185003 HG3185003 HG2

”Jag vill till Haga”

Hagagymnasiet är skolan i Borlänge för flexibelt lärande. Skolan har ett fantastiskt renommé i området och många är de elever som i första hand väljer skolan i sig, för att sedan välja studieprogram.

På Hagagymnasiet i Borlänge går cirka 600 elever. Skolan är noga med att deklarera de förväntningar de önskar leva upp till. Elevens lärande är i fokus och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Som elev får du tydligt ta del av dina kunskapsmål samt de redskap och stöd du behöver för att nå dem. Skolans pedagoger hjälper dig att förstå och se helhet och sammanhang vad gäller både dina studier, skolan och samhället. Du möts av en mångfald av pedagogiska metoder samt lärare och mentorer med stort engagemang.


Maria Burtus är rektor och Cristina Lind är skoladministratör på skolan.


– ­En viktig del i Hagagymnasiets verksamhet är trivsel och trygghetsfrågor. Skolan jobbar utifrån en ”Likabehandlingsplan”, berättar Maria. Målsättningen är att elever ska känna igen sig på varje lektion, därför jobbar lärarna med samplanering. Till exempel påbörjas lektioner med en startuppgift samt avslutas med en kort gemensam briefing för att ”samla ihop” eleverna och få ett tydligt avslut på lektionen. I klassrummet ska eleverna känna trygghet både med lektionsupplägg och med varandra.


Skolan erbjuder fem nationella program. Tre yrkesförberedande program: Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet. Två studieförberedande program: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. På Hagagymnasiet har du också möjlighet att studera ”idrottsprofil” inom fotboll och handboll, samt starta upp och driva UF-företag. Här har vi rönt fina framgångar genom åren, säger Maria.


185003 HG1


Hagagymnasiet har ett gott rykte i kommunen. Det goda ryktet är baserat på lärarnas kompetens, omvårdnad om eleverna, elevernas studieresultat samt en stark elevhälsa.


– Vi har väldigt bra resurser i att ta hand om våra elever, säger Cristina. Det finns ett starkt stöd kring elever som behöver extra stöd. Vår skola var tidigare en skola med ”Aspberger profil” och den kompetensen och kunskapen finns fortfarande kvar i teamet. Det är otroligt viktigt för oss att se till att varje elev får stöd i att nå sin fulla potential.


Borlänge kommun har flera internationella utbyten som även gynnar Hagagymnasiet. Bland annat ett mycket fint och uppskattat samarbete med Kina.


– Vi har gästlärare ifrån Kina och eleverna har lärt sig att hälsa på sina lärare på kinesiska, ler Maria. Det är ett utbyte med initiativ från kinesiskt håll. Elever på Vård- och omsorgsprogrammet har fått möjlighet att under två veckor på vårterminen besöka ett kinesiskt universitet för att fördjupa sig i komplementärmedicin, bland annat akupunktur, akupressur, koppning, massage, kost och örter.


Hagagymnasiets lärare genomgår kontinuerligt fortbildning och teamet vill ligga i framkant vad gäller att ta del av ny forskning som också används för att höja kompetensnivån hos både lärare och elever. Alla ska lyftas.


– Vi tycker det är fantastiskt att många av eleverna i först hand bestämmer sig för att komma till just vårt gymnasium. De säger: ”Jag vill till Haga” – och sedan väjer de studieprogram. Det är verkligen ett underbart betyg för oss att få, säger Maria.

Läs mer...

2018-10-08 13:00

185023 LS3

Undervisa för elevers bästa möjlighet till lärande och utveckling

Artikel Hur ser du som lärare och pedagog på uppdraget att undervisa? Är du i klassrummet för att framför allt fylla eleverna med kunskap, bedöma deras kunnighet eller är du där för att hjälpa eleverna att lära...
186040 OPA1

Antistress hos Oliveras Praktik

Artikel Det är ombonat. Det är hemtrevligt. Det är välkomnande, varmt och inbjudande. Väntrummet dignar av böcker, tavlor och prydnadssaker. Vi besöker Oliveras tandläkarpraktik på Norrmalm.

  Faktaruta

  • Haga Gymnasiet
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Läroverksgatan 6
   784 40 Borlänge
  • Telefon: 0243 – 74324
  _Skincity-pressbild

  Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

  Professionell hudvård online

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  Arkiv