175038 HS3

Kunskap och goda relationer

Hagsätraskolan belägen strax söder om Stockholm har fått en ny rektor, Mattias Wahlström. Mattias föredrar att arbete i områden som Hagsätra, där mångfalden är stor. ”Det finns utmaningar, men är också mycket givande”, säger han.

Mattias är en välrenommerad pedagog. Han har arbetat som lärare i tolv år och som biträdande rektor i sex år. Från och med höstterminen 2017 är han rektor på Hagsätraskolan. En utmaning som Hagsätraskolan, liksom många andra skolor runtom i landet står inför, är den ökade digitaliseringen. Många beslut måste fattas, exempelvis vilka enheter de ska använda. För närvarande har lärarna datorer som kopplas upp mot projektorer, vilka finns i alla klassrum. Målet är att alla elever också ska ha någon slags enhet inom en tvåårsperiod. Utmaningen, menar Mattias, är att få in digitaliseringen i skolan på ett bra sätt. De måste bli en naturlig del i skolans vardag.


– Det digitala ska vara ett hjälpmedel, precis som penna och papper och inte bara något man tar in för sakens skull, säger Mattias.


175038 HS2


Mattias är ny på Hagsätraskolan, men har arbetat i ytterstadsområden i hela sin karriär. Han trivs med att arbeta i ett sammanhang av mångfald. Skolan står inför samma utmaningar som många andra skolor och i en skola med sådan mångfald som Hagsätraskolan kan Mattias se att personalen blir viktigare för eleverna, genom att vara goda förebilder.


– Det märker man när man pratar med gamla elever. Det jag gör, gör ändå skillnad för många, säger han.


Hagsätraskolan har alltid tagit emot många nyanlända, vilket för med sig både utmaningar och möjligheter, både vad gäller språket och att ge barnen stöd när de ska vidare ut i samhället. 


En skola som Hagsätraskolan måste arbeta mer kompensatoriskt än exempelvis en innerstadsskola. Detta reflekteras även av budgeten, då Hagsätraskolan får lite mer för att just arbeta på detta vis. Kompensatoriskt innebär exempelvis att ha dubbelbemanning på, bland annat svensklektionerna, då man har en svensklärare och en svenska som andraspråkslärare, som hjälper elever som behöver extra stöd med språket. Andra möjligheter som finns i en skola med mångfald är att toleransen mellan människor blir en styrka som eleverna tar med sig vidare ut i samhället.


– Vi har ju fortfarande lika lång tid på oss att genomföra det här som alla andra skolor, så vi måste ju tänka annorlunda, säger Mattias om att arbeta kompensatoriskt.


Som rektor har han två områden som får särskilt fokus. Dessa områden är kunskap och relationer. En skola är självfallet ämnad att undervisa barn. För att alla ska kunna lära sig behöver alla som verkar i skolan ha goda relationer. Det krävs goda relationer mellan lärarna och ledningen, liksom mellan lärarna och föräldrarna. De viktigaste relationerna är dock de mellan lärarna och eleverna. 


För ska man vara lärare på en skola som Hagsätraskolan, handlar det inte enbart om att ha kunskapen i fokus.


– Som lärare måste du vara äkta när du befinner dig i situationen. Du kan inte bara gå in och vara ”läraren”, ha undervisning och sedan gå ut. Du måste arbeta för att skapa relationer med eleverna, säger Mattias.


175038 HS4


Hagsätraskolans värdegrund är att alla är lika mycket värda. Väldigt mycket handlar om att lära eleverna att visa tolerans gentemot varandras olikheter. Detta har sin grund i lärarnas bemötande av eleverna. Elever som är nyanlända utgör en viss utmaning medan elever med inlärningssvårigheter utgör en annan. 


– Det vi är väldigt bra på här är att bemöta alla barn. Goda relationer mellan alla på skolan är grunden för att det ska bli bra, säger Mattias.


Skolan tar med barnen på många utflykter för att exponera dem för samhället. De åker exempelvis till parker, går på dansföreställningar, har tivolifysik och ser på vaktparaden. En vision Mattias har är att också göra längre utflykter, kanske med övernattning, exempelvis skidresor eller bo på kollo. Utflykter, menar han, skapar sammanhållning och presenterar barnen för traditioner och de kulturella koder som behövs för att ta sig in i samhället.


– Det handlar om att få till en ”vi-känsla” för alla i skolan, avslutar Mattias. 


2017-11-07
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies