204047_2204047_1

Skapa snabbt värde med rätt HR-system

För att behålla sina medarbetare och attrahera nya, behöver företaget vara en attraktiv arbetsplats med struktur, transparens och möjligheter till individuell utveckling. Ett digitalt system är nödvändigt- men vilket ska man välja? – Vårt system är bra på mycket och väldigt bra i flera delar, säger Fredrik Wallén, Vd och delägare i Verismo.

Med ett digitalt och helhetsöverspännande HR-system, maximeras möjligheterna till att bli en attraktiv arbetsgivare. 


IT-konsulterna Fredrik Wallén och Jonas Lindström såg hur marknaden led av bristande digitala lösningar för företagare, små som stora, som behövde effektivisera sina arbetsprocesser. 2011 grundades Verismo och idag är de ett självklart val inom området HR.


– Vi tyckte att det saknades ett system som kunde konfigureras till verksamheten, inte där verksamheten behövde anpassas till systemet. Många konsulter erbjuder lösningar som är för nischade och specialiserade eller som är för storskaliga. Vi har valt att lägga oss i skiktet däremellan, med ett system som passar de flesta och som täcker det mesta. Det ska vara enkelt att implementera, täcka stora delar av verksamheten och snabbt ge ett tydligt värde. Vi jobbar nära och långsiktigt med våra kunder och är glada över att ha samarbeten som sträcker sig tillbaka ända till 2011 då vi grundades, säger Fredrik.


Verismo HR är ett HR-system som är anpassat till användaren, och som frisätter värdefull tid för HR-avdelningen. Med flertalet verktyg effektiviserar den HR-avdelningens dagliga arbete, skapar en organisatorisk överblick för ledningen och möjliggör ett strategiskt och genomtänkt utvecklingsarbete. Styrkan hos Verismo är att de hjälper företag att få kontroll på sin master data.


– Vi är specialiserade på organisation och anställningsresan för den enskilde medarbetaren. Nyckeln är att göra den nya medarbetaren delaktig redan innan onboarding. Man tilldelas en profil och kan därefter, på ett enkelt och tilltalande sätt bidra med information som arbetsgivaren behöver. Arbetsgivaren i sin tur, har synliggjort vad som finns på plats för medarbetaren, vad man förväntas prestera, samt vilka möjligheter det finns för tillväxt och utveckling inom företaget. Systemet kännetecknas av transparens och öppenhet och ger en smidig anställningsprocess för samtliga.


För chefer, ledning och HR-avdelning möjliggör systemet en fantastisk överblick över verksamheten. I och med att medarbetaren ”lever” organiskt i systemet, inkluderas allt såsom prestationsmål, medarbetarsamtal, löneförändringar, utvärderingar och utvecklingsmål- anpassat till användares egen resa.


– Chefer kan se vilka insatser som behöver göras och var. De kan till exempel se vem som behöver kompetensutvecklas, vem som är på semester, olika team och vilka talanger som finns representerade i gruppen. Det handlar om att veta att rätt person finns på rätt plats, för att optimera resultatet. Genom att definiera organisationens roller, kan medarbetare och team matchas efter kompetens likväl som kunskapsluckor identifieras. Det medför ofta stora kostnader i en dålig onboarding och med medarbetare som slutar. Med Verismo HR ger arbetsgivaren ett bra och korrekt intryck från början, samtidigt som medarbetaren kan utveckla sina talanger och få en tydlig karriärbana. Arbetsgivaren blir definitivt en attraktiv arbetsplats och kan nå sin fulla potential, avslutar Fredrik.


Läs mer...

2020-10-23 10:15

My Post(36)

Linus och Daniel älskar att montera hissar

Artikel Linus Lindh och Daniel Schwarz är specialister på att serva hissar och installera nya sådana. De båda startade eget efter att ha jobbat ihop som ett team vid ett annat hissföretag. – Vi har under åren...
205019_03

Gymnasieskola som ligger rätt i tiden

Artikel På NTI Gymnasiet lägger man stort fokus på att eleverna ska trivas samtidigt som de också ska få de bästa förutsättningar för framtiden. Här erbjuder de sina elever moderna utbildningar inom både energi...
  • VERISMO SYSTEMS AB
  • Tel: +46 (0)8 615 54 30
  • Adress: Regeringsgatan 79, 111 39 Stockholm
  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  _webb_BI1

  Caia cosmetics

  Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics.

  Cecilia5

  Cecilias Hed Malmström

  Sveriges första kvinna på sydpolen.

  Arkiv

  © 2020, Enterprise Magazine