201012 RJB3201012 RJB4201012 RJB1

RiVe - Sveriges största Arbetsrättsbyrå

RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå i arbetsrätt och har specialister med inriktning på enskilda yrkesbranscher. De företräder privatpersoner, företag och myndigheter med sin expertis i arbetsrätt och unika branschkännedom.

När det är dags för förhandlingar av något slag är det en stor fördel att anlita rätt expertis och en specialistbyrå som är kunnig på just det området som ärendet handlar om. Även om man hittar en nischad byrå inom arbetsrätt är det inte säkert att de har den djupare branschkännedom om gällande kollektivavtal eller gängse sed inom just din yrkesbransch; kompetens som krävs för de bättre resultaten. 


       – Det finns byråer som är allmänpraktiserande och håller på med all möjligt av juridik. Sedan finns det byråer som är nischade inom arbetsrätt och så finns det byråer som har specialistkompetens inom arbetsrätt och förhandling. Det som skiljer de två senaste åt är att förutom att RiVe Juridiska Byrå är specialiserad inom arbetsrätt så är vi också den juridiska spjutspetsen inom utvalda branschers arbetsrätt. Här kan varje klient få hjälp av experter inom just den bransch som det berör, säger specialist i arbetsrätt, Jur. Kand. Henric Einarsson, som jobbar som förhandlingsstrateg vid RiVe.


RiVe Juridiska Byrå har över 30 anställda och besitter specialistkompetens inom olika yrkesområden. Byrån finns på ett stort antal orter över hela landet. 


Arbetsrättsjuristerna är inriktade på den enskilda yrkesbranschen och då även på de enskilda kollektivavtalsområdena. 


        – Det finns över 900 kollektivavtal i Sverige. Man kan inte vara specialist på alla, utan det måste delas upp och det är skälet till att respektive jurist har ett visst antal områden. Varje bransch har en unik uppsättning med lagar och regler som gäller för just den branschen. Lagarna står inte i lagboken, utan i kollektivavtalet där de verkar som lagar, utöver dessa kommer en rad olika marknadsnormer, gängse sed och dylikt som ofta är av avgörande betydning.


Till största delen är det privatpersoner som kontaktar byrån för att få hjälp med ett ärende. I många fall kommer klienten till något av kontoren och i andra fall reser juristerna till klienterna.          

        – Vi blir kontaktade och får veta vilken bransch det berör. Därefter bokar vi in ett möte, som är extremt viktigt av flera anledningar. Framförallt för att vi behöver gå igenom med klienten vad som hänt i detalj, det får helst inte framkomma några överraskningar i efterhand.


Deras klienter kommer från hela Sverige och inom alla möjliga branscher.

       

         – I och med att vi är Sveriges största arbetsrättsbyrå och många av våra klienter tjänar numera även mindre än en miljon kronor per år så blir vi även i princip gemene mans byrå. Vi har även specialiserad kompetens inom förhandling, även en omfattande internationell förhandlingserfarenhet, vilket utgör en bra kombination tillsammans med vår specialistkunskap inom de olika branscherna. 


RiVe har även jobbat med stora internationella koncerner som ska etablera sig i Sverige och företrätt hela branschorganisationer vid förhandling med överstatliga organisationer som EU-kommissionen. De har även biträtt en del stora multinationella företag och även några stora flygbolag när de varit utsatta för strejk. 


Nyligen var de också med och utformade nya kollektivavtal när digitala jättar etablerade sig på den svenska marknaden.  

RiVe Juridiska Byrå har också privata klienter som jobbar utanför Sverige men är anställda av ett svenskt företag. 


         – Även om man jobbar utomlands blir svensk lag tillämplig om det står i anställningsavtalet. Man kanske tjänstgör åt ett stort svenskt Telecom-företag i Dubai men är anställd i Sverige eller dylikt.

Henric förklarar att byråns arbetsmetodik skiljer sig till stor del från andra byråer. 


         – Om någon till exempel blir uppsagd muntligen går denne kanske till den lokala allmänpraktiserande byrån och ber om hjälp. Den byrån tar då betalt för att skriva ihop ett brev till arbetsgivaren som förmodligen kommer neka att de sagt upp den anställde och det står då ord mot ord, då är det svårt att bevisa något. Vi ser istället till att bevissäkra först, exempelvis genom att vi eller klienten ringer upp arbetsgivaren med inspelning för att diskutera frågan lite löst, syfte är att säkra bevisning. Det är dock ganska sällan som det handlar om att någon blivit avskedad, det är mer vanligt med ärenden där RiVe förhandlar fram någon form av uppgörelse om utköp och avgångsvederlag.


RiVe har också flera anställda piloter och ett eget flygplan, som är till för företagets jurister för att de ska kunna nå alla klienter på ett snabbt och smidigt sätt. 


         – På så sätt kan en jurist som är expert inom textilindustrin och har kontor i Umeå enkelt ta sig till en klient i Malmö, ofta finns inget annat sätt att få den specialistkompetensen från Umeå till Malmö i tid. 


RiVe har även ett stipendium för studenter som genomgått en universitetsutbildning i juridik. En gång per år delar de ut det till den som RiVe Juridiska Byråns stipendienämnd anser ha den bästa examensuppsatsen inom arbetsrätt. 


         – Vi har som Sveriges största arbetsrättsbyrå ett stort socialt ansvar, särskilt inom arbetsrättens område och stipendiets avsikt är att främja juridikstuderandes intresse för arbetsrätt. 

Läs mer...

2019-10-28 09:30

Hemsida
EM_Edlanders-riv-betong_1

Riv och betong i lyckad kombination

Artikel Edlanders Riv och Betong AB förser både privatpersoner och företagskunder med flera, olika slags tjänster inom både rivning och underhåll samt reparation. Här utför de alla uppdrag med stor kvalitet och...
qred_emil-sunvisson

Qred var uppstickaren som blev störst inom företagslån

Artikel Behöver du anställa mer personal eller investera i att utveckla företaget? Småföretagare står ofta inför olika typer av utmaningar, varav en kan vara möjligheten att beviljas lån. Kanske behöver man snabbt...
  • RiVe Juridiska Byrå AB
  • 0771-886620
  • Box 338, (Huvudkontor) Mästargatan 5
    781 24 Borlänge
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine