181024 RC6

Relationsskapande möten avgörande för företagsutveckling

Hur går man som företagare till väga för att attrahera nya medarbetare? Hur gör man för att lansera en ny produkt på en global marknad? Hur skapar man fruktbara möten på nya arenor? Göteborgsbaserade eventbyrån Revolve Concept Management ger svaren genom Live Communication.

Live communication betyder att publiken upplever varumärket direkt och det aktiveras så många sinnen som möjligt. Budskapet levereras genom upplevelser och känslor. Det kan vara ett live-event, eller en digital upplevelse, eller både och. Men det är alltid Live.


På Revolve samlas lång och gedigen erfarenhet av att arrangera gränsöverskridande möten mellan företag och nya marknader samt dess investerare, kunder och medarbetare. Att driva ett framgångsrikt företag är på dagens globala marknad oerhört komplext och kräver mycket mer än en bra produkt. Grundläggande för framgång är en fungerande kommunikation mellan inblandade aktörer. Revolve Concept Management är experter på att hjälpa företag att genomföra konstruktiva och relationsskapande möten. 


181024 RC5


Johan Hagsjö är VD för Revolve och drev tidigare ett större företag inom event- och informationsbranschen i vilket han helt fokuserade på presentationsteknik. När Johan 2007 sålde bolaget började tankarna snurra kring hur han skulle lyckas utveckla sitt tidigare koncept. Han hade då arbetat med att driva några av Sveriges största företagskampanjer knutna till Volvo Ocean Race. 


– Jag såg en möjlighet att utveckla det arbetet till att dels hjälpa företag att etablera sig på den globala marknaden men också skapa förutsättningar för dem att möta sina kunder och andra betydelsefulla aktörer ur ett kommunikationsperspektiv, förklarar Johan.


Det var denna vision som låg till grund för bildandet av Revolve år 2011.  


– Jag visste redan från start att jag ville arbeta i globala projekt tillsammans med Sveriges största företag, säger han. 


För att lyckas med detta inleddes ett samarbete med en av Sveriges största aktörer inom marknadsföring och kommunikation – More Alliance. 


– Partnerskapet med More Alliance innebär en mängd fördelar både för oss och för våra kunder, förklarar Johan. Bland annat kan Revolve vid behov ta in någon av de 150 specialister inom marknadsföring och kommunikation som är knutna till den gemensamma företagsgruppen.


Uppdragen som Revolve tar sig an är varierande. Den gemensamma nämnaren är kommunikation och personliga möten. 


– En viktig del av vår verksamhet består i att hjälpa företag att lansera sitt varumärke eller nya produkter på marknader, berättar Johan. 


Som exempel kan den pågående lanseringen av en ny bilmodell på den kinesiska och europeiska marknaden nämnas. Man har tidigare involverat sig i den lyckade introduktionen av det globala varumärket som står bakom bilmodellen som kommer säljas över hela världen.

 

181024 RC3


Ytterligare ett verksamhetsfält är att skapa goda relationer mellan företag och investerare. Man paketerar den information som företaget vill nå ut med på ett sätt som skapar känslor och positiva associationer. För att nå fram med sitt budskap måste man dessutom anpassa sig efter den publik man har framför sig. Ett bra exempel är kapitalmarknadsdagar under vilka det gäller att presentera kvartalsrapporter, årsstämmor och visioner på ett sätt som väcker intresse och förtroende. 


– Vid sådana tillfällen gäller det att visa investerare att företaget är på rätt väg och det kan man göra på så många fler sätt än med siffror och diagram. Med börsvärde i fokus kan man visa upp sina verksamhetsgrenar och framtidsplaner med hjälp av exempelvis film eller utställningar, berättar Johan. 


Det handlar om att kombinera ett seriöst budskap med känsloskapande metoder och att hela tiden vara uppmärksam och beredd att anpassa sig efter vad som händer i rummet. 


Ett växande marknadsområde är insatser knutna till HR. Det vill säga bistå företag i rekryteringen av eftertraktade medarbetare. Ett talande exempel är bristen på ingenjörer i Göteborg.


– I det fallet består vårt uppdrag i att på olika sätt attrahera ingenjörer till våra kunders företag, förklarar Johan. 


Johan ser mycket positivt på framtiden och är övertygad om att han verkar i en växande bransch full av spännande möjligheter. Sponsring är ett område under utveckling, tror han. 


– I framtiden kommer sponsring bland annat att handla om att göra sitt företag synligt för nya arbetstagare. 

Revolve växer stadigt och den återkoppling man får från sina kunder är odelat positiv. Johan förklarar att de verkar i en relationsbransch där man är helt beroende av sina kunders förtroende.


– Det största beviset på att vi har lyckats är att så gott som alla våra nya kunder hittar till oss via rekommendationer, säger han.


181024 RC1


Ett bevis för att många intresserar sig för Live communication är också att eventmarknaden nu snabbt expanderar. Som kommunikationskanal är event-branschen äldre än allt annat, för långt innan det fanns trycksaker, tv och internet fanns det möten och sammankomster. Så hur kommer det sig då att när alla andra traditionella kommunikationskanaler faller bort och ersätts av nya digitala, så växer istället kanalen för event? 


Svaret är att Live communication, precis som digitala media fungerar för tvåvägs-kommunikation. Det låter dessutom människor träffas IRL, hanterar alla sinnen och är mätbart – Inget slår verkligheten när det gäller kommunikation. Insikten om detta har gjort event väldigt populärt och branschen ökar därför kraftigt.

2018-01-15
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies