156071 SS
156071 SS0
156071 SS1
156071-SHS06
156071-SHS08
156071-SHS09
156071 SS
156071 SS0
156071 SS1
156071-SHS06
156071-SHS08
156071-SHS09

Att satsa på lärarna är att satsa på eleverna

Smedshagsskolan i Hässelby är på frammarsch. Med engagerade lärare som lyfts av ledningen och ett modernt helhetsperspektiv på undervisningen känns skolan nytänkande i flera avseenden. Här arbetar man kontinuerligt med lärarnas engagemang, elevernas kunskapsutveckling samt olika studieupplägg och miljöer.

På Smedshagsskolan har man insett vikten av engagerade lärare. Lolitha Nilsson, skolan rektor, menar att deras roll är avgörande för elevernas engagemang.
   – Lärarnas roll handlar väldigt mycket om att få med sig eleverna i det man gör för att göra lektionerna intressanta. Det pratar vi mycket om, säger hon.

Enligt Lolitha Nilsson är de lärare som söker sig till Smedshagsskolan engagerade och vill mycket.
   – De brinner för barnen och det vi arbetar med. Lärarna vet vad de söker till och då blir det rätt. För oss gäller det att utveckla och satsa på lärarna genom exempelvis lärarlyftet för att öka deras kompetens.

Exempel på detta är att alla matematiklärare just nu läser matematiklyftet för att kunna ha en samstämmig och utvecklande pedagogisk diskussion. Ett språkpaket ska även ge lärarna som har yngre barn tydligare målsättning kring läsande och skrivande. Alla lärare som undervisar årskurs 4–9 får dessutom ta del av Skolverkets kurs i betyg och bedömning.

Här har man arbetat med det så kallade tvålärarskapet under flera läsår. Detta innebär att man har lite större klasser, men i gengäld två mentorer i varje klass. I de lägre klasserna medverkar också omsorgspersonal på lektionerna, något som innebär att man kan vara fyra till fem vuxna med barnen.
   – Man ska hitta bra vägar för barnen att nå målen och det arbetar vi med, säger Lolitha Nilsson.

Tvålärarskapet är fördelaktigt i flera avseenden. Elever som behöver en extra genomgång eller en extra utmaning får det, det är fullt möjligt när två lärare är på plats.

Det finns otaliga sätt att dela upp lärarna och eleverna på. Ett sätt är att dela upp klassen i två grupper som har varsin lärare beroende på vad gruppen behöver.
   – Tvålärarskapet fungerar och eleverna får den hjälp de behöver vilket gör att vi kan höja resultaten, säger Lolitha Nilsson, som tycker sig ha sett en bättre arbetsmiljö för lärarna och en lugnare studiemiljö för eleverna.

Att göra studiemiljön så bra som möjligt går igen i planeringen av undervisningen. På Smedshagsskolan, som har både fritidsverksamhet och läxläsningshjälp, ser man till att inte lägga stora redovisningar och prov samtidigt.
   – Det är enklare att spä ut det. Man ska inte behöva känna stress eller betygshets, det skapar bara en negativ spiral, säger Lolitha Nilsson.

Hon har tidigare arbetat länge i friskola och upplever att den kommunala skolan ger friare tyglar när det kommer till pedagogiken. Hon är själv i grunden lärare i svenska som andraspråk och tycker att det är en spännande utmaning att 87 procent av Smedshagsskolans elever talar ett annat språk än svenska.
   – Språket är mycket viktigt på vår skola och vi arbetar mycket med begrepp för att eleverna ska få det med sig och ha en breddad förståelse. Målet är att alla elever ska ha betyg i så många ämnen som är möjligt. Vi är här för dem, säger Lolitha Nilsson, som ser ett organiserat arbete för elevhälsan som en förutsättning för detta.

Resultaten och kunskaperna har blivit bättre, och ännu bättre ska de bli. It-stödet är en viktig del oavsett vad det är som ska läras in. Smartboards finns i alla klassrum och eleverna har tillgång till datorer, något som gynnar alla elever, inklusive de språksvaga.

Att arbeta i boxar är ett sätt att ge eleverna ett helhetsperspektiv på begrepp. Lolitha Nilsson exemplifierar med demokratibegreppet:
   – Det ska finnas som en röd tråd som alla ämnen tar upp, så att eleverna får en större förståelse för det.

Helhetsgrepp och vidgade vyer, så arbetar man på Smedshagsskolan. I slutet av november avslutas ett projekt som skolan påbörjade i januari. I samarbete med en pedagog och Kungliga Operan har man arbetat med Barnkonventionen och barns rättigheter.
   – Barnen kan hitta i varenda vrå på operan och har kunskaper i teater, skriva pjäser, måla och rita. Allt! De har fått se kulturbranschen, träffa olika personer som jobbar på operan och se hur de arbetar, berättar Lolitha Nilsson.

I november firas det ordentligt. Eleverna delar med sig av sina nya kunskaper och både hovet och regeringen har fått inbjudan.

Lolitha Nilsson vill att Smedshagsskolan ska vara ett naturligt val för alla i närområdet, men kanske framför allt för ungdomarna. I dagsläget väljer faktiskt de allra flesta som har gått låg- och mellanstadiet här att även gå högstadiet här.
   – Fler väljer oss överlag. Jag tycker att det är viktigt att man besöker skolan och känner vilken stämning det är när man kommer innanför dörrarna och hur man blir bemött innan man väljer skola.

2015-10-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies