201014 WC1

Hur kan ett försäkringsbolag vara miljömärkt?

Ingen vill drabbas av vattenskada, stulen cykel eller fordonsskada. Faktum är att saker och ting drabbar oss alla på olika sätt, förr eller senare. Då gäller det att vara försäkrad! De flesta försäkringsbolag erbjuder ungefär liknande försäkringar. Sen finns det de som sticker ut, som gör något mer, som värnar om miljön och världen som kommande generationer ska leva i. Försäkringsbolaget WaterCircles är ett av få i branschen som tar sitt ansvar.

Sveriges försäkringsbolag omsätter ungefär 60 miljarder kronor per år. En bransch som omsätter så mycket pengar, har också möjlighet att påverka. Vi träffar försäkringsbolaget WaterCircles VD i Sverige, Anders Jangborg, samt marknadsansvarige Sandra Fägerskiöld.


      – Sen starten har vår miljöpolicy varit en central del av verksamheten. Vi är ett försäkringsbolag som gör vad vi kan för att minimera klimatpåverkan. Vi kombinerar ett bra försäkringsskydd med miljöhänsyn. Miljöcertifieringen ISO 14001, hjälper oss att styra verksamheten i rätt riktning och revisionen som görs en gång om året, säkerställer de högt ställda kraven. Vi har även Bra Miljöval på ett flertal av våra försäkringar. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning för att visa konsumenterna vilka produkter och tjänster som ger minst miljöpåverkan. När man väljer oss som försäkringsbolag, vet man som kund att man har köpt en försäkring som är så miljösmart som möjligt, säger Anders.


      – Miljöcertifieringarna förpliktigar att vi ständigt jobbar med miljöbesparingsfrågor. Det genomsyrar hela verksamheten. Från våra ekologiska matinköp, begagnade kontorsmöbler, återvinningssystem, miljöutbildningar för personalen, till hur vi åtgärdar de skador som våra kunder drabbats av. För vissa låter det märkligt att man som försäkringsbolag kan vara miljömärkt, men det finns massor som vi kan bidra med för att minska klimatpåverkan, fortsätter Sandra. 


Den fem år gamla krockade bilen får reservdelar från en annan bil. Vattenskadan i köket åtgärdas med så miljövänliga produkter och metoder som möjligt. Inlösta ägodelar som kunder ersatts för, lämnas för lagning och återvinning. De allra största miljövinsterna görs dock när inget nytt behöver produceras eller när skadorna uteblir. För att minimera risken att skador inträffar jobbar WaterCircles regelbundet med tips och råd till sina kunder i förebyggande syfte.


      – Kärnan i vår verksamhet består av det personliga mötet och vårt miljöarbete. När andra bolag gör allt för att vara så automatiserade som möjligt och hänvisa kunderna till hemsidor och självbetjäningstjänster, vill vi ha en personlig och nära kontakt med våra kunder. Alla anställda behöver vara miljöutbildade, så att vi kommunikativt kan informera våra kunder om fördelarna med våra miljösmarta försäkringar. Alla nyanställda går en generell miljöutbildning som två gånger om året följs upp med utbildningar inom olika miljöområden. På så sätt delar vi alla samma värdegrund och kan kommunicera den ut till kunderna, säger Sandra.


      – Det är viktigt för oss att kunden är medveten om att jordens resurser är begränsade och att vi alla tillsammans bör göra vad vi kan för att minimera vår påverkan på miljön. Är man mån om miljön och ska teckna sakförsäkring för exempelvis hem, bil och olycksfall - då är vi rätt försäkringsbolag! Går något snett eller en olycka inträffar, ja då kan man vara säker på att man får ett personligt bemötande och har köpt sin försäkring så miljösmart som möjligt, avslutar Anders.

Läs mer...

2020-02-21 11:15

Hemsida
203032_04

Snickarfirma med gedigen bredd

Artikel Med värdefulla och unika kunskaper har Karpenter vuxit till ett ovanligt brett företag inom byggbranschen. – Vi är nu ett företag som utför allt från vanligt snickeri med nybyggen och renoveringar till...
203027_01

Familjär sommaroas

Artikel Till Paj, Pytt & Pilsner kan gästerna komma för att slå sig ner i en charmig atmosfär och njuta av enkel men vällagad mat. Det familjeägda företaget genomsyras av en entreprenörsanda och genuin känsla...
  • WaterCircles Försäkring
  • 010-4900999
  • Torshamnsgatan 35
    164 40 Kista
Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine