175024 DS2175024 DS1

Barn bör möta utmaningar och få utvecklas

Mitt i den lilla byn Danmark, några kilometer utanför Uppsala, ligger Danmarks skola. I lugnet och tryggheten trivs både barn och vuxna. Tillsammans skapas en tillåtande miljö med plats för lärande och utveckling.

På Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar för att barnen ska utvecklas och må bra. Nye rektorn heter Sten Vesterman och för honom är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya. 


Man får inte luta sig tillbaka och lita på att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.  

Specialpedagogiken är ett område som Sten beskriver som väsentligt och trots att skolan är så liten arbetar här både en speciallärare och en specialpedagog. 


175024 DS3


Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt både elever och personal.


Vi måste ta hand om alla barn tillsammans och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer och det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan. 

Att varje barn får möta utmaningar och lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet. 


Det lilla sammanhanget är vår bas och det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten. 

Läs mer...

2017-10-05 11:00

184015 ALV1

Rent vatten – ditt ansvar

Artikel Actibloc är ett mini-reningsverk för enskilda avlopp, exempelvis för husägare eller fritidshusägare som inte har tillgång till kommunalt vattnet. Reningsverket kan installeras hos alla som har egen borrad...
184038 EF2

Ett gott räkenskapsår och ett gott skratt

Artikel Många av er hårt arbetande företagare jobbar både mer och snabbare än vad ni hinner fakturera. För er finns Ekonomitjänst Futura AB i Huskvarna som vet att med ett gott skratt förklara: ”Det blir problem...

  Faktaruta

  • Danmark Skola
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Danmarks skolväg 4
   755 98 Uppsala
  • Telefon: 018-727 53 30
  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Arkiv