Dela artikel

”Det bästa vårdbolaget”

Hur skapar man det bästa vårdbolaget ur ett kundperspektiv? Svaret har Layla El Bachiri, Suzanne Holtzberg Anderlid och Effat Deghati. Tillsammans driver de Omsorgskraft Sverige AB, ett företag som satsar på riktigt kvalitativ hemtjänst där kunden alltid står i fokus.

I november 2011 lade Layla El Bachiri tillsammans med Suzanne Holtzberg Anderlid och Effat Deghati grunden till Omsorgskraft Sverige AB, ett företag som erbjuder hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktionshindrade samt hushållsnära tjänster.

– Den 9 januari i år drog vi igång verksamheten på allvar, berättar Suzanne.

Omsorgskraft Sverige må vara alldeles nystartat, men här finns alla förutsättningar för att verksamheten ska kunna ta sig riktigt långt. Layla är en erfaren ekonom, Effat socionom och Suzanne är från början sjuksköterska som arbetat som både förskolechef och rektor. Tillsammans har de all den erfarenhet som behöver för att kunna erbjuda sina kunder en riktigt kvalitativ hemtjänst.

– Allihop har tidigare kommit i kontakt med olika typer av hemtjänst genom anhöriga, eget arbete och vänner. Vi vet att vi kan göra det här så mycket bättre än den vård och omsorg vi kommit i kontakt med och som många andra företag utövar, menar Suzanne.

 

På Omsorgskraft tar man fasta på den enskilda kundens önskemål och att kundens behov alltid ska stå i fokus. Företaget hjälper kunden under hela förloppet. Efter biståndsbeslutet väljer kunden själv av vem, hur och när hjälpen ska ges.

– Vårt mål är att bli så bra som det över huvud taget är möjligt, för att vi vet att varje kund haft ett aktiv arbets- och familjeliv och att de också behöver aktiveras då de blivit gamla. Omsorgskraft är till för våra kunder. Vi ser till att våra kunder får leva aktiva och betydelsefulla liv så länge de kan, säger Layla.

2012-08-28