185054 VS1

Nyckeln till en framgångsrik skola

Det kollegiala lärandet ses idag som den främsta framgångsfaktorn för skolans utveckling och det vetenskapliga stödet är starkt. Med ett tydligt ledarskap, stärkt kollegialt lärande och ökat lärarsamarbete samt specifika och elevanpassade metoder skapas en god lärmiljö.

Väringaskolan i Sigtuna är en fristående skola som ägs av en föräldraförening. En skola vars verksamhet bygger på kunskapsutveckling med glädje och nyfikenhet i lärandet. Verksamheten leds av rektor Marjan Nourzad, som också har det löpande ansvaret för den pedagogiska verksamheten liksom ansvar för skolans personal. Föräldraföreningen Väringaskolan startade 1991 och består av förskola, fritidshem och grundskola från förskoleklass till åk 6. Det finns en stabilitet i verksamheten med ett kraftfullt ledarskap genom hela styrkedjan från ledning till personal. 


Marjan menar att hon och skolans pedagoger är beroende av varandra och varandras vilja för att skapa den bästa verksamheten. Det pedagogiska teamet har en pedagogisk samsyn och ett starkt stöd hos varandra och hos rektorn som är den pedagogiska ledaren.


– Vi jobbar mycket med kollegialt lärande. När vi har fortbildning är alla med på tåget, hela arbetslaget. Vi tar del av samma utbildningar och fortbildningar. Vi inspirerar varandra och delar kunskap med varandra. Sammanhållningen bland medarbetarna är mycket god. Platserna på Väringaskolan är mycket eftertraktade och många står på kö i hopp om att få en plats. Trivseln råder bland föräldrar, vårdnadshavare, elever och pedagoger på Väringaskolan. 


Skolan genomför kontinuerligt medarbetarenkäter och nöjdhetsenkäter samt följer upp dessa. 

Marjan förklarar att fokus ligger på utveckling, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete, vilket är navet i verksamheten. 


– Det betyder att vi vet vad vi gör. Vi har ett system där vi analyser och utvärderar vår verksamhet för att se var vi har våra styrkor och vad vi behöver utveckla. Vi sätter nya och tydliga mål för respektive verksamhetsområde varje år. En förutsättning för att det här ska fungera är behöriga och duktiga lärare samt engagerade föräldrar. 


Vi har välorganiserade arbetsgrupper med ansvarig förälder som är sammankallande. Dessa grupper kan tillsammans vara ett stort stöd för skolan genom att till exempel storstäda två gånger om året. 


– Väringaskolan har väldigt fina lokaler, säger Marjan. Eleverna studerar i små grupper med behörig personal och stor personaltäthet, och vi har en heltidsanställd vaktmästare. Skolan är fullt IT-utrustad och nu har vi byggt om skolgården för att förbättra utomhusmiljön för våra elever. 


Som kuriosa nämner Marjan att Väringaskolan stoltserar med ett världsrekord i Guiness Rekordbok. Tillsammans lade elever och pedagoger en pärlplatta på 40 kvadratmeter. Tavlan finns att beskåda på terminal 5, på Arlanda flygplats. 


På Väringaskolan finns ett starkt pedagogiskt team som har förmågan att lyfta sina elever – och att kamma hem ett världsrekord! 

Läs mer...

2018-10-10 16:15

193092 QC3

Göteborgskrögaren och kocken Mats Nordström

Artikel Många epitet kan tillskrivas Mats Nordström: krögare, kock, kreatör, konstnär och affärsman. Även om han i många av de större sammanhangen oftast benämns som ”Eventkocken”.
193016 SFT3

”Det går att göra all tandvård smärtfri”

Artikel Att vara tandvårdsrädd innebär ofta ett stort lidande och många bär på skamkänslor. Specialkliniken för tandvård arbetar dagligen med att hjälpa de mest rädda till smärtfria stunder i tandläkarstolen.

Faktaruta

  • Väringaskolan
  • E-mail
  • Hemsida
  • Adress:
    Skolbacken 61
    193 30 Sigtuna
  • Telefon: 076-808 80 54
Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv