EM_Qvalify AB_02
Dela artikel

Äldreomsorgen kan bli tryggare med hjälp av certifiering

Oberoende granskning är synonymt för allt vad Qvalify gör, oavsett om det handlar om att certifiera ledningssystem eller granska produkter och tjänster som avtalats mellan två parter. Qvalify, ett välmående företag och innovativt tänkande i en i övrigt konservativ bransch. Qvalify blickar ständigt framåt. Med en ökad kunskap av Äldrestandarden hoppas de kunna vara med och skapa en bättre tillvaro för våra äldre!

Qvalify är ackrediterade av Swedac och Sveriges ledande företag för certifiering av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Maria Brandt, VD för Qvalify och Peter Landin vVD, har jobbat tillsammans på Qvalify i över femton år.


– Företag och organisationer vill och kan ofta bli effektivare för att i förlängningen bli mer lönsamma. Standardiserade ledningssystem möjliggör ett systematiskt arbetssätt med tydliga processer. Vi ser till så att man har processerna på plats och uppfyller kraven för certifiering, och följer sedan upp så att ledningssystemen fungerar. Med återkommande revisioner förbättras din verksamhet och du blir mer konkurrenskraftig på marknaden, berättar Peter och Maria fortsätter:


– När man lämnar in bilen för service på en Godkänd bilverkstad, är det vi eller någon kollega i branschen som säkerställt att verkstaden uppfyllt kravstandard. Vi har över femtio revisorer spridda över landet och under vårt namn. Oberoendet är ett av våra stora signum. Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi är faktabaserade och att vår leverans stämmer. 


Du blir väl bemött oavsett storleken på ditt företag och vi kommer gärna med tips och råd för att hjälpa företagandet framåt.

I egenskap av oberoende granskare anlitas de av såväl små som stora företag, för att säkerställa att avtal och överenskommelser uppfylls. Vad som helst kan granskas så länge det finns en kravställare.– Om ni har ingått ett avtal, påbörjat ett samarbete eller vill kontrollera att ni får levererat vad ni betalar för, kan vi anlitas som en tredje kontrollerande part. Vi anlitas för större kommunala granskningar, till mindre inventeringar ute hos företag, säger Maria.


– Det är bara fantasin som sätter gränserna i vad vi kan granska! Många väljer att låta granska till exempel leverantörer, men långt ifrån alla och vi misstänker att stora summor pengar årligen försvinner ut i samhället. Inte minst skattepengar kan göra större nytta på annat håll. Kostnaden för att anlita oss som granskande tredje part är väldigt låg i jämförelse med konsekvenserna som kan bli av att inte granska, säger Peter.


Qvalify präglas av en företagskultur som värnar om både ett välmående företag och anställda samt utveckling. Precis som Maria och Peter har merparten av kollegorna arbetat för Qvalify under många år.


– Vi ägs av en ideell förening SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) och är ett vinstdrivande företag, men vi vill göra en skillnad i vad vi gör, ha ett ”varför” och ett syfte så att medarbetarna känner stolthet och trygghet. ”Vi ska må bra om tio år”, brukar vi säga, vilket bland annat kräver utveckling, utmaningar och att vi har kul på jobbet. Kombinationen av hög trivsel och prestation, offensivt tankesätt och storleken på bolaget gör oss otroligt snabbrörliga och flexibla gentemot kunden, säger Maria.


Hela branschen är konservativ och vi vill vara de som driver utvecklingen framåt. Vi är nu steget före de stora drakarna med att möjliggöra revisioner delvis på distans, med hjälp av ett digitalt system som vi kallar Q-dac. Q-dac är ett specialutvecklat headset som gör att revisorn kan se samma sak som kunden via en livesänd video utan att vara på plats. Det är tryggt, tidseffektivt samt hållbart för både miljön och revisorns arbetsmiljö, fortsätter Peter.Pandemin har bidragit till två viktiga framsteg för dem: Q-dac och fokus mot den viktiga Äldrestandarden som togs fram 2017.


– Vi är en av de som har utfärdat flest ackrediterade certifikat inom hälso- och sjukvård, vilket vi hoppas och tror bidrar till en bättre vård. Med sjukvårdsutbildad personal utför vi en oberoende granskning enligt Äldrestandarden, då vi säkerställer kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre, i privata och kommunala verksamheter. Vi har sett en dramatisk skillnad mellan äldreboenden som har Äldrestandarden och de som inte har den. Nu behövs fler kravställare så att äldreomsorgen kan bli tryggare och mer systematisk i sitt arbetssätt! avslutar Peter.

2021-05-18

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies