174033 AG2174033 AG4Agruppen1agruppen2

Kemiskt beroende är förnekelsens sjukdom

Beroende är en skoningslös sjukdom som leder till ett ofattbart lidande - för den drabbade liksom anhöriga. Kemiskt beroende pratar man allt mer om i dag och syftar till beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Hos A-gruppen i Mälardalen AB finns professionell hjälp att få för alla som drabbas.

A-gruppen drivs av alkohol- och drogterapeuterna Peder Sundquist, Fred Raghall och Malin Stedt. Både Peder och Fred har egna erfarenheter av beroende och de konsekvenser som följer. Malin har erfarenhet av medberoende då hon har nära anhöriga som har beroendesjukdomen. 


– Egen erfarenhet är den bästa utbildning man kan ha när man ska hjälpa andra, säger Peder men som samtidigt betonar vikten av formell utbildning. 


Fred har över 20 års erfarenhet av att arbeta som alkohol, drog -och anhörigterapeut och var biträdande verksamhetschef på ett av Sveriges största behandlingshem. Han verkade också som motivator och terapeut inom kriminalvården. Malin och Peder har under ett antal år arbetat med alkohol och drogproblem med ungdomar och vuxna på behandlingshem och i öppenvården.


174033 AG1


– Beroende är en obotlig men behandlingsbar sjukdom, säger Peder. 


Återfall i drickande och drogande är inte ovanligt då den som har beroendesjukdomen inte gör det som behövs - en personlighets förändring - utan tror att allt faller på plats så fort man slutar. Men, man behöver se över sina beteenden, attityder och karaktärsdrag. Och för den beroende är det inte alltid enkelt att se eller förstå det själv. 


Det är inte ovanligt att man bygger upp ett förakt mot sig själv och känner en fruktansvärd skuld och skam mot sina nära och kära liksom arbetskamrater och vänner. Något som också drabbade Peder innan han för snart 16 år sedan sade adjö till flaskan och drogerna - för gott.   


– Jag tog fem återfall innan jag insåg att det var jag som var huvudpersonen i min egen process, säger han samtidigt som han understryker att han för resten av sitt liv måste göra allt som står i sin makt för att inte sätta sig i situationer som kan leda till att han börja använda alkohol och droger igen. 


En person som sett Peders kamp på nära håll är sambon Louise Lindell:


 – Jag träffade Peder när han hade varit nykter och drogfri i fyra år och såg hur han led av de konsekvenser som ofta följer av ett långvarigt missbruk och beroende.


Peder vågade inte åka kollektivt, hade ett lynnigt humör och blev oerhört upprörd över sådant som vi andra knappt noterar som problem. Blev nedstämd periodvis och upplevde ofta oro.


– Vi arbetade mycket tillsammans med värdeskalor för att komma tillrätta med humöret och vi åkte tunnelbana ihop. Idag älskar Peder att åka kollektivt, humöret är mer stabilt och nedstämdheten finns inte längre, fortsätter Louise.


174033 AG3


Samhället har ett ansvar 


För arbetsgivare och samhället i stort innebär beroendesjukdomar stora ekonomiska förluster. Eftersom kemiskt beroende klassas som en sjukdom har arbetsgivare ett lagstadgat rehabiliteringsansvar. Ett ansvar som för de allra flesta företagare är svårt att axla. 


– Beroendesjukdomar är ett känsligt och obekvämt ämne och arbetsgivare saknar ofta redskap och kunskap för hur de ska bemöta anställda med misstänkt problematik, säger Peder. 


A-gruppens affärsidé är att hjälpa dig som arbetsgivare med handledning, rådgivning och coaching när det gäller alkohol, drog -och läkemedelsproblematik. De tar ansvar för hela processen som leder till en bra arbetsmiljö, spar pengar och räddar människoliv. 


I dag erbjuder A-gruppen ett antal färdiga produkter och tjänster så som Trygghetsavtal, utbildning, webbinarium, föreläsningar, grupp- och enskild terapi och så Rehab-Mauritius.


Trygghetsavtalet kan sägas fungera som en försäkring vars yttersta syfte är att hjälpa företagsledare att tidigt (när missbruket ännu inte lett till beroende) bemöta och erbjuda sina anställda en hjälp och på den vägen uppfylla sitt rehabiliteringsansvar. 


Som arbetsgivare kan man genom att delta i den utbildningsprocess som A-gruppen erbjuder skapa en god arbetsmiljö, hålla kostnader för långvariga sjukskrivningar och dyra behandlingskostnader på en låg nivå och inte minst bidra till att rädda människoliv. Att blunda för problemen leder sålunda till förödande konsekvenser. 


– Alkohol- och drogberoende är inget litet problem. Man räknar med att minst 10 procent av Sveriges vuxna befolkning är drabbade. Runt en beroendeperson är 4–17 personer påverkade och drabbade som nära anhörig, vän eller arbetskamrat, säger Peder. 
Rehab-Mauritius är en unik produkt som A-gruppen tagit fram. Rehab-Mauritius riktar sig till personer som utvecklat ett skadligt alkohol, drog och/eller läkemedelsanvändande, personer som kräver diskretion och har svårt att söka hjälp offentligt. De vill vara lite ”undercover” med sin problematik. 


Rehab-Mauritius innebär att man tecknar ett avtal om att vara i behandling under 12 månader där det första två veckorna inleds på den lugna och lämpliga ön Mauritius. För att sedan fortsätta i Stockholm.

För mer information om A-gruppen och våra produkter och tjänster läs mer på vår hemsida www.a-gruppensverige.se


Obs! Missbruk och beroende är inte samma sak. Däremot kan missbruk leda till beroende.

Läs mer...

2017-08-07 14:15

183055 F1

Freska Sweden AB – våra anställda är våra stjärnor

Artikel Freska Sweden AB är ett nytillskott på den svenska marknaden inom städbranschen. Företaget grundades i Finland och finns även i Norge.
183091 FE1

Flinka event-arrangörer

Artikel Eventföretaget Flinks Events resa startade för cirka 18 år sedan då Daniel Flink köpte porslin för 60 personer på Blocket, som han sedan hyrde ut. För vinsten köpte han fler och fler saker och idag är...

  Faktaruta

  • A-gruppen i Mälardalen AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Ekehjelmstorget 4
   118 54 Stockholm
  • Telefon: 0727 - 33 69 36
  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  Arkiv