Dela artikel

Konsultbyrån Carity: Vårdens IT-arkitekter

Vi svenskar kräver i dag snabbare och enklare kontakt med vården, som i sin tur blir allt mer fragmenterad. Stora förändringar innebär stora utmaningar - nya arbetssätt och nya IT-system är lösningen som kommer att revolutionera sjukvården.

Enterprise Magazine träffar tre herrar, Khaled Daham, Marco de Luca och Anders Ferrari som dagligen arbetar med att hitta lösningar på problemen inom vården. De är alla IT-konsulter med lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt på bank och finans respektive hälsa och sjukvård. Sedan tre år tillbaka driver de konsultbyrån Carity AB och erbjuder avancerade IT-lösningar riktade mot främst hälso- och sjukvårdsbranschen. 


– I dag finns välutvecklade IT-lösningar som med hjälp av en rad avancerade funktioner kan effektivisera vården och öka patientsäkerheten, säger Khaled. 


Något som för en lekman låter som en omöjlighet. Anders inflikar:


– Mycket förenklat handlar det om att bygga och implementera system som gör det möjligt för patienter att bli mer delaktiga i sin egen vård. 


Det kan till exempel handla om kroniskt sjuka människor som dagligen behöver kontrollera sitt blodtryck. Det interaktiva systemet registrerar och lagrar resultaten i en journal som larmar vården om patientens värden avviker Läkaren kan då kontakta patienten innan denne ens känt av symtom. 


Dessa IT-lösningar sparar tid åt både patient, vårdpersonal och organisation. Och leder till att sjukvårdens resurser kan fördelas mer effektivt och rättvist, säger Khaled. 


Herrarna bakom Carity vill öka möjligheten att göra skillnad i ett område de alla engagerat sig i. Ledordet för verksamheten är kund- och organisationsbaserade lösningar. De förändringsprocesser som byrån leder ska öka värdet för både kunder, användare och patienter. 


173021 C2


Kompletta helhetslösningar


De har alla tre en gedigen teknisk bakgrund och har verkat i branschen i flera år. Med erfarenheter inom produktutveckling, programmering, beställarstöd och systemintegration kan de förse sina kunder med allsidiga och kompletta helhetslösningar.


För att ytterligare förstärka sitt erbjudande har man byggt upp ett välfungerande nätverk bestående av andra konsultbyråer, vars kompetenser kompletterar deras egna expertområden. 


– Numera sysslar vi mest med projektledning, förvaltningsledning och IT-arkitektur medan våra branschpartners är riktade mot informatik, systemutveckling, drift och säkerhet, berättar Anders. 


Trions kompetenser gör det möjligt för dem att erbjuda stöd i förändringsprocessens alla faser. Från utredning av den enskilda verksamhetens behov och förutsättningar, via implementering och till och med beställning, leverans och förvaltning. Projekten som de anlitas för ser väldigt olika ut.


De arbetar både i projekt som sträcker sig över lång tid men erbjuder också intensiva insatser där de levererar snabba lösningar på isolerade problem. 


– Vi är så vitt jag vet ensamma i domänen om att erbjuda effektiva blixtinsatser inom arkitektur som genomförs på bara ett par dagar, där kunden snabbt får leverans och kan ändra kravställning inför nästa insats, tillägger Khaled.

En tuff utmaning 


Utmaningarna i branschen för E-hälsa är många. Det handlar lika mycket om organisatoriska och ekonomiska hinder som psykologiska. De måste alla övervinnas för att lyckas genomföra den revolution som de IT-baserade vårdlösningarna tveklöst kommer att leda till. 


– Sverige var tidigt ute med att använda IT-system i vården. De systemen var byggda för en annan organisation och ett annat behov än vad vi ser i dag. Trots att dessa äldre system inte är anpassade efter dagens sjukvårdsorganisation och därmed inte längre fungerar optimalt så går det mycket trögt att förändra och byta ut IT-systemen, säger Anders.


Han menar vidare, att vi i Sverige valt en modell där många människor ska vara med och fatta beslut om förändringar och investeringar, vilket skapar det långa ledtider. 


– I länder som till exempel Kroatien och Tjeckien har man i dag kommit mycket längre. Något man kan spekulera i beror på att de tidigare inte gjort några betydande IT-investeringar, säger Khaled.


Ett faktum som Khaled fruktar kan leda till att Sverige riskerar att hamna mer på efterkälken och förlora sin plats som en av världens ledande sjukvårdsnationer.  


På Carity vågar vi tänka nytt och se lösningar i stället för problem, avslutar Anders.

2017-05-31

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies