186066 AH1

Stark student- och företagshälsa

– Tidigare, och fortsatt, är vårt fokus studenters hälsa. Vi hjälper studenter vid Göteborgs Universitet och Chalmers att må bättre, säger Maria Ljungqvist, VD på Akademihälsan och Fysiken, i Göteborg. Idag växer vi även inom företagshälsovård och det är en resa som har kommit ganska naturligt då expertisen och kompetensen redan finns på plats.

       Akademihälsan i Göteborg är ett företag med anor, inom hälsovård. Under många år har de varit ledande på Göteborgsmarknaden inom studenthälsa. Tidigare som en ideell förening, idag som ett aktiebolag. VD för Akademihälsan samt systerföretaget och träningsanläggningarna Fysiken är Maria Ljungqvist. 

       Akademihälsan består av ett kompetent team med stor bredd och erfarenhet av unga vuxna och generationsutmaningar. Företagsläkare, företagssköterska, psykiatriker, organisationspsykolog, ergonom, fysioterapeut, arbetsterapeut, hälsopedagoger, massageterapeuter, gruppträningsinstruktörer och personliga tränare – under ett och samma tak. 

       – Som verksamma inom företagshälsovård och studenthälsa är vi unika i Göteborgsområdet. Vi anlitas av lokala Göteborgsföretag, vi har nära till våra klienter och kan erbjuda hela hälsokedjan. Företagshälsovård handlar om så mycket mer än en hälsokontroll eller att subventionera ett årskort på gymmet. Vi jobbar med förebyggande företagshälsa via professionella medarbetare inom både fysisk och psykisk hälsa och ohälsa. 

       Fysiken har kompletta träningsanläggningar med alltifrån gym, gruppträning och personlig träning till massage och fysioterapi. Företagsträningen skräddarsys utifrån respektive företags förutsättningar och önskemål. Antingen i form av individuell träning med personlig tränare, eller small-group-träning med personlig tränare. Träningen bokas med olika syften som till exempel att förbättra kondition, styrka, rörlighet och balans eller om ni har ett specifikt mål i form av exempelvis start i Vasaloppet. Fysikens tränare hjälper er med upplägg av träningsprogram. Att träna i grupp är också ett sätt att stärka teamet. 


186066 AH2

        

       Varje möte med Akademihälsans medarbetare och Fysikens tränare börjar med en kostnadsanalys på improduktivitetseffekter, individuell hälsoanalys och kartläggning. Livsstil, vanor, träningshistorik, kroppsammansättning och eventuell sjukdomshistorik gås igenom. Därifrån görs en individuell plan, samt en handlingsplan för arbetsgivaren. Handlingsplan och målsättning följs regelbundet upp. 

       – Vi vill vara ett bollplank till företagsledare. Vi kan fysisk och psykisk hälsa och miljö och är en bra samarbetspartner i företagets process till att skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen. 

       Friska och välmående medarbetare är fundamentalt för ett väl fungerande företag och lönsamheten. Av erfarenhet vet vi att den psykiska arbetsmiljön och hur du mår på din arbetsplats är minst lika viktig som den fysiska och det ergonomiska.

       Idag är det allt fler som sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa. Det här behöver dagens arbetsgivare ha en plan för. En attraktiv arbetsgivare tar hand om sin personal och satsar på hälsofrämjande ledarskap och human hållbarhet. 

       – Akademihälsan har kompetenta och välutbildade psykologer och beteendevetare. Vi håller i företagsföreläsningar inom stresshantering, mindfulness – även om jag skulle vilja kalla det mindemptiness, säger Maria, då vi behöver vila våra hjärnor. Inom Chefsstöd är vi starka på utbildning och handledning i att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen samt hur du som chef kan hantera och hålla svåra samtal. Vi vill ha hela företaget med oss. Om kost, sömn och träning är på plats, då klarar kroppen av väldigt mycket. Vi vill hjälpa hela företaget och samtliga anställda till det – och lite till. 

Läs mer...

2018-12-13 14:30

193023 HA1

Sveriges mest jämlika advokatbyrå

Artikel ”Vi har ifrågasatt. Vi har skrivit artiklar och insändare för att synliggöra branschen utifrån arbetsvillkor, jämlikhet och önskan att inte alla vill bli delägare”, säger Anette Hansson Ahl, advokat och...
194006 CR1

Trettio specialister för skånska företagare

Artikel ”Vi vill vara den personliga byrån. Vi har precis samma tjänster, möjligheter och nätverk som större byråer och jag ser oss som ett mycket bra alternativ”, säger Madeleine Kroon Leufstedt på Cederblad & Co.

Faktaruta

  • Akademihälsan i Göteborg
  • Epost
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Kaserntorget 11 B
    411 18 Göteborg
  • Telefon: 031-106974
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv