203070_01

Målsägandebiträdet får inte riskera klientens säkerhet

Advokat Ulrika Rogland arbetade som domare och åklagare under många år, innan hon ändrade bana för att bli advokat och driva egen byrå. Idag är hon en av Sveriges mest anlitade experter inom ärenden som rör hedersvåld, våld i nära relationer och sexuella brott mot barn och ungdomar på internet.

Det är vanligt att kvinnorna som kontaktar Ulrika Rogland nyligen har lämnat en relation efter att under flera år ha blivit utsatta för våld av olika slag. När man till slut agerar har det oftast blivit så allvarligt att man är rädd för sitt eget liv, eller att barn far illa. Ulrika blir målsägandebiträde och/eller ombud i en vårdnadstvist.

    – Det handlar oftast om att någon form av våld är involverat, antingen fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt. Ekonomiskt våld är ett begrepp som vi ser mycket av och som har börjat uppmärksammas mer som just en form av våld. Det kan vara att mannen kontrollerar ekonomin, hur mycket kvinnan får använda sig av eller tar lån i hennes namn. Kanske har hon också varit sjukskriven eller av annan anledning inte har jobbat, vilket sen gör det oerhört svårt att komma tillbaka till ett liv på egen hand. Kvinnan hamnar i en svår ekonomisk situation där hon är beroende av mannen, säger Ulrika. 

    Tack vare sin stora erfarenhet kan Ulrika se processerna ur olika perspektiv, hon vet hur åklagaren och domaren kan tänka, likväl under vilka förutsättningar som polisen jobbar. En av de viktigaste aspekterna är säkerhet, att kvinnorna känner sig trygga och kan hållas säkra under hela processen. Ulrika är en återkommande föreläsare inom just utsatta kvinnors säkerhet. 

    – Advokater som jobbar med dessa ärenden måste veta hur de ska agera för att inte röja kvinnornas identitet och uppehållsvistelse. Långt ifrån alla tänker på de parallella processerna som pågår samtidigt och riskerna som kvinnorna kan utsättas för. Det handlar till exempel om att använda sig av tekniska hjälpmedel på rätt sätt och att ha ett nära samarbete med kvinnojourer. Idag är det fler som anmäler när de har blivit utsatta för våld eller sexuella brott, men mörkertalet är fortfarande stort, säger Ulrika. Redan nu kan man se att Coronapandemin har bidragit till att fler blivit utsatta. 

    – Det är viktigt att man agerar och försöker ta sig ur sin destruktiva situation. Relationerna pendlar ofta mellan att vara jättebra och jättedåliga, samtidigt som gränsöverskridande beteende har normaliserats. Finns det barn med i bilden är de alltid utsatta, även om de själva inte misshandlas. Ett första steg kan vara att ta kontakt med en kvinnojour eller att kontakta en advokat för rådgivning. Rätt advokat med rätt kunskaper från liknande situationer och ärenden kan vara helt avgörande. Vi ser till så att polisförhöret går till på ett korrekt sätt, att anteckningarna blir riktigt nedtecknade och att missuppfattningar undviks. Klienten ska inte kunna ifrågasättas i domstol i efterhand. Hur viktig rollen som målsägandebiträde är, kan inte understrykas nog, avslutar Ulrika.

Läs mer...

2020-06-15 14:15

204041_01

Svetsverkstad med gamla anor

Artikel Med lång erfarenhet och flera certifieringar utför Osby Svetsverkstad AB såväl små som stora uppdrag till sina kunder. I lokalerna och på plats ute hos kund tillverkas allt inom balk- och stålkonstruktioner...
203064_01

Din försvarare bör vara specialiserad på straffrätt!

Artikel Den som är misstänkt för ett brott ska omedelbart ta kontakt med en försvarsadvokat och under inga som helst omständigheter medverka i ett polisförhör utan ett ombud vid sin sida. Man bör begära ett inledande...
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv