193027 AS1

Engagemang och kommunikation vid juridiska processer

I enlighet med traditionerna har de flesta Advokatbyråer fått sitt namn efter byråns grundare, så även Advokatbyrån Swart AB. Camilla Swart menar att du för att få bästa möjliga rådgivning bör söka en advokat med specialistkunskap och ett stort engagemang för din sak.

      Camilla Swart driver Advokatbyrån Swart AB. Hon har långvarig och kvalitativ erfarenhet inom humanjuridik. 

       – Jag har arbetat på advokatbyrå i många år efter att jag utförde min notarietjänstgöring på Stockholms tingsrätt. Jag har även viss erfarenhet från åklagaryrket, vilket är värdefullt även i mitt arbete som advokat. 

       Återkommande talar Camilla Swart om vikten av det som hon beskriver som ett genuint och aktivt engagemang från början till slut. Kärnverksamheten på advokatbyrån är familjemål och brottmål. Dels mål som handlar om vårdnad, boende och umgänge gällande barn, dels mål där Camilla Swart i egenskap av målsägandebiträde företräder personer som har utsatts för brott. Camilla Swart har specialistkunskap bland annat gällande brott i nära relation och hedersrelaterad brottslighet.

       

En person kan ta kontakt med Camilla Swart när denne har utsatts för brott men ännu inte bestämt sig för att polisanmäla.

       – Många önskar veta vad det innebär att polisanmäla brott. De vill få bekräftat om de om har utsatts för ett brott och vad de har att förvänta sig vid polisanmälan samt eventuell rättegång. Andra har redan gjort en polisanmälan och behöver stöd och råd i den fortsatta processen. Alltför många saknar information om att de har rätt att begära ett målsägandebiträde direkt vid polisanmälan. Att de har rätt att önska en särskild namngiven advokat eller jurist samt att de inte behöver betala någon kostnad för att få ett målsägandebiträde utsedd för sig.

      

Ett duktigt målsägandebiträde är aktiv och engagerad redan under förundersökningen, berättar Camilla Swart. Klienten behöver förberedas i hur ett polisförhör går till och hur det får användas vidare under utredningen. Som målsägandebiträde kan hon vid behov ställa kompletterande frågor under förhöret och se till så att den stödbevisning som finns för att klienten varit utsatt för brott verkligen kommer till polisens och åklagaren kännedom. Om ärendet leder vidare till åtal och rättegång har målsägandebiträdet möjlighet att hjälpa klienten på olika sätt. Bland annat genom att informera om möjligheten att exempelvis begära medhörning, vilket kan möjliggöra för målsäganden att lämna sina uppgifter under rättegången utan att den misstänkte sitter närvarande i rättssalen under förhöret, som istället får ta del av förhöret från ett separat rum. Detta kan upplevas som en stor trygghet, förklarar hon. Målsägandebiträdet kan också bistå klienten med att driva frågan om skadestånd samt att framställa olika yrkanden. 

        – Det krävs empati, kunskap och förståelse för utsatta brottsoffer. Ofta är du den första personen för vilken klienten berättar om brottet och sin situation, vilket är ett stort förtroende. Du behöver ta dig tid, vara lyhörd och lämna relevant information. Återigen, att vara aktiv, engagerad och kommunikativ under processen är det jag upplever som viktigast för klienten, vid sidan av att lämna juridisk rådgivning. Att min klient under hela biträdet är införstådd med var i processen vi befinner oss. Att vara kommunikativ är A och O. Den uppskattning och feedback jag får i mitt yrke gäller ofta att jag lyckas väl i det. 

        

Camilla Swart poängterar:

         – Jag vill inte avsluta ett ärende med mindre än att varje klient har fått det biträde som jag själv hade önskat ha om jag varit i klientens situation, och jag tycker att man ska kunna ställa höga krav. 

Läs mer...

2019-05-13 11:15

Hemsida
203048_01

Här bevaras byggnadskonsten

Artikel Att bevara den gamla byggnadsstilen är värdefullt i många hus och för de som vill renovera eller inreda i tidstypisk stil måste också hitta rätt produkter. Hos Nacka Byggnadsvård hittar man det allra...
203049_02

Plåtslagarfirma med personligt engagemang

Artikel I moderna lokaler och med kunnig personal utför Ljungby Byggplåt AB allt man kan tänka sig inom byggnadsplåtslageri. Med personlig känsla och kvalitet utför de allt från inplåtning av fönster och tak,...
  • Advokatbyrån Swart AB
  • 08-320125
  • Jungfrugatan 45
    114 44 Stockholm
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

_Jimmy1

Jimmy Schönning

Njutbart hemma!

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine