JurumBILD

En advokatbyrå specialiserad på familjerätt

Familjerättsadvokat Jurum AB grundades redan 1997 av advokaten Marianne Beudat, som i dag driver advokatbyrån tillsammans med sin dotter, biträdande jurist Therese Beudat. Byrån arbetar med vårdnadstvister, äktenskapsförord, bodelningar, samboavtal testamenten och arvsrättsliga frågor.

Tillsammans möter Marianne och Therese Beudat med värme och engagemang familjer som ofta befinner sig i svåra situationer. Genom Jurums tydliga fokus på familjerätt sedan start, har advokatbyrån genom åren byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet inom området.


– Frågor som rör familjen är känsliga, därför är vår filosofi att bemöta varje klient utifrån deras personliga behov. Vi arbetar för att du som klient ska känna dig trygg och göra juridiken förståelig för dig genom hela processen, säger Marianne.


Enligt henne råder det flera missuppfattningar gällande vårdnadsregler, till exempel att ensam vårdnad krävs för att få boendet om barnet. Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern har rätt att ta beslut som gäller barnen, det kan handla om ansökan om pass, skola, sjukvård och liknande men barnet kan oavsett vårdnadsform bo varannan vecka hos föräldrarna.


Domstolen håller inledningsvis ett förberedande sammanträde som bland annat syftar att hitta överenskommelser och utredda målet. Om inga överenskommelser kan nås, avslutas målet genom en huvudförhandling. I de flesta målen enas föräldrarna om barnens bästa under processens gång. Ett vårdnadsmål pågår vanligtvis mellan ett och ett och ett halvt år i domstolen.


På byrån finns en gedigen kompetens att driva dessa känsliga mål i domstol samt att finna samförståndslösningar som gynnar både barnet och klienten.


171035 FA


Tingsrätten är i dag betydligt mer medlingsorienterade i vårdnadsmål och försöker att få parterna att med hjälp av ombuden att finna en samförståndslösning mellan föräldrarna. En samförståndslösning ökar chanserna för att den överenskommelse man själv fått vara med och utforma faktiskt även följs i framtiden.


– Att hitta den bästa långsiktiga lösningen för våra klienter med ett tydligt fokus på barnets bästa är vad vårt arbete ytterst handlar om, säger Therese med eftertryck.


Ombudskostnader kan bli höga men man kan genom sin hemförsäkring få hjälp genom rättsskyddet. Saknar man hemförsäkring eller om separationen skett nyligen kan man eventuellt få rättshjälp. Men vid rättshjälp får du inte tjäna mer än 260 000 kronor om året.


Inom familjerätten ingår även avtal och tvister mellan makar eller sambos. Marianne önskar att fler samboavtal tecknas.


– Ett samboavtal fastställer vad som ska ingå i en bodelning. Många vet inte att all egendom fördelas lika om det inte finns någon överenskommelse. Även sådant som man tog med sig in i boendet, berättar hon.


Även för gifta parter fördelas allt lika om inget äktenskapsförord skrivits. Något som kan få förödande konsekvenser för den part som exempelvis driver eget företag.


– Om man inte skrivit äktenskapsförord tillfaller hälften av företaget den andra parten vid skilsmässa, varnar Marianne.


Lagstiftningen förändras och det är viktigt att man ser över sina familjerättsliga avtal kontinuerligt, till exempel svenskar som bor större delen av året utomlands bör se över sina testamenten. Den nya arvsförordningen, som också är svensk lag, innebär att svenskar bosatta utomlands måste ändra sina testamenten och äktenskapsförord för att vara säkra på att svensk lag ska komma att tillämpas när någon dör.


Detsamma gäller för utländska medborgare bosatta i Sverige som vill att hemlandets lag ska vara tillämplig när någon avlider i Sverige.


På advokatbyrån finns även en väl utarbetat erfarenhet att arbete med familjerättsliga ärenden som har anknytning till flera länder. Advokat Marianne Beudat framhåller att många tvister skulle kunna undvikas om man tänkt över sin unika situation och upprättat ett avtal.

2017-02-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies