201076_01

Välj en aktiv försvarsadvokat!

Försvarsadvokater har en särskild roll i det demokratiska samhället. Fria från stat, myndigheter och domstolar är de den enskildes röst och sköld mot förekomsten av maktmissbruk eller otillbörlig maktutövning. När försvararen möter människor som kan befinna sig i sitt livs mest kritiska ögonblick gäller det att handla genomtänkt och snabbt.

Under 2014, med erfarenhet som handläggande jurist vid domstol och processjurist inom affärsjuridik, blev övergången till brottmål och försvararuppdrag naturlig för Jimmy Schiöld. Schiöld Advokatbyrå inriktar sig mot alla olika typer av brottmål, och Jimmy åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare.


      – Jag har flera års erfarenhet från att processa inom affärsjuridik, jag gillade utmaningen och de krav som det ställde på mig. Processerna är uppbyggda på liknande sätt, men inom brottmål kan jag hjälpa människor mer direkt vilket ger en helt annan tillfredställelse, berättar Jimmy.


Det finns den passive försvarsadvokaten och det finns den aktive försvarsadvokaten.


      – Jag tycker att det är oerhört viktigt att inta en aktiv roll som försvarare, bland annat genom att inte vänta på att åklagaren kanske misslyckas med att styrka åtalet. Jag tar in och letar efter motbevis. Jag argumenterar till klientens fördel och letar efter allt som kan styrka klientens oskuld. Helst vill jag få in bevismaterial i ett så tidigt skede som möjligt, redan under förundersökningen. Jag försöker även få tillgång till gärningsbeskrivningen innan första förhöret. Går det inte pausar jag förhöret efter att vi har fått gärningsbeskrivningen uppläst, för att gå igenom möjlig motbevisning, samt förbereda försvaret och strategi direkt med klienten. Mitt mål är alltid att verka för att ärendet läggs ner i så tidigt skede som möjligt, i de fall där klienten förnekar brott. 


Alla som misstänks för brott har rätt till en försvarsadvokat. Advokaten bör kontaktas så tidigt som möjligt, direkt vid en kallelse till polisförhör, eller redan då man tror att man kan komma att kallas till ett förhör. Ju tidigare man söker hjälp, desto större sannolikhet är det att advokaten kan finna motbevis och motivera varför förundersökningen ska läggas ner. Vem man vänder sig till kan dock komma att påverka hur ärendet utvecklas.


      – Utifrån undersökningar som har gjorts, kan utfallet av en dom direkt påverkas av advokatens processvana och kunskap. Därför ska man givetvis begära en offentlig försvarare med kunskap och erfarenhet inom brottmål, och inte låta tingsrätten tilldela en försvarare slumpmässigt. Som klient ska man kunna ha förtroende för sin advokat, och veta att advokaten ger sitt fulla engagemang, är orädd, noggrann och fördomsfri. Jag ser det som en fördel för klienten med en mindre advokatbyrå, då inget ärende överlämnas till andra kollegor eller biträden. Klienten vet att det är jag som biträder i ärendet, vilket givetvis är en trygghet och fördel. Sen tar jag inte alla uppdrag som jag får förfrågningar om, utan tar endast de som är i den omfattning att jag tidsmässigt har möjlighet att ge mitt fulla engagemang. Men i de uppdrag jag tar mig an ger jag allt! avslutar Jimmy.

Läs mer...

2020-05-18 15:45

Hemsida
1

Välkänd pizzeria med nya ägare

Artikel Välkända Varbergs pizzeria har fått nya ägare i höst. De kommer från Göteborg där de arbetat med att skapa härligt doftande pizzor sedan många år tillbaka. Nu för de Varbergs pizzerias koncept vidare in...
204025_1

Förstärkt familjehemsvård

Artikel När man som familjehem tar emot en ny individ är det viktigt att få rätt stöttning och hjälp. Startsteget AB jobbar med att matcha rätt hem till de barn och ungdomar som behöver en ny familj samtidigt...
  • Schiöld Advokatbyrå AB
  • 070-424 62 61
  • Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna
naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine