193028 SFM4193028 SFM1193028 SFM2

Renaste vattnet till skorstensfejarmästaren

Sotningsverksamheten är reglerad i lag och en viktig del i att förebygga bränder i fastigheter. I över 500 år har sotarna utfört denna samhällstjänst.

En skoltrött 16-åring som hade svårt att sitta still hoppade av efter en termin på gymnasiet för och fick chansen att komma in i sotaryrket. Där blev han kvar och har varit i 33 år nu, och stormtrivs.

      – På den tiden fick man ju lov att stå på skorstenskanten så soten for ju rakt upp innanför brallorna, skrattar Roger. Utvecklingen har gått framåt.


Skorstensfejarmästarna Södertörn AB vann upphandlingen 2017 i Huddinge kommun där de ansvarar för sotning och rengöring av restaurangkök. Bor du i kommunen och får en kallelse om att ”nu kommer sotaren” då är det vi som kommer. Skorstensfejarmästarna Södertörn utför även andra uppdrag.

      – Vi har riksbehörighet för både OVK (obligatorisk ventilations) och KA-uppdrag (kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen). Vi utför installationsbesiktningar av eldstäder, skorstenar och ventilationssystem.

      – Vi har samma uppdrag i Dalarna i Leksand men där skiljer sig arbetet åt, då det är en annan typ av bebyggelse med mer fastbränsle och traditionellt sotningsarbete.

      

Roger har många härliga historier att berätta. Såväl mytomspunna som samtida anekdoter. En gång i tiden bodde sotarna hos sotarmästaren i det som kallades sotarkammaren. Sotarna var indelade i ett tydligt rangordningssystem; nas, gesäll och skorstensfejarmästaren själv. Det blev den turordningen som gällde vid bad. Först badade skorstensfejarmästarna i det rena och varma vattnet och sist nynasen.

       – När det var nynasens tur att bada måste badvattnet ha sett ut som tjockolja, skrattar Roger. Knoparna hade även ett eget språk för att kommunicera med varandra, knoparmoj. 193028 SFM3Ja, du måste sota! Det är reglerat i Lagen om Skydd mot Olyckor. Vid sotning ser sotaren till att brandfarliga beläggningar tas bort och vid brandskyddskontroll kontrolleras skorsten och eldstäder så att de inte har fel och brister som gör att det kan börja brinna.

Att rensa din spisfläkt är något av det viktigaste du kan göra för att undvika brand och även om det idag inte promt måste vara en sotare som gör det är det fortfarande reglerat enligt lag att det ska utföras. 

       – Rengör ditt filter regelbundet, uppmanar Roger. En droppe fett som droppar ned från filtret på spisen kan lätt antändas och sugas upp i fläkten igen och orsaka omfattande brand. På det här sättet kan vi alla hjälpas åt att få bort en stor del av bostadsbränder, förklarar han. 

       Skorstensfejarmästarna utför även ventilationskontroller av inomhusmiljöer, för att minska risken för ohälsa som exempelvis allergier, astma och eksem. 

       – Värme och ventilation hänger ihop och det är viktigt att du har ett balanserat system. Den miljö du vistas i behöver kunna ventilera bort förorenad luft. 


Tre tydliga tips för alla hem- och husägare är att: 

* Sotning sker enligt fastställda frister, rengör imkanal och spisfläkt

* Se till att du har ett funktionellt ventilationssystem

* Placera en 6-kilos brandsläckare och en brandvarnare på varje våningsplan


       – Jag stormtrivs med mitt yrke och vi sotare är väldigt duktiga på att glömma bort de där vintrarna där vi står i över en meter snö på taken. Det man minns är den ofta fantastiska utsikten och alla människor man möter. 

Han pausar en sekund, lyser upp och säger:

       – Just ja, det kanske jag glömde att nämna, men nu har vi utbildat oss så att vi kan montera värmepumpar och kylanläggningar också. 

Läs mer...

2019-04-23 11:15

194031 HD1

Friska tänder livet ut

Artikel Tio minuter omsorg om dina tänder per dag samt regelbundna besök hos tandhygienisten och tandläkaren ökar chanserna för friska tänder livet ut – påminner Tandea Hjorthagen.
194068 PF2

Yoga gör dig rörelserik

Artikel På Bankgatan i hjärtat av Umeå ligger PRANA Friskvård. Ett litet och personligt friskvårdsföretag som ser till hela människan och gör alla rika på rörelse.

  Faktaruta

  • Skorstensfejarmästarna Södertörn AB
  • Email
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Snättringeleden 1
   141 41 Huddinge
  • Telefon: 08-711 47 44
  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Cecilia5

  Cecilias Hed Malmström

  Sveriges första kvinna på sydpolen.

  Arkiv