186065 SF3186065 SF1186065 SF4186065 SF2

Framtiden gror hos Skånefrö

Med kvalitet, service, tillgänglighet och omsorg om miljön som främsta ledstjärnor producerar Skånefrö AB en mängd produkter inom kategorierna grönyta och trädgård, gräsfrö, specialfrö samt vilt och fågel. En unik produkt är det organiska jordförbättringsmedlet, biokol som framställs av rester från företagets produktion av utsäde.

       Den åttonde december 2018 har det gått precis 90 år sedan Skånefrös VD, Sven-Olof Bernhoffs morfar startade vad som med åren skulle komma att utvecklas till ett av Sveriges mest framgångsrika utsädesföretag med kunder över hela Europa. 

       – När morfar startade företaget var verksamheten helt fokuserad på vallfröproduktion, berättar Sven-Olof.  

Idag erbjuder man ett brett utbud av utsäde och gräs av absolut högsta kvalitet till lantbruk, fotbollsplaner, golfbanor och privata gräsmattor. Produkterna håller en kvalitet som är långt över EU-standard. Skånefrös gräsfrö har utsetts till bäst i test av tidningen Råd & Rön och utsädet är bland det renaste som marknaden har att erbjuda. 

       Allt utsäde odlas i Södra Skåne och rensas i Tommarp där företaget har huvuddelen av sin verksamhet lokaliserad. Utöver utsäde till spannmålsgrödorna samt gräsfrö för en mängd olika förhållanden och behov, producerar och levererar företaget färdiga gräsmattor, vilt- och mångfaldsfröer, fågelmat samt växtnäring och gödsel. 

       Den färdiga gräsmattan passar den som önskar en matta att använda omgående och levereras till dörren i rullar bestående av tät, slitagetålig och grönskande gräs som passar alltifrån bostadsområden till idrottsarenor. 

Gemensamt för Skånefrös samtliga produkter är att de håller mycket god kvalitet och hög miljöklass. 

       – Vi har inte längre råd att slösa med jordens resurser och därför är det vår skyldighet som företagare att leverera miljövänligt producerade produkter med lång hållbarhet. Vi på Skånefrö verkar miljömedvetet med ambitionen att helt undvika fossil förbränning samt att minimera våra utsläpp av koldioxid, säger Sven-Olof med eftertryck. 

       Som först i Sverige driver Skånefrö en så kallad biokolpanna. En biokolpanna kan liknas vid en modern kolmila som utan skadliga utsläpp producerar biokol genom förbränning av restprodukter från utsädeproduktionen. I biokolpannan lyfts syre och väte från de biologiska restprodukterna och kvar blir biokol och de nyttiga mineraler, som en gång fanns i växten.


186065 SF4


       Själva biokolet fungerar som ett slags jordförbättringsmedel som inte förbrukas utan kan komma jorden till användning i tusentals år.  

Biokolet hjälper jorden att behålla sin fuktighet, förbättrar jordstrukturen, gör näringen i jorden mer lättåtkomlig för växterna samt skapar en gynnsam miljö för jordens mikroliv. 

       – Jag skulle vilja påstå att biokolpannan är nyckeln till framtidens miljövänliga grönytor. Jordens bästa vän helt enkelt, ler Sven-Olof. 

       Produktionen av biokol ingår i ett samarbete som Skånefrö driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet. Biokolprocessen är alltigenom lokal vilket är mycket gynnsamt för det naturliga kretsloppet och miljön i området. 

       Restprodukter från frörenseriet används även för att värma upp företagets lokaler i Tommarp och Hammenhög. Systemet heter Bioagro Energy och processen förser även delar av Tommarp och Hammenhög med fjärrvärme. Allt ska tas till vara!

       Utöver kvalitet och miljöomsorg förknippas Skånefrö även med service och tillgänglighet. Två parametrar som enligt Sven-Olof går hand i hand. 

       – Genom att se till att vi alltid är tillgängliga för våra kunder kan vi garantera en hög servicenivå. Ingen ska behöva vänta på att får svar på sina frågor från oss, avslutar han.

Läs mer...

2018-12-05 14:00

193 022 HL5

Digital hälsa gör Sverige friskare

Artikel En förebyggande och coachande digital tjänst ökar hälsan för svenska medarbetare och hjälper arbetsgivaren att göra korrekta hälsoinsatser. Ett friskare och lönsammare företag med upp till 40 procent minskad...
193046 GH3

”Att rama in konst är också en konst”

Artikel Familjen Hassel i Söderköping driver såväl konstgalleri med inramningsverkstad som bed and breakfast i undersköna Östergötland.

  Faktaruta

  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  Arkiv