185079 DS1185079 DS3

Satsning på de yngsta ger långsiktiga resultat

I Danmarks skola utanför Uppsala arbetar ledning, personal och vårdnadshavare tillsammans för att hjälpa barnen att bygga en stabil grund för ett livslångt lärande. I lugn och trygg miljö lär man barnen att ta ansvar för den gemensamma trivseln.

På Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar för att barnen ska utvecklas och må bra. För rektor Sten Vesterman  är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya. En väl inarbetad värdegrund och hög vuxentäthet i klassrummen är två av de viktigaste framgångsfaktorerna.


- Man får inte luta sig tillbaka och lita på att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.  


185079 DS2


Specialpedagogiken är ett område Sten beskriver som väsentligt. Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt både elever och personal. 


- Vi måste ta hand om alla barn tillsammans och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer och det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan.


Att varje barn får möta utmaningar och lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet. 


- Det lilla sammanhanget är vår bas och det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten.

Läs mer...

2018-10-16 13:00

__IOS_Webb_ny_ny

Snart klipper vi kabeln

Artikel Samtidigt som de fasta kostnaderna för elnätet stiger så sjunker investeringskostnaderna för den som vill producera sin egen el. Hur stor del av ditt elbehov kan du producera?
186026 GT3 NY

Ge dig själv en femstjärnig upplevelse

Artikel Från en traditionsenligt uppklädd doorman till en champagnepool med vidunderlig utsikt och en fyra timmar lång gastronomisk upplevelse till den mest makalösa frukost.

  Faktaruta

  • Danmarks skola
  • Epost
  • Hemsida
  • Adress:
   Danmarks skolväg 4
   755 98 Uppsala
  • Telefon: 018-727 53 30
  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Arkiv