185023 LS3185023 LS1

Undervisa för elevers bästa möjlighet till lärande och utveckling

Hur ser du som lärare och pedagog på uppdraget att undervisa? Är du i klassrummet för att framför allt fylla eleverna med kunskap, bedöma deras kunnighet eller är du där för att hjälpa eleverna att lära och att utvecklas så mycket det är möjligt utifrån deras förutsättningar?

       – Det finns ett glapp mellan forskning och undervisning. Det glappet vill vi fylla med ett praktiskt, och systematiskt undervisningsutvecklande arbete, förklarar Maria Bergkvist som tillsammans med sin kollega Henrik Hansson arbetar med Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium. Vi hjälper lärare att utveckla sin undervisning kollaborativt. 

       I snart tjugo år har de arbetat med Learning study, Variationsteorin samt Ämnesdidaktiskt kollegium och utifrån dess principer utvecklat både sin egen undervisning samt hjälpt andra att utveckla undervisningen. De har hittills handlett över 150 Learning studies runt om i landet och utbildat fler än 200 lärarkollegor till att bli lärledare, till att kunna leda Ämnesdidatiska kollegium på sina skolor. Uppdragsgivare till Maria och Henrik är Skolverket, universitet, högskolor, grundskolor, gymnasier, kommuner och förvaltningar. 

       Med grundstenar från Learning study har Maria och Henrik arbetat fram Ämnesdidaktiskt kollegium för att på bästa sätt omsätta teorier och systematiskt arbetssätt i lärares dagliga arbete. Syftet är att lärarna ska lära sig studera relationen mellan sin undervisning och elevers lärande samt utnyttja detta för att utveckla sin dagliga undervisning till att bli än bättre.


185023 LS2


       Effekten av att arbeta på detta sätt har exempelvis uppmätts på Öjersjö Storegårds skola, där både Maria och Henrik arbetat. På åtta år (2003-2011) gick skolan från sämre än genomsnittet i Sverige på de nationella proven, till långt över snittet. Resultatkurvan följde en uppåtgående kurva i förbättrat resultat. 

I sitt arbete hjälper de även lärare att använda Variationsteorin, en vetenskaplig teori om lärande för att kunna planera, undervisa, utvärdera samt utveckla sin egen undervisning. 

       – Lärande sker när vi utvecklar en tanke eller ett kunnande vi redan har, säger Henrik. 

Lärande sker i form av en progression. Du går inte från kan inte direkt till kan, utan det sker stegvis. Då passar variationsteorin. Variationsteorin handlar om att koka ned hur eleverna uppfattar det vi vet att de behöver lära och sedan utnyttja det i relation till hur vi vill att de ska kunna det. Vad skiljer den uppfattningen från den uppfattningen och vad skiljer det svaret från det svaret. I en elevgrupp finner man cirka tre till sju olika uppfattningar. Att klargöra för eleverna att allas tankar är lika viktiga – det är utifrån dessa vi kan lära oss bättre. 

       Maria Bergkvist och Henrik Hansson är här för att utbilda er till att utbilda – för att lära! 

Läs mer...

2018-12-10 13:15

193023 HA1

Sveriges mest jämlika advokatbyrå

Artikel ”Vi har ifrågasatt. Vi har skrivit artiklar och insändare för att synliggöra branschen utifrån arbetsvillkor, jämlikhet och önskan att inte alla vill bli delägare”, säger Anette Hansson Ahl, advokat och...
193013 E1

Länge leve potatischipset

Artikel Det svenska potatischipset föddes 1957. En boxningstokig entreprenör besökte en match i New York och blev golvad av ett amerikanskt potatischips. Det godaste han ätit.

  Faktaruta

  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  Arkiv