201083 AHAB1

Vad gör en advokatbyrå framgångsrik?

Fått en kallelse till polisförhör? Köpt en bostad och upptäckt fel i fastigheten? Stundande vårdnadstvist? Ska företaget ta in fler delägare eller göra en generationsväxling? Samhället vilar på juridik och den advokatbyrå som ställs inför olika typer av ärenden, får en bred kompetens och djup förståelse för ärendets förutsättningar och möjligheter i domstol!

Advokaterna Clas Jörgensen och Jessica Madani har mångårig erfarenhet från olika advokatbyråer och arbetsplatser där de arbetat som jurister. Deras gemensamma visioner och nitiska inställning till juridiken, utgör grunden till advokatbyrån de idag driver tillsammans. 


Advokatfirman Helios är en allmänpraktiserande byrå, med inriktning mot tvistelösning inom affärsjuridik, brottmål och humanjuridik.


      – Vi jobbar en hel del med tvister och lägger hela vårt engagemang i de ärenden som vi tar oss an. I och med att vi har affärsjuridiken i ryggen, både tänker vi och lägger upp vårt arbete på ett otraditionellt sätt utifrån humanjuridiska byråers perspektiv, säger Clas och Jessica fortsätter:


      – Affärsjuridiken har fått oss att se möjligheterna med att jobba i team. I varje ärende är vi två, vilket gör att klienten får vår samlade kompetens, arbetet synas med fyra ögon och kvaliteten säkerställs. Vi ser saker ur olika infallsvinklar och söker tillsammans finna de bästa vägarna och lösningarna för vår klient. När vi möter motparten i förhandlingar är det en stor fördel att vi redan prövat våra argument sinsemellan!


På byrån jobbar de främst med fasta löner till de anställda. Den interna konkurrensen uteblir och organisationen blir mer positiv, enhetlig och drar åt samma håll. Juridisk metod och kompetens genomsyrar allt de gör. Vanan att processa, samt det faktum att de arbetar i team, leder ofta till ett positivt utfall i de ärenden där de är ombud.


      – Om man är i domstol så mycket som vi är, får man en stor förhandlingsvana och lär sig anpassa sin egen strategi till hur motparten ska agera. Det handlar inte bara om vad som sägs, utan hur det sägs. När man jobbar med olika presentationstekniker blir man tvungen att fundera över hur det man förmedlar tas emot. En bra presentationsteknik hjälper till att skapa ett positivt intryck. Både retorik och presentationsteknik är generellt sett underskattat bland humanjurister, vilket vi självklart drar nytta av säger Clas.


Advokatfirman Helios har vuxit snabbt på kort tid, och efterfrågas återkommande inom tvister samt som försvarare och målsägandebiträden inom brottmål.


       – Vi tar oss an de ärenden som vi tror på och där vi vet att vår kunskap kommer tillrätta. Kombinationen av teamarbete och bred kompetens bidrar till en övergripande förståelse för juridikens alla möjligheter och fallgropar, vilket ger oss många bra infallsvinklar i de ärenden vi åtar oss. Vår utgångspunkt är att alla människor som är part i en rättsprocess har rätt till juridiskt biträde eller ett försvar avslutar Jessica.

Läs mer...

2020-02-07 14:45

Hemsida
202057 01

Välj en aktiv advokat!

Artikel Människor som misstänks för ett brott kan samtidigt befinna sig i en vårdnadstvist, eller ha ekonomiska svårigheter som behöver redas ut. Då är det en stor fördel om man kan vända sig till en och samma...
IMG_1257_fix

Certifierade behandlare med bredd

Artikel Dermalane Clinic i Växjö har ett brett utbud av behandlingar under ett och samma tak. Här utför de laser- och injektionsbehandlingar med naturliga resultat och även gynekologiska laserbehandlingar.
 • Advokatfirman Helios AB
 • 08 408 89 250
 • Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

Arkiv

 • 2020
 • 2019
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti
© 2020, Enterprise Magazine