157052 SS
157052 SS0
157052 SS1
157052 SS2
157052 SS3
157052 SS4
157052 SS
157052 SS0
157052 SS1
157052 SS2
157052 SS3
157052 SS4

Nya höjder på kort tid

Ibland krävs nya perspektiv för att kunna förbättra och utveckla. Så är fallet på Sätraskola i Stockholm där ett nytt ledarskap skapat en ny skola. I och med den nya rektorns inträde 2014 har Sätraskola genomgått omfattande förändringar, men resultat som inte låtit vänta på sig. Under bara ett år har meritvärdet gått från 164 till 200.

Margareta Forsman har varit rektor i 15 år och kom till Sätraskolan ifjol. I samband med att hon valdes till rektorstjänsten var det ingen tvekan att hon skulle ha den – det var både arbetsgivare, anställda och fackförbund överens om. För Margareta Forsman, som hade arbetat i flera olika befattningar i Botkyrka och Huddinge tidigare, var det lite som att komma hem.

– Jag läste in mig på allting – kvalitetsredovisning, hemsidor, verksamhetsberättelser, resultat och tidigare prioriteringar. På så vis hade jag en ganska god bild av vad det var vi behövde kavla upp ärmarna för och göra, berättar hon.

Sätraskolans dåliga resultat var en av de största utmaningarna för den nya( valde att ta bort nyblivna ) rektorn. Slutbetyg, meritvärden och behörigheter hade siffror som talade för sig självt – här behövde skolan göra på något annat sätt.

– Vi kan inte kasta ut elever i ett utanförskap utan måste analysera situationen och göra förbättringar som leder till högre behörighet och bättre resultat.

Verksamhetsberättelserna avslöjade också att skolans lärare axlade så mycket mer än lärarrollen. Och de var en del av elevernas vardagsliv, vilket är en mycket positiv utgångspunkt.

– Det genomsyrar den här skolan, här är de vuxna otroligt engagerade. Inte så att det blir betungande för dem, utan så att de bygger bra relationer. Jag är oerhört relationsfokuserad i mitt ledarskap och tror mycket på förtroenden och att bygga relationer.

– Det gäller både föräldrar, elever och personal, samt samhället runt omkring. Vi är här med barnen i fokus och då gäller det att bygga goda relationer, säger Margareta Forsman som såg ett behov av att bygga de externa relationerna när hon kom till skolan.

De goda relationerna bidrar till att hemmasittarna uteblivit. En del elever är på skolan redan klockan sju på morgonen. När skolan slutar väljer många att vara kvar på den läxläsning som erbjuds här.

Samarbetet mellan föräldrar och skola är ett måste för framgångsrikt arbete, det är Margareta Forsman övertygad om.

– Kan jag dricka kaffe med föräldrarna och prata om vardagliga saker, då kan jag också framföra svåra saker. De vet att jag känner deras barn. Det handlar om att bryta anonymitet och hela tiden ha relationer, långsiktiga relationer. Vi måste alltid lyssna på både barn och föräldrar.

Margareta Forsman konstaterade också att verksamheten för nyanlända hade utvecklingspotential.

– Om du tar in nyanlända, sätter dem i ett rum och inte ger dem undervisning i alla ämnen, studiestöd av modersmålslärare, då tappar du en stor elevgrupp. Bara för att du kommer från Grekland saknar du inte kunskaper, du saknar språket. Det är därför vi måste utarbeta ett samarbete med modermålslärare och studiehandledare. Det gjorde vi direkt, säger Margareta Forsman, som också såg vikten av att se varje elev som en individ och tillgodose deras behov.

Det behöver inte vara särskilt komplicerat, menar hon. När en stor del av de nyanlända saknade betyg i hemkunskap såg man till exempel till att ha en temadag med praktiska och teoretiska uppgifter och tog in lärare som kunde olika språk.

På så vis kunde man bedöma kunskaper i ämnet och inte språkkunskaper. Det visade sig vara ett framgångskoncept – alla elever kunde plötsligt tillgodogöra sig de kunskaper som ledde till att de fick betyg.

Resultatet av förändringarna talar sitt tydliga språk. Meritvärdet har gått från 164 till 200 under bara ett år.

– Vi har en enorm kraft i eleverna här. Jag är stolt över de insatser som vi har gjort – de var nödvändiga. Man kan inte bara komma till en skola och känna in atmosfären och vänta, man måste agera direkt. Och vi har förutsättningarna här.

Framgångarna ser man också i elevantalet. Sätraskolan lockar alltfler elever. I dagsläget går 622 elever här. När Margareta Forsman började på skolan gick 584 elever på skolan. Intäkterna som det ger ligger till grund för en ännu bättre skola. Tillsammans med andra instanser och samverkan med andra skolor blir man ännu bättre.

– Bland annat har vi skapat en grupp för elever med särskilda behov tillsammans med andra skolor. Det är vi först i Stockholm med och den ligger här på Sätraskolan. Har du barn som behöver särskilt stöd ska du annars som förälder ta kontakt med friskolor och åka långt. Det här är ett bättre alternativ. Vi hoppas att kunna ta fler sådana steg och möta elevernas behov på bästa sätt.

– If it’s to do, it’s up to you.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies