Vad är Ankartexter, bakåtlänkar och länkjuice - och varför är de så viktiga för din SEO?

Domain Rating (DR, källa: ahrefs.com

DR ett mått på en webbplats auktoritet baserat på dess länkprofil. Skalan går från noll till hundra. Generellt sett, desto högre nummer, desto starkare och mer auktoritativ är webbplatsen. En bakåtlänk (backlink) från en stark sida rankar upp din hemsida på sökmotorerna. Förenklat kan man säga att kvalitativa bakåtlänkar bygger en starkare hemsida: Ju fler högkvalitativa referenser till din webbplats som finns, desto högre rankar sökmotorerna sidan och desto starkare kommer den att rangordnas i sökresultaten. 


Ankartext 

Ankartexter är ett ord eller eller mening som du vill förknippas med på sökmotorerna. I ankartexten finns en bakomliggande länk till din hemsida eller undersida. Ankartexter som är en exakt matchning (alltså sökordet som ni vill ranka på) brukar vara bland det vanligaste alternativet att använda sig av. Google använder sig bland annat av ankartexten för länkar när sökmotorn ska bedöma hur relevant sidan är i förhållande till sökordet. Exempel: Om du vill ranka och exponeras på sökordet ”snickare” så använder du därför det sökordet som ankartext. Det blir då lättare för Google att avgöra om sidan faktiskt handlar om “snickare”, och gör sökmotorn den kopplingen till din hemsida så kommer din sida att synas bättre på det sökordet. 


Avslutningsvis, man måste också tänka på att variera ankartexterna och landningsidorna. Variera dina ankartexter använd inte bara din exakta matchning. Google kan annars tycka att din sida är överoptimerad vilket gör att det kan få motsatt effekt för din SEO. Använd ankartexter som varumärke eller en frasmatchning. Så istället för att bara använda “snickare” som ankartext så kan du också använda “snickare i Sollentuna” eller “renovering”, exempelvis. Här finns det så klart många andra faktorer som spelar roll inom sökmotoroptimering.


SEO

Vi på Enterprise Magazine sökmotoroptimerar våra artiklar genom att jobba med både rubriken, ingressen och brödtexten. I kombination med att vi adderar naturliga ankartexter som i sin tur ökar våra kunders DR. De får som man säger i branschen, mer länkjuice till sin hemsida. 


Gästartiklar är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att bygga en bra backlinkstruktur till din webbsida. En välskriven artikel med naturliga ankartexter från vår starka sida (enterprisemagazine.se, DR 65) ger då med andra ord en stor dos länkjuice till din webbsida.