185086 HS3185086 HS1185086 HS5

En skola som bryr sig om

Tät kontakt mellan hem och skola. Fin kontakt mellan pedagoger och elever. Hammerstaskolan i Norsborg är en skola som bryr sig och bryr sig om.

– Hammerstaskolan ska vara förstahandsvalet för de som bor i Norsborg. Man ska uppleva att det är en skola som bryr sig om sina elever. En skola som ger hjälp och stöd, som har tät kontakt med elevernas föräldrar och vårdnadshavare. Barnen ska känna sig trygga och få den hjälp de behöver. Det är här eleverna ska vilja vara, säger Lena Bergström Häggberg, rektor på Hammerstaskolan i Norsborg, Botkyrka kommun.


Skolan ligger helt magiskt till uppe på en kulle intill ett fantastiskt grönområde, med gångavstånd till tunnelbana och bussar. Efter flera byten inom skolledningen har nu en stabil gemensam grund för skolans pedagoger etablerats och visionen är tydlig.


– Vi fokuserar mycket på språkutveckling och läsning. Många av våra elever har svenska som andra-språk vilket gör att vi jobbar intensivt med språkundervisningen i svenska, även med hjälp av specialpedagoger.


Via ett projekt i kommunen har skolan fått möjligheter att utöka med ett antal lärarassistenter.


185086 HS2


Dessa lärarassistenter avlastar lärarna samt finns behjälpliga till eleverna. De bidrar mycket i det förebyggande arbetet genom att röra sig bland eleverna och fånga upp eventuella oroligheter. De sköter även frånvarohanteringen samt ringer vid behov hem till föräldrar eller vårdnadshavare för att efterfråga elever.


– De här fem lärarassistenterna vi har på skolan är en lyx faktiskt, som vi är jätteglada för.


Det finns en härlig atmosfär på Hammerstaskolan med lärare som har jobbat på skolan länge och som brinner för skolans elever. De visar ett stort engagemang i eleverna och håller även liv i uppskattade traditioner.  


– Vi har dansveckor här som funnits sedan urminnes tider och som drivs av samma eldsjälar, berättar Lena. Två schemabrytande veckor med fokus på dans och idrott. Eleverna älskar de här veckorna. Det kommer hit olika danslärare och kändisar inom dansen från olika genrer. En dag per läsår ordnar kommunen dans för årets nior i Folkets Hus där eleverna får dansa för storband. Eleverna dansar så det står härliga till och det är så häftigt.

Hammerstaskolan har en vänskola i Kenya. Ett nära samarbete som betyder väldigt mycket för båda skolorna. Hösten 2018 kommer några elever och lärare från vänskolan till Norsborg.Hammerstaskolans elever med familjer kommer att agera värdfamiljer under denna dryga vecka som besöket pågår.


– Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter och utbyta erfarenheter, samt berätta om hur vår svenska skola fungera och lära om hur det ser ut i en skola i Kenya. Något som alla på skolan ser fram emot.


185086 HS4


Det gångna året har extra resurser lagts på att bygga upp ett starkt elevhälsoteam. Elevhälsoteamet är en gedigen kärna i skolans verksamhet, vars personal har både behörighet och kompetens. Skolan jobbar också regelbundet med läroplanens värdegrundsfrågor.


– Vi jobbar en timme i veckan med frågor kring värdegrunder och grundprincipen är ju som det står i läroplanen, alla människors lika värde. Vi sätter ord på och pratar mycket om dessa frågor. Bland annat språkbruk och kränkningar 

är något vi samtalar om med våra elever.


Läxhjälp erbjuds två gånger i veckan för de som behöver komma i kapp eller få den hjälp de kanske inte kan få i hemmet. Lena framhåller hur viktigt det är vara lyhörd gentemot elevernas behov och att kunna tillgodose dem, samt att skolan önskar ha en tät kontakt med elevernas hem. Lena talar från hjärtat när hon förklarar vad hon alltid vill förmedla på de föräldramöten som skolan ordnar. Då hon säger: 


– Vi vill att ni ska uppleva att vi finns här för era barn. Att vi gör allt vi kan för att era barn ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och det gör vi genom ett tätt samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.

Läs mer...

2018-10-15 16:00

192056 GFN4

Må bäst i Danderyd

Artikel Du behöver bara ta dig till en plats i Danderyd för att ta ett helhetsgrepp om din hälsa och livsstil. MåBra Hälsa och Good Food erbjuder det du behöver för att må ditt allra bästa.
bild2

En svensk speljättes framgångssaga

Artikel Den svenska spelindustrin tillhör en av Sveriges starkast växande exportmarknader med många olika aktörer, såväl stora som små. En av dessa är NetEnt som i över 20 år levererat mjukvara till spelaktörer...

  Faktaruta

  • Hammerstaskolan
  • Epost
  • Adress:
   Hallundavägen 199
   145 64 Norsborg
  • Telefon: 070-181 92 87
  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Arkiv