195072 NS1

Norra Strandskolan - där världens viktigast värden växer

Norra Strandskolan för tankarna osökt till den mindre och familjära byskolan. Norrvikens strand vilar runt hörnet, stora grönområden breder ut sig omkring skolan och skolgårdens ytor bjuder barnen till en rad olika aktiviteter. I skolan möts man av nyrenoverade lokaler, studiero och en personalgrupp med ett tydligt engagemang för eleverna.

Successivt har skolan vuxit underifrån, och är idag en F-9 skola. Barnen kommer från närområdet i Sollentuna, men även från grannkommunen Upplands Väsby. Skolan är liten och familjär, där alla känner varandra. Skolans rektor, Lillemor Johansson, har en lång karriär som rektor bakom sig, och tvekande inte inför att anta uppdraget att leda Norra Strandskolan för cirka två år sedan.  


        – Jag tilltalades direkt av att det var en mindre skola där alla faktiskt känner igen varandra och visar omsorg. Här följer vi eleverna genom alla år i grundskolan, känner dem väl och kan lätt uppmärksamma om något inte är bra. Föräldrar kan skapa goda kontakter med varandra när barnen är små, kontakter som sedan följer med under tonårstiden. Det skapar en enorm trygghet, säger Lillemor. 


Skolan har avsatt stora resurser för att jobba med trygghet och studiero, bland annat via Olweusprogrammet. Att det har gett en märkbar förändring, upplevde nytillträdde biträdande rektor Mikael Aceli omedelbart. 


         – Redan under första besöket och anställningsintervjun fick jag en väldigt positiv bild av skolan, och av Lillemor som pedagogisk ledare. Stämning är god och det är lugnt i korridorerna, vilket är en indikator på bra lärmiljö, säger Mikael. 

Även om värdegrundsarbetet med trygghet och trivsel är en ständigt pågående process, så är grunden nu satt. Fokus är idag att vidareutveckla verksamheten för att göra Norra Strandskolan till ett självklart förstahandsval för föräldrarna.   


         – Stort fokus är nu på lärande och undervisning, så att vi får en röd tråd genom alla årsklasser. Årets utvecklingsarbete sker till stor del i arbetslag, utvecklingsgrupper och ämnesgrupper. Dessa konstellationer utgör en grund för det kollegiala arbetet där vi på olika sätt arbetar mot våra gemensamma mål. Vi vill utveckla arbetet med lektionsstruktur, inflytande och återkoppling till eleverna, samt öka användandet av digitala medel som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  Det är ett långsiktigt arbete som vi är i startgroparna med och som känns väldigt roligt, berättar Lillemor.


          – Man kan säga att vi ökar systematiken i allt vi gör, från ledningsnivå ner till lektionen. Vi planerar, genomför, utvärderar och frågar oss hur vi kan förbättra utfallet. Jobbar man systematiskt i alla led blir målen mer levande och skolan kommer att uppnå ännu bättre resultat, fortsätter Mikael. 


Norra Strandskolan är en del av koncernen Dibber, vilka har en stark pedagogisk målbild för hur barn, föräldrar och pedagoger ska trivas och utvecklas inom skolan. I år drar digitaliseringen igång, med utbildning för pedagogerna i bland annat programmet Loops, som kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter i undervisningen. Successivt har de sedan implementerat Dibbers värdeord och tankesätt där relationskompetens står i fokus.


          – Vi vill vara en skola där eleverna blir den bästa versionen av sig själva. I en skola som är mindre och så familjär som Norra strandskolan kan vi få världens viktigaste värden att växa. När eleverna efter nio år lämnar skolan, vill vi att de ska vara redo för gymnasiet, men även ha fått värdegrundsfostran. Hur vi är och bör vara som människor mot varandra, oavsett om man är elev, förälder eller pedagog. Hur man mår och hur man presterar hänger väldigt mycket ihop. Här är vi viktiga för varandra! säger Lillemor slutligen.  

2019-12-10
Dela artikel
Hemsida

Norra Strandskolan

070-775 72 18

Kärleksbacken 3
192 75 Sollentuna

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies