191053 TA1

Tydligare kommunikation minskar risken för tvister

Terra Advokat är specialiserade inom entreprenadjuridik. En advokatbyrå som menar att det viktiga är att fokusera på en lösning och inte på att förvärra processen.

       – Vårt fokus är entreprenadjuridik, säger Carl Johan Törnros på Terra Advokat, lantbrukarsonen från Sörmland som förklarar företagets namn med att terra är det latinska namnet för mark, och jord. Vi jobbar med mark- och anläggningsrelaterade företag och där har vi kopplingen till terra. 

       Terra Advokats ena område, berättar Törnros, grundar sig i avtal. Dels genom att se till att juridiken i ett avtal är hållbar, peka på risker samt att hantera avtalsmässiga svårigheter.  Den andra delen består i att bistå i ärenden där företag redan hamnat i tvist. 

       – Fler och fler klienter börjar dock tänka proaktivt vad gäller kontakten med oss. Vilket ofta skapar ett gynnsammare läge. Jag tror inte att jurister löser alla problem. 

Det är viktigt att kommunicera klart och tydligt och ge de premisser som gäller för ett korrekt beslutsunderlag för båda parter. Kommunikation mellan parterna är en av de allra viktigaste sakerna för att minska tvisterna. 

       Törnros förklarar vidare att de försöker hantera tvisterna så affärsmässigt som möjligt. Det kan vara dyrt att ta ett ärende till domstol för att se vem som har rätt eller fel. 

       – Kommer en advokat in i processen blir effekten i vissa fall mer som grus än smörjmedel. Bägge parterna och deras ombud måste vara lösningsorienterade. Rättsläget i alla konflikter är inte alltid knivskarpt och man vet inte hur det ska gå i domstol, för då hade man inte gått till domstol. Osäkerhet kostar pengar. Frågan är hur mycket det får kosta? Som advokat önskar jag fokusera på att driva processen mot en lösning och inte på att göra processen värre. 

       Terra Advokat hanterar dagligen tvister, avtal och förhandlingar inom bygg- och anläggningssektorn, oavsett om parten är beställare, entreprenör eller underentreprenör. På advokatbyrån finns även Ralph Strandberg, jur. kand. 

Zakarias Lindqvist, jur. kand. samt Rebecca Nilsson, jur. kand. 

       – Vi har en tillåtande atmosfär och bollar frågor med varandra. Det är en flexibel och kul arbetsplats. Vi har också ett rackarns driv och engagemang.

Läs mer...

2019-01-30 15:30

192051 MH1

”Vi mäklar med hjärtat”

Artikel För att skapa en tryggare affär för såväl säljare som köpare krävs en större insats från mäklaren, menar Peter Ramani på Mäklarhuset i Älta-Tyresö, och ett stort hjärta.
193042 HG3

Skånes mest gästvänliga Gästgifwaregård

Artikel Hela Höörs Gästgifwaregård är en enda massiv upplevelse! Byggnaden är solvarmt gul och dess spännande historia har anor tillbaka till 1600-talet. I folkmun kallas gården för Gästis och de spökglada undrar...

Faktaruta

  • TERRA Advokat AB
  • Epost
  • Hemsida
  • Adress:
    Linnégatan 44
    114 47 Stockholm
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

Arkiv