Dela artikel

ABF KOMVUX i Västerås utökar sin verksamhet

ABF Komvux i Västerås startar nya yrkes- och lärlingsutbildningar samt SFI-utbildning januari 2015. Dessutom erbjuds ett stort antal allmänna kurser för vuxna på både grundläggande och gymnasial nivå.

Sedan sex år tillbaka anordnar ABF Komvux vuxenutbildningar i flera kommuner i Västmanland.
   Enligt utbildningsledaren Lennart Fredrikzon håller utbildningen på ABF Komvux mycket hög kvalitet och skolan ligger i startgroparna för att lansera de nya utbildningarna/kurserna. För tillfället erbjuder man omvårdnadsutbildningar med inriktning mot hemtjänst och äldreboende samt fastighetsskötarutbildning.
   De nya utbildningspaketen är inom hotell och reception, handel och försäljning, undersköterska samt en lärlingsutbildning inom fastighetsskötsel.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer det inom tio år att behövas 129 000 nya undersköterskor/vårdbiträden för att täcka vårdbehovet. Att satsa på en utbildning till undersköterska är därför en bra investering för framtiden.
   ABF Komvux startar även Svenska för invandrare (SFI) på alla nivåerna A, B, C och D.
   Utbildningarna vid ABF Komvux är kostnadsfria och betalas av kommunen. De studerande kan välja olika studieformer: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier och distans (webb).

Sista ansökning på både kurser och utbildningar är i mitten av november med start i januari 2015. Sista ansökningsdagar och starter finns på Västerås stads hemsida där även anmälan till studierna görs. De flesta kurser/utbildningar har fyra starter per år.
   Mer information finns på ABF Komvux hemsida abfvux.nu

2014-10-31