175024 DS2175024 DS1

Barn bör möta utmaningar och få utvecklas

Mitt i den lilla byn Danmark, några kilometer utanför Uppsala, ligger Danmarks skola. I lugnet och tryggheten trivs både barn och vuxna. Tillsammans skapas en tillåtande miljö med plats för lärande och utveckling.

På Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar för att barnen ska utvecklas och må bra. Nye rektorn heter Sten Vesterman och för honom är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya. 


Man får inte luta sig tillbaka och lita på att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.  

Specialpedagogiken är ett område som Sten beskriver som väsentligt och trots att skolan är så liten arbetar här både en speciallärare och en specialpedagog. 


175024 DS3


Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt både elever och personal.


Vi måste ta hand om alla barn tillsammans och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer och det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan. 

Att varje barn får möta utmaningar och lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet. 


Det lilla sammanhanget är vår bas och det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten. 

Läs mer...

2017-10-05 11:00

rund bastuu

Värme för frusna själar

Artikel Det lilla familjeföretaget Klappträna är ett snickeri som specialiserat sig på att bygga badtunnor och utomhusbastur. Efterfrågan på deras produkter ökar ständigt och trots att företaget bara har varit...
182082 KK1

Våga satsa

Artikel Vad är egentligen en sann entreprenör? De flesta som hör ordet föreställer sig en person som kan göra tillgångar av luft och som kan få pengamaskiner att rulla av sig själva. Just en sådan person är Jim...

  Faktaruta

  • Danmark Skola
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Danmarks skolväg 4
   755 98 Uppsala
  • Telefon: 018-727 53 30
  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

   _Bild 15

  Persisk Mat

  Följ med på vägen till det persiska köket

  Arkiv