203026_01203026_02

Mekaniska lösningar för ett hållbarare lantbruk

För tio år sedan påbörjade Lyckegård (f.d JustCommonSense AB) försäljningen av CombCut, en innovativ lösning som skiljer på ogräs och gröda. Idag har företaget tagit sin plats i flera länder i Europa och har nu fler lösningar och idéer som ska bidra till ett hållbarare jordbruk. – Det handlar om att konvertera det gamla odlingssättet med kemisk bekämpning till att jobba mer mekaniskt. Då krävs det kunskap och vi kommer i framtiden att jobba mer med kunskap och rådgivning, säger företagets vd Christian Bjärntoft.

Lyckegårds grundare och ekologiska odlare Jonas Carlsson fick i början av 2000-talet en idé om hur man skulle få bukt med ogräs som växte i spannmålsodlingar. Det blev också starten för deras produkt CombCut, som dras med hjälp av en traktor och skiljer mellan ogräs och gröda. Nu satsar man på att utveckla och skapa fler innovativa produkter och tjänster för att hjälpa lantbrukarna. 


I början av 2020 köpte Lyckegård den finska maskinen KvickFinn, som är en kultivator som kombinerats med en pickup. Maskinen luckrar upp jorden, lyfter upp rötterna på ogräset och kastar upp materialet i luften. Jorden som är tyngst landar först och ogräset ovanpå, vilket gör att ogräset torkar ut. 


Lyckegård jobbar ständigt med att utveckla befintliga och producera nya produkter och just nu står maskinen CombCut i fokus, då man vill ge den ett bredare användningsområde och nå ut till fler lantbrukare. 


      – Vi jobbar på att ta fram nästa generations maskin som är elektriskt inställningsbar från hytten och hoppas kunna lansera den redan till sommaren.


Christian Bjärntoft har jobbat på Lyckegård sedan ett och ett halvt år tillbaka, då han ersatte den förre vd:n som gick i pension. Christian hade inte någon direkt erfarenhet från lantbruksbranschen. Men styrelsen ville ha in någon med andra kvaliteter och därför passade han utmärkt för jobbet, då han tidigare jobbat på större företag internationellt, inom sälj, affärsutveckling och strategi.


      – Jag hoppade på den här spännande utmaningen för få jobba med framtidens matförsörjning och hjälpa till att klara av konverteringen.


Christian förklarar att responsen på företagets produkter har varit stor och för många som har ekologisk produktion av spannmål är deras produkter starka alternativet till att mekaniskt bekämpa ogräset på fältet. 


      – Våra lösningar är viktigt för hållbarheten för lantbrukarna, konsumenterna men även vår miljö. Det är med den visionen i fokus vi gör den här resan, för att kunna erbjuda en hel portfölj av produkter.


Lyckegård har vuxit från att ha majoriteten av sina kunder i Sverige till att ha 15 procent i landet och resterande i övriga Europa. 

Företaget har även växlat från att sikta in sig på hela världens marknad till att fokusera enbart på Europa där det finns en tillräckligt stor marknad. Lyckegårds målgrupp är såväl de enskilda lantbrukarna med mindre spannmålsodlingar som kan gå ihop med andra lantbrukare och köpa en maskin, som den stora lantbrukaren med flera tusen hektar spannmålsodlingar.

 

      – Våra branschkollegor är stora globala bolag och det har legat till grund för att vi vill bredda vår produktportfölj. Vår stora fördel är då att vi kan nå våra kunder på ett mer personligt plan och vara mer flexibla än de stora jättarna.


 Lyckegårds vision är att sprida kunskap och utveckla produkter för att hjälpa lantbrukarna till en mer ekonomisk och miljömässigt hållbar produktion.


      – Traditionellt så har det varit polariserat mellan ekologiska och konventionella lantbruk men det vill vi komma bort ifrån och istället jobba på ett sätt som passar den mark man odlar på. Det viktiga är att vara hållbar och konsumenterna vill ha rena produkter för att få en bra miljö. 


I framtiden ser Christian att det kommer bättre och mer miljövänliga bekämpningsmedel, vilket han ser fram emot. Han ser det som en möjlighet till att hjälpa bönderna att både bli effektivare och lönsammare. 


      – Ju fler hållbara metoder som kommer på marknaden desto lättare kommer det bli att vara lönsam, vilket leder till bättre råvaror och kvalitet, avslutar Christian. 

Läs mer...

2020-06-04 10:30

Intresseformulär
204030_01

Med hantverket i fokus

Artikel Daniel Svenssons Bygg AB, en snickarfirma med gedigen bredd, som har fokus på kvalitet och känsla. Under åren har företaget haft många nöjda kunder, vilket i sin tur har lett till ett gott rykte och fler...
204034_01

Behandlingar med naturligt resultat

Artikel Med hjälp av hårtransplantationer, där man genom operation flyttar det egna håret, kan man få tillbaka hårväxten där den glesats ut. På Chinur Cliniq AB utför de operationer och även andra behandlingar...
  • LYCKEGÅRD
  • +46 455 344 890
  • Lyckeåborgsvägen 65, 371 92 Karlskrona
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine