195036 AC2195036 AC1195036 AC3

Hemtjänst med hjärta

Aleo Care är en privat aktör inom äldreomsorgen som jobbar med känsla och hjärta för kunden. De är en populär aktör i Täby kommun och redan två år efter företagets start har de fått kommunens kvalitetspris och även skaffat sig en stor kundkrets.

ALMAZ EMBAYE STARTADE Aleo i Täby 2017. Hon hade tidigare jobbat inom vården under många år men som  underleverantör hos en annan utförare, innan hon valde att starta eget. Även Almaz son, Jonas Fsahaye är en del av företaget. Han hade aldrig haft några planer på att jobba inom äldreomsorgen men efter att ha jobbat under en sommar med sin mamma ändrade han sig. 

            –  Jag studerade till byggnadsingenjör och tänkte ha det här som ett extrajobb, men under den här tiden fick jag en helt annan bild av vad vården är och vad den ger. Vad det betyder för de äldre som vi jobbar med men också vilka eldsjälar det finns bland personalen, säger Jonas. 


TJÄNSTERNA SOM ALEO erbjuder förutom hemtjänst är en del privata tjänster, vilket uppskattas av många kunder då de kan välja olika tjänster från en och samma utförare. De flesta tjänsterna går det dessutom att göra rut-avdrag på.

           Som extratjänster erbjuder de bland annat trädgårdsarbete, snöskottning, tvätt av kläder och även sällskap och matlagning. Sedan starten har företaget hela tiden vuxit.

            – Vi får många förfrågningar men har för tillfället satt stopp, då vi måste hinna få in tillräckligt med personal för att utföra arbetet kvalitativt. Vi söker ständigt efter bra och kompetent personal, säger Jonas. 

           En svårighet när de ska rekrytera personal är att hitta människor som både har rätt personlighet och utbildning. 

            – Kommunen kräver att 70 procent av de anställda ska ha en utbildning och det här är utmaningen för oss. Det finns människor som är jätteduktiga och jobbar med hjärtat, men inte har utbildning och ibland kan dessa göra ett bättre jobb än de som är utbildade inom vården, säger Pedro Parades, enhetschef på Aleo.

           Förra året fick företaget också ett kvalitetspris av Täby kommun. Priset grundar sig dels på hur bra man jobbar med registrering av de insatser som utförts under dagen och dels hur resultatet från den nationella brukarundersökningen som utförs varje år av socialstyrelsen ser ut. 


EN VIKTIG PUNKT i Aleos arbete är att man inte bara ser till kunden utan också till personalen. 

            – Vi har kunden i centrum men fokuserar först och främst på vår personal. När vi gjort det kan vi hjälpa kunderna, säger verksamhetschefen Almaz. 

           All ny personal får följa med Almaz ut till kunderna eftersom hennes största uppgift är att matcha ihop rätt person med rätt plats.   

            – Jag går in och ser vad kunden kräver och ser hur det ser ut innan jag skickar dit en person, säger Almaz.

           En annan viktig del i företaget som de tagit fasta på är att alltid ha hög tillgänglighet. 

           – Vi har fått mycket kunder på grund av att vi är tillgängliga. Den här branschen handlar till stor del om bra service och tillgänglighet.

           De ser det också som sin roll att göra branschen mer attraktiv att jobba inom.

            – Det handlar inte bara om att bli störst och att växa, utan även att vara med och förändra. Idag saknas det mycket personal inom vård och omsorg och det kommer att saknas ändå fler i framtiden om ingenting ändras. Vi känner att som utförare är det är en del av vårt ansvar att göra det attraktivt att jobba inom vården, säger Jonas.  

Läs mer...

2019-11-12 09:30

Sök jobb
204034_01

Behandlingar med naturligt resultat

Artikel Med hjälp av de senaste teknikerna av hårtransplantation, där man genom sitt eget hår transplanterar hårsäckar på kala och glesa områden, kan man effektiv återfå förlorad hårväxt på önskade områden. På...
204028_02

Complete tool supplier

Artikel W-Tools AB, with its years of experience and extensive knowledge, supplies the plastics industry with manufactured moulds. Using customised solutions, they are able to assist customers from idea to construction,...
  • Aleo Care AB
  • 08-777 31 20
  • Åkerbyvägen 188
    187 37 Täby
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine