203053_01

Rekrytering med erfarenhet, bredd och engagemang!

Artikel Allt fler företag anlitar idag extern hjälp vid rekrytering, då det är en tidskrävande och mycket viktig process. Att hitta rätt kandidat och personal kräver tid, förståelse och stor kännedom inom aktuell bransch. Kristina Hjertonsson, VD och ägare till RekryteringsKonsulten Sverige AB arbetar med rekrytering i flertalet branscher, där hon med stort engagemang letar och matchar rätt kandidat med rätt företag.

– Tack vare lång erfarenhet av rekrytering är jag duktig på att sätta mig in i olika företag och dess organisation. Jag har genom åren utvecklat en bra känsla för att uppfatta, förstå och läsa av människor. Min ambition är att förenkla rekryteringsprocessen både för kunder och kandidater. Det är ett roligt och utmanande yrke där jag får möjlighet att träffa duktiga och drivna personer och företag, menar Kristina. Läs mer...
204100_01

Trygg totalentreprenad

Artikel Med stort kunnande och lång erfarenhet hjälper INCON sina kunder från idé till färdigt projekt. Med dem som projektledare kan kunderna lägga över ansvaret och få en trygg resa genom hela byggnationen. – Våra kunder ska alltid känna att allt fungerar och att de får en enkel resa genom byggprocessen. Vi kan hjälpa kunderna redan från ett tidigt skede och hela vägen fram, säger Daniel Ståhlgren. Läs mer...
204109_01

Isolering för ökad säkerhet

Artikel AE Isolering i Tranås AB förser sina kunder med olika typer av isolering. Bland annat isolerar de både privata hem och offentliga byggnader för brandsäkerheten och ljudisolerar rum hos aktörer som har tystnadsplikt. – Människor ska kunna kännas sig trygga hemma och på jobbet. Även skolan ska vara en trygg plats, exempelvis vid samtal med kuratorn, säger Alexander Eriksson. Läs mer...
204012_01

Byrå med känsla för helheten

Artikel baks & co ab, som idag har flera kontor i Sverige, är mer än bara en revisions- och redovisningsbyrå. Här jobbar de alltid nära sina kunder, med personligt engagemang och med rådgivning som en del av deras arbete. – Vi har en devis i företaget, ” Vi är inte som alla andra, vi är mer som du”. Kommer man till oss ska man känna sig hemma, vi är på samma nivå som kunden, säger Catherine Osbeck som är kontorschef i Tranås och auktoriserad redovisningskonsult. Läs mer...
204048_05

Snart 90 år men fortfarande ung!

Artikel Vilka förmågor som krävs för att vara en duktig chef eller ledare, är direkt kopplat till omvärlden och utmaningen med den. Men för att se utåt måste man först se inåt. Vem är jag som chef och hur uppfattas jag av mina medarbetare? Vilka förmågor behöver jag utveckla och vilka behov har mina medarbetare? Oavsett om du är nytillträdd i din chefsroll eller har en lång karriär av ledningsbefattningar bakom dig- först när du kan leda dig själv, då kan du leda andra. Läs mer...
204052_05

Helhetslösningar inom sågverksutrustning

Artikel C. Gunnarssons Verkstads AB i Vislanda har under 60 år försett sågverksindustrin i Sverige med maskinutrustning för virkeshantering. Samtidigt som de är nischade är de också unika, då de tillverkar kompletta maskiner, som både innehåller hård- och mjukvara. – Vi jobbar för att få ihop en helhet till kunden som är bra, säger Jonas Gunnarsson. Läs mer...
Visar 10. Visa fler