185008 TÖ 1185008 TÖ 3

När chaufför blir ditt yrke

Att jobba som yrkesförare betyder så otroligt mycket mer än att inneha ett körkort som ger dig laglig rätt att framföra ett specifikt fordon. Vad gör du om en kollega får ett epileptiskt anfall? Vet du hur du använder en hjärtstartare? Hur framför du ditt fordon på bästa möjliga sätt ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv?

TMA Örebro erbjuder YKB-utbildningar (yrkeskompetensbevis) för yrkesförare. Kurserna är omfattande och innehåller alltifrån grundutbildning till fortbildning med specifik inriktning. 


– Vi vänder oss till personer som vill arbeta, eller arbetar inom, transport och logistik, säger Richard Elvin, VD på TMA Örebro AB. Vi vill utbilda chaufförer – yrkesfolk, inte bara ratthållare utan kunniga, kompetenta, säkra och trygga yrkeschaufförer. Vi erbjuder både grundutbildningar samt fortbildningar för den som vill plussa på sin kompetens i den mån man kan och har tid.


TMA, som ingår i företagsnamnet är en förkortning av Truck Mounted Attenautor. Det är de gigantiska block som lyser och påvisar att du som bilist ska sänka farten samt visa hänsyn vid vägarbeten eller räddningsinsatser på våra vägar. 


Att jobba som yrkeschaufför inom både person- och godstransport innebär stort ansvar som ställer krav på att du som chaufför har rätt kunskap och även under utbildning getts möjlighet att utöva den praktiskt för att förvärva skicklighet inom yrket. Yrkeskompetensbevis får du efter en grundutbildning på 280 timmar för dig under 21 år, eller en förkortad grundutbildning på 140 timmar som vänder sig till dig över 21 år. För att bli behörig och få ditt bevis får du avlägga ett prov hos Trafikverket. 


185008 TÖ 2


År 2008 skärptes kraven för yrkeschaufförer inom persontransporter med buss, för att året efter följas av att även gälla de som kör godstransporter med tung lastbil. Lager följer EU-direktiv och gäller för körkortsbehörigheterna C och D (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE). Kraven gäller inom EU samt alla EES-stater. 


– Yrkeschaufförer hade sju år på sig att skaffa den kompetens som krävs för att fortsätta inom sitt yrke och många sköt upp det till sista minuter, berättar Kristina Holm, utbildare på TMA Örebro. Vilket gjorde att vi hade väldigt stort tryck på dessa utbildningar innan den 10 september 2016.  


Det yrkeskompetensbevis du får efter genomförd grundutbildning har en giltighetstid på fem år. Därefter behöver du förnya beviset genom fortbildning vart femte år. 


– Du som redan har ett jobb men en annan dröm, säger Sandra Elvin, som jobbar med ekonomi och är allt-i-allo på TMA Örebro, kan hos oss utbilda och fortbilda dig även kvällar och helger för att inte behöva säga upp dig från ditt nuvarande jobb.


Kanske är det dags för en ny yrkeskarriär? Efterfrågan är stor på yrkeschaufförer. Eller så är det hög tid att bättra på kunskaperna och skaffa nya kompetenser. TMA Örebro har det utbildningsprogram som krävs! 

Läs mer...

2018-10-10 11:30

186070 KAM2

Stöd för språkutveckling

Artikel KenArt Media producerar specialpedagogiska språkträningsprogram och appar, för barn, elever och vuxna med olika behov av stöd för språkutveckling.
186063 LS1

Alternativ medicin som ”lifesaver”

Artikel Många svenskar upplever att de slussas runt i landstingsvården utan att kanske alltid bli hjälpta av den vård som erbjuds. Det kan handla om lite mer diffusa problem som smärta i kroppen eller problem...

  Faktaruta

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  Arkiv