Dela artikel

Arbetar för unga entreprenörer

Bli egenföretagare lika väl som att ta ett knegarjobb. Ung Företagsamhet Gävleborg vill peka på möjligheterna och uppmuntra unga människor att lika gärna välja en entreprenörskarriär som att bli fast anställda. Men att stärka en persons entreprenörskap handlar också om att blir mer attraktiv som anställd medarbetare.

– Vår vision är att unga människor ska tro på sin egen företagsamhet. Entreprenörskapet kan både ses som ett alternativ till anställning men det ökar också deras anställningsbarhet, säger regionchef Helene Åkerlind.
Med det menar hon att Gävleborg, som ett län med många exportföretag, kräver medarbetare med en global tanke i sig själva. Gävleborg behöver personer som ser de större perspektiven.
Därför är man en länk mellan gymnasie­elever och företag när studenterna exempelvis ska skriva sitt examens­arbete. Ung Företagsamhet arbetar även en hel del med grund­skolan. Det klingar väl med skolans ambitioner att lyfta fram entreprenörskap och låta elevernas kreativitet ta plats.
– Utifrån idén om en fiktiv stad får barnen ta sig an olika ämnesområden och utveckla förslag för att lösa en rad problem. Redan i årskurs fyra ska eleverna ha en förståelse för vad som är offentlig och privat sektor, och vad skatter går till.

Enligt Ung Företagsamhet Gävle­­borg ligger en stor del av regionens framtid i entreprenörskapets händer. Finns det bara möjligheter till försörjning i form av intressanta och utmanande yrken kommer folk söka sig till trakten.
– Jag är övertygad om att det är genom att uppmuntra till företagsamhet som Gävleborg blir en attraktiv plats att bo på. Här finns mark att bebygga till en bråkdel av Stockholmspriserna och vem skulle inte vilja bo i Söderhamns skärgård?

2013-11-04