195106 SS1195106 SS2195106 SS3195106 SS5195106 SS4

En skola i tiden för alla

Storvretskolan i Tumba har genomgått en förändring som ingen trodde var möjlig på så kort tid. Från en skola i kaos har en trygg plats skapats för eleverna, där man ger varje individ de rätta förutsättningarna för att lyckas i skolan.

På bara åtta månader har Lillemor Bergquist, tillförordnad rektor och Susanne Norman, tillförordnad biträdande rektor, förvandlat en skola i kaos till en skola med trygghet och studiero där eleverna trivs och utvecklas. 


       – Vi såg i ett nyhetsinslag att Skolinspektionen tagit beslut om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan. Vi tänkte att det var något för oss och kontaktade samma dag Botkyrka kommun, berättar Susanne.


       – Och vi fick uppdraget, inflikar Lillemor. Med vår långa erfarenhet av skolutveckling kände vi oss redo att tillsammans ta oss an Storvretskolan. 


Skolinspektionens beskrivning av skolan överensstämde med verkligheten. Studiero saknades. Spring, skrik och kränkningar i skolans lokaler var vardagsmat. Att genomföra undervisning var en nästintill omöjlig uppgift för lärarna. Eleverna hade tagit över makten och struntade fullkomligt i de rådande ordningsreglerna eller i lärarnas tillsägelser. Det var verkligen kaos!


       – Efter ett par dagars observationer formulerade vi tydliga mål och påbörjade ett systematiskt och uthålligt arbete för att åstadkomma förändring, säger Lillemor.


        – För att ta tillvara på det positiva i en mångkulturell skola anpassade vi förhållningssättet till det som gagnar dessa elevers utveckling. Många såg Storvretskolan som en förlorad skola och trodde inte att vi skulle kunna förändra den, berättar Susanne. 


        – Det första målet som vi formulerade var att skapa ordning, reda och studiero för att möjliggöra undervisning och lärande. Därefter tog vi oss an bristområde efter bristområde. När en skola ska förändras på djupet är det alltid nödvändigt att arbeta parallellt med positiv feedback. Eleverna har arbetat hårt för att förändra sitt sätt att vara både mot varandra och mot personalen, men har i utbyte fått ett fint café, ett fint bibliotek och andra ”belöningar”, beskriver Lillemor. 


Avvikelser från regler har resulterat i många och långa samtal med ledning och annan personal. Även andra nödvändiga konsekvenser för eleverna har använts för att få till stånd snabba förändringar. Vi utgår aldrig från diagnoser utan från elevernas behov och har höga förväntningar på både elever och personal. Vår bedömning är att alla elever kan och ska bidra till studiero, säger Susanne.


Lillemor fortsätter: 


        – Vi har kartlagt elevernas kunskaper och attityd till skolan och till sig själva. Alla elever erbjöds tre veckors sommarskola efter vårterminens slut. Detta för att träna grundläggande färdigheter och förmågor och ge dem förutsättningar att lyckas i skolan. 


I arbetet med att skapa en skola i tiden för alla, har Susanne och Lillemor uppnått resultat som ingen trodde var möjligt. 


        – Vi har gått från kaos till en välfungerande skola. Besökare, bland annat från polisen och socialtjänsten, har uttryckt förvåning över att vi vänt den här skolan så snabbt, säger Susanne.  


        – Idag implementerar vi en lektionsmodell som i högre grad möjliggör för alla elever att delta i den gemensamma undervisningen i klassrummet. Nyckelorden är att differentiera undervisningen, vara tydlig med krav och förväntningar och att engagera och skapa nyfikenhet. Alla elever ska lyckas i skolan, betonar Lillemor.


        - Vi har coacher som är mentorer. De ger eleverna det stöd de behöver för att bli så kallade skolsmarta elever, vilket innebär att eleverna ska förstå hur de själva kan bidra till att lyckas i skolan, säger Susanne. 


        – Nu har eleverna börjat intressera sig för att nå goda skolresultat, och personalen leder eleverna i det arbetet. Med andra ord har vi nu börjat bygga den skola såsom föräldrar, elever och personal förväntar sig att en skola ska vara! säger Lillemor


Storvretskolan har idag cirka 250 elever i årskurs 4-9 och antalet elever som söker till skolan ökar. I korridorerna råder låg ljudnivå, personalen har tagit tillbaka kommandot och stämningen är trivsam. Det är svårt att föreställa sig att det för mindre än ett år sedan var en skola i kaos. 


        – Utvecklingen har gått fort och det är nu viktigt att förändringarna får sätta sig, uttrycker Susanne och Lillemor samstämmigt. 

Susanne och Lillemor har läsåret på sig innan de lämnar över till en ny ledning. Deras förhoppning är att vårterminens meritvärden ska bli ett bevis på att Storvretskolan äntligen är på rätt väg. 

Läs mer...

2019-11-07 14:30

Hemsida
204028_02

Komplett verktygsleverantör

Artikel Med lång erfarenhet och en stort kunnande förser W-Tools AB plastindustrin med formverktyg. Med skräddarsydda lösningar hjälper de sina kunder från idé och konstruktion till färdig produkt.
203071_02 (kopia)

Experter på elektrisk uppvärmning

Artikel Med en stark företagskultur och bred kompetens har Backer AB växt sig minst sagt stora på marknaden. Med sin expertis inom elektrisk uppvärmning förser de sina kunder med skräddarsydda lösningar inom många...
  • Storvretsskolan
  • 0727-26 22 50 | 0705-59 46 46
  • Odlingsvägen 36C
    147 50 Tumba
Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine