192066 JA1

Har du koll på vem som ärver dig?

Det är oundvikligt att vi, någon gång under vår livstid, råkar ut för situationer som rör arvsfrågor eller ekonomisk familjerätt. I de allra flesta av dessa fall lönar det sig att söka juridisk rådgivning och då är det alltid att rekommendera att man vänder sig till en byrå som specialiserat sig inom dessa rättsområden.

Juristfirman Arvingen drivs av jur. kand. Anna Ek. I sin yrkesgärning har hon specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och arvsfrågor, huvudsakligen i form av testamenten, bouppteckningar och arvskiften.


– Att tolka och förstå innebörden av de lagar och regler som omfattar dessa rättsområden är mer komplicerat än vad många tror och därför bör man absolut vända sig till någon som är expert på dessa frågor, säger Anna Ek. Missuppfattningar och okunskap har orsakat många tragedier. Bodelningar och arvskiften är kanske särskilt utsatta för missförstånd med förödande konsekvenser. Ett inte helt ovanligt scenario är att man saknat kunskap om eventuella särkullbarns starka arvsrätt.


– En ny make/maka ärver överhuvudtaget inte om det finns särkullsbarn om man inte upprättat ett testamente. Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få tillgång till sitt arv direkt, förklarar Anna.


Sambolagen omfattas också av en rad missuppfattningar. Sambolagen reglerar inte arv mellan de sammanboende, för att sambos ska ärva varandra måste de skriva ett testamente. Vidare kan sambolagen ställa till det för äldre som flyttar ihop.


– Par som flyttar ihop på ålderns höst inser inte alltid att de faktiskt är sambos. De riskerar därför att förlora halva bostaden vid en separation om de inte avtalat bort sambolagen, säger Anna.


För par med gemensamma barn är det alltid bäst att ingå äktenskap. Anna anser att man inte bara bör betrakta äktenskapet ur ett romantiskt perspektiv, utan kanske främst se det som en praktisk och trygg bolagsform med eftertraktade rättsföljder. 


Vidare rekommenderar Anna att man ser över sitt testamente vart femte år. Tillgångar, närstående, önskemål och inte minst lagstiftning förändras och testamentet kan därför fort bli inaktuellt. Observeras bör även för den som har sparande i form av försäkringar att försäkringar inte faller under testamentet, för att utse en förmånstagare måste ett separat förordnande göras till försäkringsbolaget.


Annas målgrupp är främst anhöriga till avlidna samt personer som flyttar ihop eller har särkullsbarn. Hon betonar dock att människor i alla åldrar kan vinna på att se över sin situation i händelse av dödsfall eller separation.


– Om man har tillgångar rekommenderar jag att man oavsett ålder upprättar ett testamente, avslutar Anna.

Läs mer...

2019-03-14 13:30

193011 C2

Skönhet från Värnamo sprider sig över hela världen

Artikel BB Glow är den nyaste och hetaste behandlingen i skönhetsbranschen. En skonsam och vänlig ansiktsbehandling för dig som vill ha hud som strålar.
193003 BM1

Din egen kropp – nyckeln till allt

Artikel Nu finns möjligheten att kasta nyckeln. Lås och stäng om dig med ditt eget fingeravtryck. Så enkelt, smart och säkert att till och med FBI, den amerikanska federala polismyndigheten, ser det som världens...

Faktaruta

 • Juristfirman Arvingen
 • Email
 • Hemsida
 • Adress:
  S:t Eriksgatan 90
  113 62 Stockholm
  Strandgatan 7
  185 32 Vaxholm
 • Telefon: 08–612 64 77
 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

Arkiv