malmsjo¨skola1
Malmsjo¨skola3
malmsjo¨skola6
malmsjo¨skola4
malmsjo¨skola5
malmsjo¨skola7
malmsjo¨skola1
Malmsjo¨skola3
malmsjo¨skola6
malmsjo¨skola4
malmsjo¨skola5
malmsjo¨skola7

Närmare mellan elev, elevhälsa och lärare

Det har skett ett förändringsarbete vid Malmsjö skola i Botkyrka. En skola som har 450 elever i årskurs F-9. Nu har samverkan mellan elevhälsa, lärare och elev blivit bättre vid skolan, och ett nytt tänk genomsyrar hela verksamheten, både vad det gäller elevens välmående och lärande.

Både elever och föräldrar berättar att de nu kan se en skillnad i att de nu är ännu mer delaktiga i hur elevens skolvardag utformas för att skapa en lärande miljö. Och lärarna är mer involverade i hur eleverna trivs och hur de mår och hur elevhälsan fungerar. Man har kommit närmare varandra helt enkelt.


Samverkar mer

Numera samverkar man mer mellan elevhälsa och lärare vid skolan. Det kollegiala är viktigt; att man jobbar mot samma sak, elevens lärande och en trivsam arbetsmiljö. Ibland behöver man hjälpas åt, men ibland är det bättre att fördela uppgifter och ”vem som skall göra vad”.


Förstärkt uppdrag

I våras förstärkte elevhälsan med en trygghetspedagog med spetskompetens. Hon riktar sig främst mot lågstadieelever och för elevens talan och utgår från hur man kan skapa en bättre undervisningsmiljö. Det gäller att göra det bättre för den enskilde eleven!

   – Vi lägger mycket tid på att arbeta med elevärenden ihop, tillsammans med lärare, istället för att arbeta var för sig på våra egna kammare med våra professioner, menar Johanna Dyberg, kurator.

 

En annan förstärkt kompetens för Malmsjö skola är en specialpedagog som har ansvar för de nya särskilda undervisningsgrupper som precis är startade på Malmsjö skola; en med inriktning på elever med språkliga svårigheter och en för elever med svårigheter i allmänhet.

   – Vi jobbar med att skapa en tydliggörande pedagogik, tillrättaläggande av scheman och skapa förutsättningar för att det skall bli en bra struktur och förståelighet för det sammanhang det är, menar Anna Åseby Lindahl, specialpedagog.

   Hon är handledande för de vuxna och sätter sig in i hur elevernas skoldag ser ut.

   – Om eleven önskar mer hjälp, pratar jag med berörda lärare. 


I elevhälsan ingår även SYV, vår studie och yrkesvägledare. Hon träffar elever i både enskilda och gruppledningssamtal. Dessutom arbetar hon över stadiegränserna, stöttar och inspirerar lärarna från F-klass till årskurs 9 med arbete runt framtidstro, om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.


Arbetar temabaserat

En nyhet vid Malmsjö skola är att man arbetar temabaserat. 2019 hade man temat ”Hälsa och rörelse” hela året. I år är det ”Trygghet, trivsel och studiero” och ”Framtidstro som gäller. Utifrån de ämnen som lärarna arbetar med, försöker man tillämpa temana på ett bra sätt. Det kan även gälla raster; hur man skapar tryggare och säkrare raster.

   Även den yttre miljön har man sett över och skapat en bättre möjlighet till organiserad lek på skolgården och ett bemannat uppehållsrum för de som vill umgås inne.


”Vill ge dem världens bästa skola”

Största skillnaden på Malmsjö skola, jämfört med tidigare, är summerat att det nu finns en tydlig vision för skolan; vad som blir bäst för eleven står i fokus.

  – Vi har ett mål som är väl uttalat för alla, liksom vad det krävs för att uppnå det!  Allt ger ringar på vattnet; eleverna fungerar bättre i undervisningsmiljön nu och samarbetet mellan oss vuxna fungerar bättre. Man kan säga att vi har en typ av manual över hur vi skall arbeta på skolan, menar rektor Johnna Gilljam, och tillägger; ”Vi har väldens bästa elever och vill ge dem världens bästa skola!”

Vi arbetar systematiskt, vi skapar förutsättningar och möjliggör ett gemensamt utvecklingsarbete som också skapar ansvarskultur. Tillsammans är vi bra!

2020-12-21
Dela artikel
Webbplats

MALMSJÖ SKOLA

Tel: 08-530 639 20

Ringvägen 1, 147 70 Grödinge

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies