185084 OA2
185084 OA3
185084 OA2
185084 OA3

Samhällsbyggande arkitektur

Kännetecknade för ORIGO arkitekter har ända sedan starten 1952 varit det sociala ansvar och samhällsbyggande engagemang som man byggt sin verksamhet på. Med förkärlek för skolor, vårdboenden, hyresrätter och andra allmännyttiga projekt skapar man byggnader med demokrati, utveckling och hållbarhet i fokus.

ORIGO arkitekter grundades 1952 av Jon Höjer och Sture Ljungqvist, två tongivande arkitekter som i sin yrkesgärning var med och byggde upp det svenska folkhemmet. Samhällsengagemanget på byrån har inte minskat med åren. Dagens ORIGO-arkitekter är måna om att förvalta sitt humanistiska arv och särskilt uppmärksammade har man blivit för den nyskapande Glömstaskolan i Huddinge.


– Skolans lokaler ska främja samarbete och utveckling och de ska ge pedagogerna stöd att bedriva undervisning i enlighet med de krav som skollag och läroplan ställer, säger Åsa Machado, arkitekt och delägare på ORIGO arkitekter.


För att kunna individanpassa undervisningen och för att ge plats för olika sorters lärande krävs att rummen är möjliga att inreda och använda på många olika sätt, för att möta nya krav och behov vartefter, och att de kan användas tillsammans.


185084 OA1


– Jag vill uppmana huvudmän och andra berörda att våga se på skolans lokaler med nya ögon. Att släppa oron för att människor inte ska förmå se bortom sina invanda föreställningar om hur en skolbyggnad och ett klassrum ska se ut, säger Åsa. Hon understryker vidare vikten av att som beställare fokusera på behoven och situationerna och ge arkitekterna utrymme att föreslå de rumsliga lösningarna och strukturerna. I den dialogen kan vi utveckla lärmiljöerna vidare.


Utöver skolor arbetar ORIGO med arkitektur på alla nivåer i form av bland annat stadsplanering, bostäder, vårdboenden och kommersiella byggnader. På kontoret arbetar i dag 18 personer med kompetens inom bland annat byggnadsvård, tillgänglighet, BIM, gestaltning och projektering. Med åren har man byggt upp en rad nära samarbeten med beställare tillsammans med vilka man skapar socialt hållbara miljöer. Inför prognosen att landet behöver bygga fler än tusen skolor under de närmaste tio åren har dock skolbyggandet fått särskilt fokus hos ORIGO arkitekter. Kontoret deltar i nätverk och grupper tillsammans med byggare, forskare och andra arkitektföretag för att möta utmaningarna.


– Vi måste hjälpas åt att bygga riktigt bra lärmiljöer så att vi inte belastar framtiden med ombyggnationer, utan tar chansen att lyfta den svenska skolan, avslutar Åsa.

2018-10-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies