Det krävs erfarenhet och strategi i vårdnadstvister!

Komplexiteten i vårdnadstvister har ökat med åren, vilket ställer högre krav på advokaten som handhar ärendet. När man väljer sitt ombud bör man i alla lägen kontakta den advokat som är väl insatt och dagligen möter människor som befinner sig i denna typ av livskris. Advokatbyrån Elina Linder AB, är en av Stockholms främsta familjerättsbyråer och är specialiserade inom vårdnadsmål.

      – Jag har jobbat med vårdnadsmål sedan 2006 och hanterar vårdnadsärenden i princip varje dag. Processerna kan vara mycket komplexa, långdragna och innefatta nya uppkomna händelser under hela ärendets gång. Därför krävs det givetvis kompetens och erfarenhet av advokaten. Våra råd är avgörande från början till slut, och vi måste vara absolut knivskarpa i det vi gör. Oavsett om det rör sig om att hjälpa utsatta kvinnor på ett skyddat boende, eller en vårdnadstvist där parterna egentligen inte vill ha en konflikt utan bara hjälp för att lösa situationen, säger Elina Linder. 


Advokatbyrån Elina Linder är inriktad på brottmål, vårdnadsmål, socialrätt och migrationsrätt. Tillsammans med advokaterna Jeanette Nickander Svedin och Veronica Alfvegren, de biträdande juristerna Sorina Fritz och Rebecca Andersen, samt sekreterare Zahra Viding, är målsättningen att alltid bidra med kvalité och kunskap till klienten.  


      – Många människor har en dålig uppfattning om vad som krävs i vårdnadstvister. Om man är i en skilsmässa och har varit utsatt på något sätt, eller vet att den andre parten inte är en lämplig förälder, behöver man agera. Det finns inget annat skede i livet som kan vara viktigare än när det rör ens barn och det måste redas ut på bästa sätt. Bevis måste framföras på rätt sätt, i rätt skede och av rätt anledning. Och förmedlas till domstolen så att de förstår varför vi tycker att det är för barnens bästa. Med erfarenhet vet man hur domarna tänker och resonerar och vi kan därigenom vara strategiska. När vi är lösningsorienterade och fokuserar på målet och vet hur vi tillsammans med klienten tar oss dit, lämnas inget åt slumpen.  


Att vända sig till en advokat i en konfliktsituation kan vara väldigt odramatiskt, menar Elina. De åtar sig alla olika typer av vårdnadsmål, av enklare slag som kanske bara kräver brevväxling för att lösas, till högst komplicerade som innefattar både brott och ekonomisk familjerätt. Kanske har man redan drivit en process och vill stämma på nytt.  


      – Jag driver aldrig vårdnadsmål som jag inte tror på! Jag vill känna att jag verkligen kan argumentera för det jag vill ha igenom och ha bra underlag. I och med att vi även jobbar med brottmål, är vi insatta från olika håll och får hantera många svåra mål. Samtidigt är alla ärenden viktiga för mig. Oavsett av vilken anledningen man kommer till oss, så befinner man sig i en högst personlig kris, där man behöver hjälp! Barn ska inte behöva befinna sig mitt i föräldrarnas konflikt. Kan man inte komma överens sinsemellan, bör man kontakta en advokat och låta domstolen avgöra!  

Läs mer...

2020-02-18 07:15

203049_02

Plåtslagarfirma med personligt engagemang

Artikel I moderna lokaler och med kunnig personal utför Ljungby Byggplåt AB allt man kan tänka sig inom byggnadsplåtslageri. Med personlig känsla och kvalitet utför de allt från inplåtning av fönster och tak,...
203045_05

Reklambyrå med bred kompetens

Artikel Exakta Group har ett minst sagt brett utbud av tjänster inom kommunikation, som dessutom kan sammanfogas till helhetslösningar, vilket underlättar livet för företagare. Inom koncernen har man även utvecklat...
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv