AdvokatfirmanJakobLindgren1AdvokatfirmanJakobLindgren3

Domstolen måste förstå din version av händelsen

Om du befinner dig i domstol, misstänkt för ett brott, utsatt för ett brott eller vill driva igenom din ståndpunkt i en vårdnadstvist, handlar det om att få domstolen att förstå din version av händelsen. För det krävs ett metodiskt upplägg och rätt retorik. När advokat Jakob Lindgren noggrant förbereder varje klient inför mötet med domstolen, skapar han förutsättningar för en rättvis bedömning där du får din röst hörd.

Intresset för människor, samhälle och politik banade vägen för en karriär som advokat för Jakob Lindgren. Med kontor i Eskilstuna, Västerås och Stockholm, bistår han människor som ofta befinner sig i en kris och behöver råd och information om sina juridiska rättigheter och skyldigheter. 

   – Från det att jag var barn har jag varit van vid att bli lyssnad på och har naivt trott att det var så det var för de flesta. I min yrkesroll som advokat önskar jag att alla människor får möjlighet och rätt förutsättningar att bli lyssnade på, och jag tror verkligen att människor är kloka och fattar så kloka beslut som de kan, utifrån sina förutsättningar. Sen blir det inte alltid rätt och då behöver man rådgivning, säger Jakob.


Advokat Jakob Lindgren är främst specialiserad på brottmål och familjerättsliga tvister. Han är van vid att processa och åtar sig både rollen som försvarsadvokat och målsägandebiträde. 

Inom familjemål handlar det ofta om rådgivning och tvister som innefattar barns vårdnad, boende och umgänge. I brottmål förordnar tingsrätten främst försvararuppdrag, förklarar Jakob, även om den som har utsatts för ett brott många gånger har rätt till ett målsägandebiträde.

   – Jag åtar mig ofta uppdrag som offentlig försvarare. I min försvararroll är det viktigt att inte falla in i polisens och åklagarens bild av ett skeende, utan att betrakta alla människor som oskyldiga, till det att domstolen eventuellt avkunnat en annan dom. Så måste en rättsstat fungera och det ligger i advokatens roll att tillvarata klientens rätt.
En advokat blir aldrig fullärd. Jakob utvärderar löpande sina egna prestationer och vidareutbildar sig kontinuerligt i USA, England och Sverige för att på bästa sätt kunna tillvarata sin klients intresse.

   – Förhörsteknik fascinerar mig. Jag är inte den som hörs och syns mest i domstol och jag undviker överhuvudtaget att prata för mycket och ställa för många frågor. Otaliga gånger har jag sett advokater i princip sätta spiken i kistan, vilket självklart kan påverka målet. ”Less is more” när åklagaren måste bevisa vad som har hänt, säger Jakob.


I domstol, förklarar han vidare, är det viktigt att domstolen får så bra underlag som möjligt, för att kunna ge en rättvis dom. 

   – Jag lägger mycket tid på att förbereda klienterna i hur de pedagogiskt och retoriskt ska lägga upp sin historia, så att domaren förstår dem. Första förutsättningen för att de ska tro på dig, är att de förstår dig. Jag behöver också få komma in i ett tidigt skede, för att kunna se vad brottet egentligen handlar om. Som misstänkt kan nervositet eller osäkerhet göra att man agerar på ett sätt som absolut inte gynnar situationen, utan snarare stärker polisens uppfattning, trots att brott inte har skett under framlagda förhållanden. Får jag komma in i ett tidigt skede och vi får förtroende för varandra, kan jag hitta viktiga perspektiv. Ärlighet är viktigt. Jag har en stor respekt för människor och den kamp som många utspelar, att man faller för att resa sig för att falla på nytt och resa sig igen. Att få rådge dessa människor gör att jag är del av något viktigt, och det är det fina i att vara advokat, säger Jakob.

Läs mer...

2021-01-05 11:30

Webbplats
EM_J&E-energikonsult_slider02

Han hjälper företagen att spara energi

Artikel Energikartläggning är ett relativt nytt lagkrav som ska göras för större företag vart fjärde år.
– Det handlar om att kartlägga sin energiförbrukning och hitta sätt för företagaren att kunna spara...
EM_brottsbyran_hero

Nya tider behöver en ny sorts advokatbyrå. Möt Brottsbyrån!

Artikel Advokatbranschen beskrivs som en av våra mest konservativa branscher. Hierarkisk företagsstruktur, ojämställdhet och konkurrens tillhör vardagen för många unga jurister. Då specialiståklagaren Silvia Ingolfsdottir...
  • ADVOKATFIRMAN JAKOB LINDGREN AB
  • Tel: 010-251 30 60, 0702-41 13 13
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv