175024 DS2175024 DS1

Barn bör möta utmaningar och få utvecklas

Mitt i den lilla byn Danmark, några kilometer utanför Uppsala, ligger Danmarks skola. I lugnet och tryggheten trivs både barn och vuxna. Tillsammans skapas en tillåtande miljö med plats för lärande och utveckling.

På Danmarks skola går 160 barn från förskoleklass fram till årskurs fem. Skolan är sedan länge en väl fungerande verksamhet där skolledning, lärare och föräldrar samarbetar för att barnen ska utvecklas och må bra. Nye rektorn heter Sten Vesterman och för honom är det viktigt att hitta en balans mellan att bevara och förnya. 


Man får inte luta sig tillbaka och lita på att allting ska fungera som vanligt men man får heller inte förändra för förändrandets skull, förklarar han.  

Specialpedagogiken är ett område som Sten beskriver som väsentligt och trots att skolan är så liten arbetar här både en speciallärare och en specialpedagog. 


175024 DS3


Specialpedagogens uppgift är att ge stöd åt både elever och personal.


Vi måste ta hand om alla barn tillsammans och som personal på skolan ska man inte behöva vara ensam i att klara av svåra situationer och det är avgörande att vi arbetar på ett sätt som inkluderar alla elever, säger Sten och betonar hur viktigt det är att alla barn får möjlighet att utvecklas så långt de kan. 

Att varje barn får möta utmaningar och lyckas med sina mål lägger grunden för deras möjlighet att skapa sin egen framtid. Danmarks skola präglas av närhet och kontinuitet vilket är en förutsättning för det goda lärandet. 


Det lilla sammanhanget är vår bas och det är därifrån som vi söker större utmaningar tillsammans, säger Sten. 

Läs mer...

2017-10-05 11:00

175019 NS1

Brobygge pågår!

Artikel Med hjälp av en rad strukturerade insatser samt en orubblig tro på alla elevers förmåga har Nygårdsskolan utvecklats till ett populärt skolval i Linköping. Satsningen på relationer, ökad lärartäthet och...
174005 IF4

Våra gäster får smaka på Italiens bästa råvaror

Artikel Uppsalarestaurangen Il Forno Italiano är kända över hela stan för sina vedugnsbakade pizzor och för sitt stora utbud av italienska kvalitetsviner. Att äta och umgås här är som att befinna sig på en äkta...

  Faktaruta

  • Danmark Skola
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Danmarks skolväg 4
   755 98 Uppsala
  • Telefon: 018-727 53 30
  DSC_7374_webb_puff

  Går mot strömmen

  All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

  DriveNow_puff

  Dela bil?

  Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

  Träning_puff_webb

  Kom i form – vid en sten

  Fem enkla övningar för en finare figur.

  Arkiv