186035 FG1186035 FG2

Varje elev är ett eget program

På Foucaultgymnasiet får eleverna en utbildning som förbereder dem för arbetslivet. Undervisningen är verklighetsnära och strävar efter att skapa värde för varje elev, för gruppen och även för samhället i stort. Målet är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och få med sig både teoretiska och praktiska kunskaper.  

       Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola i Södertälje. Skolan har 64 elever och drygt 40 personal. Skolan har ett stort elevhälsoteam som arbetar elevnära och i samarbete med lärarna.  Elevgrupperna är små och undervisningen är anpassad utifrån varje elevs individuella behov och bedrivs genom olika former av kommunikation.  

       – Vi arbetar med språk, bild, tecken och digitala hjälpmedel. Våra elever har en iPad som studiehjälpmedel och i de fall det behövs, en stationär dator. Lärmiljön är väldigt anpassningsbar. Klassrummen är flexibla med samlingsbord, egna fasta platser samt ståbord för att främja rörelse.  

       Foucaultgymnasiet erbjuder individuellt program och fyra nationella program: AHV; administration, handel och varuhantering. FOG; fordonsvård och godshantering. FAB; fastighet, anläggning och byggnation. ES; Estetiska verksamheter.  

       – Tre av de nationella programmen är yrkesutbildningar medan det estetiska programmet är ett mer kreativt program. Cirka hälften av våra elever går det individuella programmet, där varje elev är ett eget program. Undervisningen sker i olika ämnesområden utifrån respektive elevs behov, intresse och förutsättningar, berättar Emma Rosengren, rektor på Foucaultgymnasiet 

       Emma beskriver undervisningen som ett värdeskapande och verklighetsnära lärande. Eleverna tillbringar mycket tid med att jobba praktiskt, ute på arbetsplatser bland annat.  


186035 FG3


       – Vårt mål är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. Det finns många fördomar i samhället om människor med funktionsnedsättning. Vi önskar motbevisa detta, genom att förbereda eleverna för samhället och arbetsliv samt att våra samarbetspartners i form av olika arbetsplatser får uppleva hur mycket kompetens våra elever besitter.  

       Gymnasiesärskolan lyssnar noga på de krav som arbetsmarknaden ställer. Som exempel har flera branscher ventilerat att de söker personer som har truckkort, vilket har fått till följd att eleverna nu har möjlighet att ta truckkort genom skolan. Foucaultgymnasiet satsar även på programmering.  

       – Det finns inte med i gymnasiesärskolans ämnesplaner men vi har valt att lägga in det, säger Emma. Vi har vävt in det i digital kompetens och kombinerat med matematik. Idag har vi programmering för alla elever oavsett program. Eleverna tränar viktiga förmågor som behövs i ett självständigt liv, såsom att planera och strukturera, organisera och genomföra.  

       Skolan satsar mycket på ett verklighetsnära lärande och därför är elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL, en stor del av utbildningen.  

       – De företag som erbjuder praktikplatser till våra elever återkommer ofta med feedbacken att våra elevers närvaro på arbetsplatsen har inneburit ett stort lyft för hela deras verksamhet. De får ett mer inkluderande klimat och lär sig att se olikheter som en tillgång.  

Läs mer...

2019-01-24 10:00

193004 JM1

Söderköpings Caféprofiler – Lisbeth och Kenth

Artikel De två charmigaste caféerna i Söderköping drivs av Lisbeth Tornelid och hennes man Kenth, Farmors café som ligger i Kanalhamnen i Söderköping och Café Jägmästargården på parets gård i Lund, som ligger...
192 026 BS 1

Varmt, vänligt och avslappnat!

Artikel Bagarstugans Brasserie & Bistro satsar så det står härliga till. Lagom till våren i uppdaterad och tillsnyggad kostym. ”Ambitionen är att bli Norrköpings skönaste brasseri”, säger Dayanna Palleres.

  Faktaruta

  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  Arkiv