132099springlife

Ökar din prestation, lönsamhet och omsättning

Att välmående medarbetare är avgörande för en kraftfull och effektiv organisation, det har Springlife länge varit medvetna om. Nu expanderar företaget som har tagit tempen på organisationernas prestationsnivå sedan 1998. ”Talent management, performance management och kompetensförsörjning kopplat till hälsa och företagshälsovård ligger helt rätt i tiden”, säger vd Michael Sjödin.


Med hjälp av Springlifes verktyg undersöks förutsättningarna på både individ- och organisationsnivå som genomlyser hela organisationen. Kartläggningen ligger till grund för ett proaktivt eller förebyggande arbete som skapar bästa möjliga förutsättningar ur prestationssynpunkt, något som skapar både bättre lönsamhet och ökad omsättning.
– Vi blir ofta en strategisk partner för kunderna över tid eftersom de sätter värde i att kunna mäta hur bolaget mår och presterar med validerade data, säger Michael Sjödin.
Prestationsanalysen är ett verktyg baserat på professor Bengt Arnetzs forskning i socialmedicin och hälsa med koppling till stress och stressforskning. Forskningen har stöd i över 50 oberoende nationella och internationella publikationer.

Springlifes användarvänliga och effektiva verktyg har blivit mycket uppskattat och i dagsläget anlitas företaget både av privat och offentlig sektor. Kundkretsen består av allt från små sexmannaföretag till bolag med över 55 000 anställda, alla med den gemensamma nämnaren att de vill effektivisera verksamheten. Stor nytta gör även Springlifes undersökningar bland de företag som står inför någon form av förändring, som nyanställda chefer, nya strategier eller ändrad färdriktning.
– Vi tar fram de insatser som företaget bör prioritera i samband med förändringen och finns till hands om kunden önskar att vi utför de framtagna planerna utifrån nuläget, säger Michael Sjödin.
En stor del av de företag som anlitar Springlife återkommer när det är dags att åter utvärdera organisationen, för att mäta utfallet av de proaktiva och förebyggande insatser som satts in. Att anlita Springlife i stället för att arbeta med egna värderingar har en rad fördelar.
– De fyra vanligaste argumenten är att man får till en verklig beteendeförändring inom organisationen, att det är en direkt koppling mellan det vi gör till de ekonomiska nyckeltalen, att en förändringsresa går upp till tio gånger snabbare än om man gör samma sak på egen hand och utöver att vi mäter förutsättningar i organisationen har vi koppling till målen.


Springlife i korthet

  • • Startade 1998 och var först på marknaden med ett vetenskapligt bevisat verktyg för analys av prestationsnivå inom organisationer med direkt koppling till individ, organisation, effektivitet, målkvalitet, ledarskap samt ekonomiska nyckeltal.

  • • Företagets prestationsanalys, en accelerator som säkerställer företagets måluppfyllnad, har hjälpt över 600 företagsledare samt 800 000 medarbetare att trivas bättre på jobbet.

  • • Verktyget har en unik förpackning med fokus på användarvänlighet och snabbhet. Efter många genomförda internationella projekt finns prestationsanalysen översatt till flertalet språk.

 

2013-04-10
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies