193081 AA1

”Arbetsgivaren bestämmer över sin organisation”

En arbetsgivare har ofta bättre möjligheter att få rätt vid en personaltvistefråga än vad många tror. Det är dock klokare att undvika tvister och de kostnader som följer genom att vara proaktiv.

Agell Advokatbyrå grundades 2017 av advokaten Martin Agell efter ett 20-tal års erfarenhet av arbetsrättsfrågor inom SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen och ett par större advokatbyråer. 


       – Jag har sysslat mycket med transaktioner där arbetsrätt kommer in, företagsförsäljningar, men även tvister och uppsägningar. Arbetsrätt är ett stort område inom juridiken och jag har valt att nischa mig och ha det som huvudsyssla, säger Martin. Jag tycker att det är en fördel att jobba som egen för att kunna koncentrera mig på just arbetsrätt, tvister och rådgivning. Klienterna kan erbjudas ett snabbt och kostnadseffektivt biträde.  


Martin menar att arbetsrätt är ett område som är svårt att läsa sig till. Alla fall är olika och det krävs omfattande erfarenhet för att bli en duktig arbetsrättsjurist.

       – Det är ofta mycket att ta ställning till. Jag läser kontinuerligt de domar som kommer från Arbetsdomstolen och får nya pusselbitar hela tiden. 


Primärt arbetar byrån med arbetsgivare såsom privata företag, myndigheter och organisationer. Företag med in-house-HR vänder sig till advokatbyrån för att få stöd, rådgivning och för att bolla frågor medan mindre företag som saknar egen HR-funktion betyder en större rådgivande roll för byrån. 

        – Jag går in med förutsättningen att allt jag gör ska vara till nytta för mina klienter. 

Jag betonar hur viktigt det är att undvika tvister om det går. Det kan vara lockande för en arbetsgivare att dra igång en tvist, men en tvist tar lång tid, kostar pengar och kanske inte alltid motiveras av det skadestånd man eventuellt får. 


Många företag idag är tjänste- och konsultbaserade. Företag som blir sårbara om de duktigaste konsulterna väljer att lämna. 

        – En typ av tvister som blivit vanligare de senaste tio åren är att konsulter, och anställda, säger upp sig för att gå till en konkurrent eller starta konkurrerande verksamhet och i samband med det händer inte sällan en del olämpliga saker, menar Martin. 


Likväl som arbetsgivaren har arbetsledningsrätt har arbetstagaren arbetsplikt och lojalitetsplikt. Där ingår en rad grundläggande skyldigheter som inte alltid står i anställningsavtalet. 

      – Det förekommer att arbetstagare lite aningslöst säger upp sig. De kanske plockar med sig kunder och kundregister, vilket inte är tillåtet. Ett klassiskt scenario i konsulttunga branscher som IT, reklambranschen, ekonomiska tjänster och så vidare, som är typiska tjänsteföretag. Vi ser en ökad tendens till att arbetsgivare kräver skadestånd av före detta arbetstagare. I vissa fall kan det handla om miljonbelopp. 


Martin betonar ett flertal gånger hur viktigt det är att arbeta proaktivt som arbetsgivare. Kanske särskilt i konsultbranschen. 

       – Det är smart att få dina konsulter att trivas. Det kan handla om att se över lönemodellen eller erbjuda delägarskap om det är möjligt. Chanserna att behålla kompetensen i företaget ökar. 


En allmän tro, och en fråga som även har medialt intresse, är möjligheten att säga upp personal i Sverige. Många mindre företag känner tveksamhet inför att anställa personal med hänsyn till eventuella kostnader för framtida uppsägningar.  De har inte ingående kunskap om vilka lagar och regler som gäller. 

        – Arbetsgivare har ofta större möjligheter än vad de tror att minska personalstyrkan. Det är inte så svårt som många tror att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Det är arbetsgivaren som bestämmer över sin organisation, avslutar Martin. 

Läs mer...

2019-07-04 12:45

Hemsida
193078 CF3

Träna med PT i Danderyd

Artikel Nya och förbättrade livsstilsvanor kräver såväl kunskap och förståelse som vilja och motivation. Hållbar träning och hållbara kostvanor handlar i mångt och mycket om att hitta det som fungerar i just din...
194068 PF2

Yoga gör dig rörelserik

Artikel På Bankgatan i hjärtat av Umeå ligger PRANA Friskvård. Ett litet och personligt friskvårdsföretag som ser till hela människan och gör alla rika på rörelse.

Faktaruta

  • Agell Advokatbyrå AB
  • Email
  • Hemsida
  • Adress:
    Box 24173
    104 51 Stockholm
  • Telefon: 070-585 55 57
naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Arkiv