186035 FG1186035 FG2

Varje elev är ett eget program

På Foucaultgymnasiet får eleverna en utbildning som förbereder dem för arbetslivet. Undervisningen är verklighetsnära och strävar efter att skapa värde för varje elev, för gruppen och även för samhället i stort. Målet är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och få med sig både teoretiska och praktiska kunskaper.  

       Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola i Södertälje. Skolan har 64 elever och drygt 40 personal. Skolan har ett stort elevhälsoteam som arbetar elevnära och i samarbete med lärarna.  Elevgrupperna är små och undervisningen är anpassad utifrån varje elevs individuella behov och bedrivs genom olika former av kommunikation.  

       – Vi arbetar med språk, bild, tecken och digitala hjälpmedel. Våra elever har en iPad som studiehjälpmedel och i de fall det behövs, en stationär dator. Lärmiljön är väldigt anpassningsbar. Klassrummen är flexibla med samlingsbord, egna fasta platser samt ståbord för att främja rörelse.  

       Foucaultgymnasiet erbjuder individuellt program och fyra nationella program: AHV; administration, handel och varuhantering. FOG; fordonsvård och godshantering. FAB; fastighet, anläggning och byggnation. ES; Estetiska verksamheter.  

       – Tre av de nationella programmen är yrkesutbildningar medan det estetiska programmet är ett mer kreativt program. Cirka hälften av våra elever går det individuella programmet, där varje elev är ett eget program. Undervisningen sker i olika ämnesområden utifrån respektive elevs behov, intresse och förutsättningar, berättar Emma Rosengren, rektor på Foucaultgymnasiet 

       Emma beskriver undervisningen som ett värdeskapande och verklighetsnära lärande. Eleverna tillbringar mycket tid med att jobba praktiskt, ute på arbetsplatser bland annat.  


186035 FG3


       – Vårt mål är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. Det finns många fördomar i samhället om människor med funktionsnedsättning. Vi önskar motbevisa detta, genom att förbereda eleverna för samhället och arbetsliv samt att våra samarbetspartners i form av olika arbetsplatser får uppleva hur mycket kompetens våra elever besitter.  

       Gymnasiesärskolan lyssnar noga på de krav som arbetsmarknaden ställer. Som exempel har flera branscher ventilerat att de söker personer som har truckkort, vilket har fått till följd att eleverna nu har möjlighet att ta truckkort genom skolan. Foucaultgymnasiet satsar även på programmering.  

       – Det finns inte med i gymnasiesärskolans ämnesplaner men vi har valt att lägga in det, säger Emma. Vi har vävt in det i digital kompetens och kombinerat med matematik. Idag har vi programmering för alla elever oavsett program. Eleverna tränar viktiga förmågor som behövs i ett självständigt liv, såsom att planera och strukturera, organisera och genomföra.  

       Skolan satsar mycket på ett verklighetsnära lärande och därför är elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL, en stor del av utbildningen.  

       – De företag som erbjuder praktikplatser till våra elever återkommer ofta med feedbacken att våra elevers närvaro på arbetsplatsen har inneburit ett stort lyft för hela deras verksamhet. De får ett mer inkluderande klimat och lär sig att se olikheter som en tillgång.  

Läs mer...

2019-01-24 10:00

193078 CF3

Träna med PT i Danderyd

Artikel Nya och förbättrade livsstilsvanor kräver såväl kunskap och förståelse som vilja och motivation. Hållbar träning och hållbara kostvanor handlar i mångt och mycket om att hitta det som fungerar i just din...
193083 ABDJ1

”Vi intygar äktheten''

Artikel Redan i svenska författningar från 1600-talet benämns Notarius Publicus. Den 6 oktober 1882 utfärdades en stadga angående befattningen vars syfte idag är att hjälpa allmänheten med att kontrollera och...

  Faktaruta

  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Arkiv