161067 FS161067 FS0161067 FS1161067 FS2161067 FS3

I Fittja finns framtiden

På Fittjaskolan i Norra Botkyrka möts elever och lärare från jordens alla hörn. Här arbetar man fokuserat och strukturerat i nära samarbete med företag, ideella organisationer och fritidsgård för att ge eleverna en meningsfull fritid samt en förståelse för möjligheterna som står öppna för dem efter avslutad skolgång.

På Fittjaskolan går totalt 500 barn från förskoleklass till årskurs nio. Ungefär 100 av dem är barn som gått tre år eller mindre i svensk skola. De flesta av dem går i skolans förberedelseklasser med det övergripande målet att så snart som deras individuella utveckling tillåter, helt eller delvis, gå ut i storklass.

Alla är individer med olika skolbakgrunder. Vissa har aldrig gått i skolan kan kanske inte ens läsa eller skriva. Andra har gedigna kunskaper från sitt hemland och för dem gäller det först och främst att lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie undervisningen.

– Från dag ett läser våra nyanlända alla ämnen. För en elev som till exempel har goda kunskaper i engelska är det viktigt att inte halka efter. Sedan är matematiken ett universellt språk som inte kräver svenskkunskaper för lärandeutveckling, säger rektor Camilla Beijmo Samuelsson.

Hon betonar att man på Fittjaskolan har lång och gedigen erfarenhet av att ta till vara på nyanlända elevers förkunskaper. Genom pedagogisk kartläggning bygger man vidare på tidigare kunskaper och ger på så sätt eleverna en positiv start i den svensk skola.

– Vi är mycket bra på att se till våra elevers individuella behov vilket är ett sätt att respektera dem och de erfarenheter de har, fortsätter Camilla.

Skolans övriga elever är huvudsakligen födda och uppvuxna i Fittja, och så gott som alla har ett annat modersmål än svenska. Totalt talas 39 olika språk på skolan.

– Här finns nästan hela världen representerad vilket skapar en miljö som är både utmanande och spännande att verka i, säger Camilla.

Språkutvecklande arbete är centralt på Fittjaskolan och något som alla lärare är delaktiga i. Lärarnas språkliga medvetenhet är en förutsättning för lärande i alla ämnen.

– Hos oss är alla lärare språklärare, konstaterar Camilla.

Ett synsätt som underlättas av att mer än hälften av skolans lärare själva har annan bakgrund än svensk. De har personlig erfarenhet av hur det är att lära in ett andraspråk vilket är en enorm fördel i mötet med eleverna.

– Vår värdegrund finns formulerad i läroplan och skollag. I vårt uppdrag ingår att hela tiden arbeta med demokrati och allas lika värde. Ett uppdrag som vi delar med alla skolor, säger Camilla.

Hon tillägger att de precis som samhället i stort utmanas ställs inför utmaningar i detta arbete.

– Vi måste hela tiden tänka nytt och anpassa oss efter hur verkligheten ser ut. Att ligga steget före och arbeta förebyggande är centralt för oss, säger hon.

Det demokratifrämjande och normutmanande arbetet ingår precis som det språkutvecklande perspektivet i alla ämnen och arbetsområden. Att pedagogiskt enas kring dessa frågor är en viktig del av alla skolors uppgift och en förutsättning för att lyckas anser Camilla.

På Fittjaskolan har man prioriterat mindre klasser med syftet att ge eleverna studiero och för att bibehålla det framgångsrika individanpassade arbetet som man har byggt upp.

– Ett viktigt utvecklingsområde för oss är arbetet med olika läsutvecklingsstrategier. Våra elever har ofta ett mer begränsat ordförråd än elever med svenska som modersmål och för att de ska klara sig på gymnasiet krävs strategier för hur de ska minska dessa skillnaderna, förklarar Camilla.

Man använder sig av evidensbaserade metoder för att stärka läsförståelsen och användandet av metoder som kompensation. Dessutom arbetar man med förebilder utanför skolan.

– Vi vill visa våra elever vilka möjligheter de har yrkesmässigt när de går ut skolan, berättar Camilla.

Arbetet sker i nära samverkan med representanter från olika yrkesgrupper som regelbundet besöker skolan.

– Det är viktigt för oss att se framåt, att ge eleverna framtidshopp och göra dem uppmärksamma på alla möjligheter de har, utvecklar hon.

För att ytterligare uppmuntra eleverna att reflektera över alla de möjligheter som framtiden erbjuder har skolan en studie- och utvecklingsvägledningsplan som gäller hela vägen från förskoleklass till årskurs nio.

En viktig beståndsdel i den här planen är besök av tidigare elever som går eller har gått på högskola.

– Jag kan inte nog betona vikten av förebilder och hur avgörande det är att eleverna inser vilken viktig del av samhället de är De har helt unika kunskaper! säger Camilla.

Det märks att hon är stolt, både över sina elever och skolans engagerade lärare – deras entusiasm och yrkesskicklighet är avgörande för elevernas framgång.

– Fittjaskolan är fantastisk och våra elever har enormt mycket att bidra med i samhället. Eleverna kan gå hur långt som helst. Att få dem att inse det är vad som driver mig allra mest.

Läs mer...

2016-01-15 14:00

204040_01

Vårdbemanning med omtanke och kvalitet

Artikel Alpha Vårdbemanning matchar inte bara rätt vårdpersonal till rätt kund, utan lägger också stor vikt vid att deras konsulter får uppdrag som möter deras kompetens och önskemål.
– Vi strävar alltid efter...
203014_03

Populär grill med unika smaker

Artikel Med stor passion för både mat och människor har entreprenören Ahmed Alqadom startat Kungsgrillen på flera platser i Växjö. Med sin mat vill han göra människor glada. – Ända från starten av den första...
  naim 4

  Superdesignern Naim Josefi

  Skapar magi.

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Arkiv

  • 2020
  • 2019
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juli
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2018
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juli
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2017
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juli
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2016
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juli
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2015
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juli
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2014
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Mars
   • Februari
   • Januari
  • 2013
   • December
   • November
   • Oktober
   • September
   • Augusti
   • Juni
   • Maj
   • April
   • Februari
   • Januari
  • 2012
   • December
   • November
   • Oktober
   • Augusti