södra och vill gå här. Vi trivs och flytten känns väldigt lyckad, förklarar han.


Här kallas de studerande för deltagare för att understryka att de studerande är medskapande och delaktiga i det som görs, likväl som deras erfarenheter och kunskaper är lika viktiga som lärarnas. Södra har ett flertal populära kurser. Många går Allmän kurs där man får möjlighet att läsa motsvarande gymnasiet och få behörighet för att söka vidare till högskola eller universitet. Utbildningen äger rum på “folkhögskolevis”, vilket betyder att man jobbar utifrån sin egen takt, i grupprocesser och ofta tematiskt, utan traditionella prov. Fokus är på helheten och inte vad deltagaren presterar i enskilda kurser. Relationer och närvaro är centralt. Istället för betyg får man ett omdöme som främst speglar personens förmåga att studera, snarare än vad man har presterat. Allmän kurs passar ofta de som inte tyckte gymnasiet fungerade bra. Baskursen i svenska som andraspråk är på grundnivå, och vänder sig till de som behöver omfattande träning i svenskan samtidigt som få kontakt med andra ämnen. 

 • Utbildning handlar mycket om vad du ska bli, men bildning handlar om vem du är eller vem du vill vara. Här jobbar vi mycket med bildning och att man ska förstå det sammanhang man är i, menar Gunnar.

Södras ledord är omtanke, engagemang och skapande. Det finns en anda som genomsyras av kreativt lärande. Projektverkstan är en ettårig kurs där man får möjlighet att förverkliga sina idéer. Det kan vara exempelvis filmprojekt, musikproduktion, teaterföreställningar eller skrivande. Man lär sig projektarbete som tillämpas i det egna intresseområdet, men tillsammans i grupp för stöd och återkoppling från de andra deltagarna. Den egna passionen styr. Det gäller även populära terminskurserna Lust att skapa, Textilverkstan, Gatans Galleri, kortkurserna Ateljé Digital samt Inspirationskurs i Levande Verkstad.


Därtill erbjuder Södra tvååriga Levande Verkstads pedagogutbildning, en unik utbildning som bara finns på Södra och som förra året firade 50 år som kurs. Här får deltagaren möjlighet att släppa loss den skapande förmågan som alla har inom sig. 

 • Vi skapar med olika material och man lär sig att leda grupper utifrån Levande Verkstads metoder och pedagogik. Efter två år har man fått en form av yrkesutbildning för att kunna arbeta pedagogisk med skapandets olika möjligheter, samtidigt få andra att utveckla sin kreativitet och därmed sitt lärande. Det behövs på många ställen i samhället. Alla kan faktiskt skapa! avslutar Gunnar.
Läs mer...

2019-09-30 13:15

Hemsida
195058 TF4

Plant-based products on the rise

Artikel Trensums Food has been around for many years and has developed into a major producer of liquid foods. “Our unique expertise, above all when it comes to plant-based foods, is what makes us stand out,” says...
195031 ES2

Born in Småland

Artikel Elme Spreader is a company with a long heritage and has being a manufacturer of container spreaders for over 40 years. The company has a wide standard range and is always ready to offer customised solutions....

Faktaruta

 • Södra Stockholms Folkhögskola
 • Mail
 • Facebook
 • Instagram
 • Adress:
  Fågelviksvägen 18, Hus 3, Port 37
  145 53 Norsborg
 • Telefon: 08-465 06 650
Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv