185054 VS1

Nyckeln till en framgångsrik skola

Det kollegiala lärandet ses idag som den främsta framgångsfaktorn för skolans utveckling och det vetenskapliga stödet är starkt. Med ett tydligt ledarskap, stärkt kollegialt lärande och ökat lärarsamarbete samt specifika och elevanpassade metoder skapas en god lärmiljö.

Väringaskolan i Sigtuna är en fristående skola som ägs av en föräldraförening. En skola vars verksamhet bygger på kunskapsutveckling med glädje och nyfikenhet i lärandet. Verksamheten leds av rektor Marjan Nourzad, som också har det löpande ansvaret för den pedagogiska verksamheten liksom ansvar för skolans personal. Föräldraföreningen Väringaskolan startade 1991 och består av förskola, fritidshem och grundskola från förskoleklass till åk 6. Det finns en stabilitet i verksamheten med ett kraftfullt ledarskap genom hela styrkedjan från ledning till personal. 


Marjan menar att hon och skolans pedagoger är beroende av varandra och varandras vilja för att skapa den bästa verksamheten. Det pedagogiska teamet har en pedagogisk samsyn och ett starkt stöd hos varandra och hos rektorn som är den pedagogiska ledaren.


– Vi jobbar mycket med kollegialt lärande. När vi har fortbildning är alla med på tåget, hela arbetslaget. Vi tar del av samma utbildningar och fortbildningar. Vi inspirerar varandra och delar kunskap med varandra. Sammanhållningen bland medarbetarna är mycket god. Platserna på Väringaskolan är mycket eftertraktade och många står på kö i hopp om att få en plats. Trivseln råder bland föräldrar, vårdnadshavare, elever och pedagoger på Väringaskolan. 


Skolan genomför kontinuerligt medarbetarenkäter och nöjdhetsenkäter samt följer upp dessa. 

Marjan förklarar att fokus ligger på utveckling, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete, vilket är navet i verksamheten. 


– Det betyder att vi vet vad vi gör. Vi har ett system där vi analyser och utvärderar vår verksamhet för att se var vi har våra styrkor och vad vi behöver utveckla. Vi sätter nya och tydliga mål för respektive verksamhetsområde varje år. En förutsättning för att det här ska fungera är behöriga och duktiga lärare samt engagerade föräldrar. 


Vi har välorganiserade arbetsgrupper med ansvarig förälder som är sammankallande. Dessa grupper kan tillsammans vara ett stort stöd för skolan genom att till exempel storstäda två gånger om året. 


– Väringaskolan har väldigt fina lokaler, säger Marjan. Eleverna studerar i små grupper med behörig personal och stor personaltäthet, och vi har en heltidsanställd vaktmästare. Skolan är fullt IT-utrustad och nu har vi byggt om skolgården för att förbättra utomhusmiljön för våra elever. 


Som kuriosa nämner Marjan att Väringaskolan stoltserar med ett världsrekord i Guiness Rekordbok. Tillsammans lade elever och pedagoger en pärlplatta på 40 kvadratmeter. Tavlan finns att beskåda på terminal 5, på Arlanda flygplats. 


På Väringaskolan finns ett starkt pedagogiskt team som har förmågan att lyfta sina elever – och att kamma hem ett världsrekord! 

Läs mer...

2018-10-10 16:15

185071 CS2

Med dörrarna till framtiden på vid gavel

Artikel Trygghet, lärande, språk och hälsa är begrepp som löper som en röd tråd genom allt arbete på Centralskolan i Märsta. Här proppar man sina elevers ryggsäckar fulla med kompetenser som de kommer att behöva...
185061 AWG3

”Vi skapar Anna Whitlocks själ tillsammans”

Artikel Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation...

Faktaruta

  • Väringaskolan
  • E-mail
  • Hemsida
  • Adress:
    Skolbacken 61
    193 30 Sigtuna
  • Telefon: 076-808 80 54
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

Arkiv