157075 SS0
157075-SS02
157075 SS0
157075-SS02

”Bra för alla, avgörande för vissa”

På Sickla skola arbetar man koncentrerat och ambitiöst med att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Här är eleverna medskapare och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Deras förmåga att uttrycka sina tankar och kunskaper står i centrum för undervisningen vilket bidrar till ett tillåtande och demokratiskt skolklimat.

Att Åsa Portelius, rektor och förskolechef på Sickla skola, arbetar i Nacka är ingen slump. Hon sökte sig aktivt hit eftersom hon anser att Nacka är en fantastisk skolkommun att verka i.

– Här fokuserar man på utveckling samt att ligga i pedagogisk framkant. Det är oerhört tillfredsställande, säger hon.

När Åsa tillträdde rektorsposten för drygt tre år sedan var verksamheten redan mycket välmående. Eleverna trivdes och deras studieresultat var goda. Även föräldrarna var nöjda och Åsa kände att hennes främsta uppgift då var att fortsätta det arbete som tidigare rektor gjort.

– Men med den nya läroplanen, Lgr11, blev min uppgift att anpassa skolan till det förändrade uppdraget, förklarar hon.

Sedan dess har Åsa sett hur det gemensamma arbetet med att tolka och verkställa innehållet i den nya läroplanen har utvecklat undervisning och elevernas roll. Hon tycker att den nya läroplanen lägger ett ännu större fokus än tidigare på pedagogisk utveckling och att den kräver att man får till stånd ett kollegialt lärande samt ett arbete för att skapa ett tänkande klassrum.

I det tänkande klassrummet finns plats för alla elevers tankar och förmågor. För att detta ska ske behövs duktiga pedagoger som kan utmana elevers tankar på ett objektivt och intressant sätt för att på så sätt fördjupa och öka elevernas lärande.

Lärarna behöver även fungera som förebilder och ställa frågor till eleverna på ett tillåtande, uppmuntrande och öppet sätt. I ett sådant klassrumsklimat konkretiseras betydelsen av demokrati och allas lika värde.

Enligt Åsa har den nya läroplanen och utvecklingsarbete som följt inneburit stora förändringar.

– I dag lägger vi ett oerhört stort fokus på elevmedverkan och kamratbedömningar. Eleverna ska vara självstyrande och delta aktivt i sin egen lärprocess. De ska få syn på den egna progressionen och själva processen måste vara lika viktig som slutresultatet, förklarar hon.

Det eleverna gör i skolan måste upplevas meningsfullt och ha ett tydligt syfte kopplat till deras egen verklighet och läroplanen

– Att eleverna känner stolthet över sitt arbete och att deras lärprocesser synliggörs för verkliga mottagare, till exempel genom bloggar, filmer och i vårt digitala bibliotek, är oerhört centralt, säger Åsa med eftertryck.

För att stödja lärarnas arbete har Åsa startat pedagogiska utvecklingsmöten som hålls en gång i veckan under ledning av en pedagogisk arbetslagsledare. Här diskuteras bland annat samsyn, likvärdig bedömning och digitalt lärande.

– Vi har väldigt många olika IT-verktyg på skolan, bland annat en dator eller surfplatta per elev på mellanstadiet, men verktygen i sig är inte intressanta. Frågan är hur dessa kan understödja undervisningen, fördjupa lärandet och öka meningsfullheten, förklarar Åsa.

Hon belyser hur viktigt det är att de digitala verktygen inte fungerar som ersättare utan omdefinierar och fördjupar elevernas lärande.

Sickla skola är en F–6-skola med 510 elever. Här finns en av Nackas största grundsärskolor och man har även särskilda undervisningsgrupper.

– Vi arbetar enligt ett inkluderande synsätt och jag tror att det är en bidragande orsak till den tillåtande stämningen vi har här, säger Åsa som är mycket stolt över att grundsärskolan i våras fick ett prickfritt och mycket positivt omdöme av Skolinspektionen.

Ytterligare något som bidrar till den grundmurade trygghet som eleverna känner tror Åsa beror på det synnerligen aktiva trygghetsteamet. Varje oktober genomförs något man kallar för REKO-vecka som trygghetsteamet har planerat. Alla skolans elever arbetar då i tvärgrupper över årskurs- och skolformsgränser med bland annat trygghetsövningar och estetiska lärprocesser. REKO står för respekt, empati, kamratskap och omtanke, och Åsa är säker på att dessa veckor bidrar till att eleverna kommer närmare varandra.

Årets fokusområde stavas ”Bra för alla, avgörande för vissa” och baseras på den forskning som visar att skolor som lyckas är de som skapar förutsättningar för de elever som inte har det så enkelt i skolan.

– Är vi skickliga på att stödja elever i behov av extra stöd, ja då är vi bra för alla, även för dem som behöver utmaningar för att nå ännu längre, säger Åsa.

Det mest avgörande för föräldrarna vid valet av skola är en god atmosfär med trygghet och trivsel, menar hon.

– Och det är också en förutsättning för att nå goda studieresultat, berättar Åsa som själv trivs väldigt bra på Sickla skola.

– Våra besökare säger ofta att det är så härligt att vara här på Sickla skola eftersom vi upplevs vara en så ”glad skola”. Och så är det verkligen! säger hon och ler.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies