185031 MK1185031 MK2

Det finns inga genvägar till musiken

På Musikkonservatoriet Falun har flera generationer unga lagt grunden till en karriär som framgångsrika yrkesmusiker. Oavsett om man vill satsa på en framtid inom klassisk musik, folkmusik, jazz eller komposition så erbjuder skolan en individanpassad utbildning i samarbete med professionella symfoniorkestrar, tonsättare och musiker.

Musikkonservatoriet Falun grundades 1967 av en framsynt man som hette Svante Bohm. I sitt yrke som kommunal musikledare i Dalarna uppmärksammade han behovet av en utbildning som kunde verka som en länk mellan kommunal musikskola och musikhögskola. För att fylla den luckan startade Bohm Kopparbergs Läns Landstings Högre Musikskola, som Musikkonservatoriet Falun då hette.


Musikkonservatoriet har riksintag. Eleverna kommer från hela landet och gemenskapen mellan studenterna är stark. Skolan har öppet varje dag mellan 06 och 23 och de flesta tillbringar all ledig tid med att öva och spela tillsammans. 

Att komma in på skolan är inte så svårt som många tror. 


– Vid antagningsproven fokuserar vi inte bara på spelskicklighet utan lika mycket på talang.  En sökande kan ha en stor begåvning men har kanske inte ägnat så mycket tid till att utveckla den, förklarar skolans rektor Gabriel Lindborg.


Musikkonservatoriet erbjuder dels en yrkes- och högskoleförberedande gymnasieutbildning, och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikutbildning.  Utbildningarna har traditionellt varit inriktade mot klassisk musik men idag har utbudet breddats. Utöver den klassiska inriktningen finns möjlighet att välja mellan folkmusik, jazz och komposition. 


– Skolans huvudinriktning är klassisk musik men vi är öppna för nya influenser och ser det som en självklarhet att dagens musiker hittar inspiration i sin samtid, säger skolans rektor Gabriel Lindborg och nämner moderna influenser som dataspel, film och andra medier. Han berättar vidare att särskilt inriktningen mot komposition ökar i popularitet. 


Eleverna som går gymnasiet följer estetprogrammets kursplan. Inom ramen för programmet ingår bland annat lektioner i elevens huvudinstrument, körsång, musikteori, vokal träning och piano, musikhistoria samt ensemblespel anpassat efter den egna genren. Men eftersom skolan är en spetsutbildning skiljer den sig från estetprogrammen genom att erbjuda mycket mer undervisning i musik. På huvudinstrumentet erhåller varje elev två enskilda lektioner samt gemensam lektion varje vecka.  


185031 MK3


Skolans eftergymnasiala högskoleförberedande utbildning är tvåårig och precis som namnet antyder så är utbildningens främsta syfte att förbereda eleverna för musikhögskolestudier. 


– De flesta av våra elever söker sig vidare till högskolan och av dem är det över tid så många som 97 procent som blir antagna, säger Gabriel. 

Musikkonservatoriet samarbetar med en mängd utomstående aktörer.  Symfoniorkestern Dalasinfoniettan är en av dessa samarbetspartners. 


– Våra elever får öva spela bredvid en professionell musiker som ger dem anpassade pedagogiska instruktioner. Det är en helt fantastisk chans för eleverna att utvecklas som musiker och samtidigt lära sig hur en symfoniorkester fungerar, säger Gabriel. 


Vidare håller Musikkonservatoriets elever offentliga kammarmusikkonserter, jazzkonserter och folkmusikkonserter och gör varje år en operauppsättning. De spelar återkommande på ett äldreboende i trakten, samt jul- och vårkonserter.


– Varje år producerar eleverna på eget initiativ ett luciatåg som de säljer till företag. Det är en utmärkt träning inför framtidens yrkesliv, inte minst när det gäller att ha kontakt med konsertarrangörer, säger Gabriel. 

Ytterligare värt att nämnas är samarbetet med Gotlands Tonsättarskola i vilket Musikkonservatoriet Faluns elever framför verk av studerande på Tonsättarskolan, på den årliga festivalen Ljudvågor i Visby. 


– I det arbetet uppstår möten mellan elever och tonsättare och det är inte ovanligt att dessa fortsätter sitt arbete tillsammans under lång tid framöver, berättar Gabriel.

Ända sedan starten 1967 har Musikkonservatoriet Falun stått för kvalitet och långsiktigt utveckling. Värden som Gabriel med kollegor värnar om och vill ta med sig in i framtiden.


– Det finns inga genvägar till musiken för att bli en skicklig musiker krävs hårt arbete och övertygelse. Vårt främsta uppdrag är att ge dem som vågar satsa den bästa undervisningen som finns att få, säger han. 

 


Läs mer...

2018-09-20 13:00

191008 CTJ2

En och annan stöt har man ju fått!

Artikel Tänk el och tänk säkerhet. Anlita en behörig elektriker som dessutom är passionerat intresserad av innovation så har du ellösningar för framtiden. CTJ EL har tagit de tidiga stötarna för din elsäkerhet.
191020 MSTO2

Funktionell och estetisk arkitektur med omsorg om miljön

Artikel Funktionell och estetisk arkitektur är arkitektkontoret Storesund Arkitekters ledord. Att skapa funktion och estetik utifrån de önskemål som uppdragsgivaren har i kombination med de förutsättningar som...

  Faktaruta

  • Musikkonservatoriet Falun
  • Epost
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Daljunkaregatan 11
   791 37 Falun
  • Telefon: 023-49 02 13
   _Bild 15

  Persisk Mat

  Följ med på vägen till det persiska köket

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  Arkiv