142053-StefanHertz

Det viktiga ledarskapet i klassrummet

De flesta lärare har någon gång träffat på grupper som inte riktigt fungerar, en grupp där besvärliga mönster uppträder. Det är ofta klassrum där otrygghet råder och en grupp som behöver hjälp av vuxna för att bryta mönstret. Ett konstruktivt ledarskap både i klassrummet och på skolan skapar trygghet och ett positivt arbetsklimat.

Stefan Hertz menar att ett aktivt ledarskap i klassrummet är en viktig ingrediens för att ändra trenden med svenska skolans allt sämre resultat och arbetsro. Han driver Stefan Hertz utbildning AB där han föreläser om ledarskap, framför allt i skolor runtom i Sverige. Stefan lyfter fram betydelsen av att som lärare förstå hur grupper fungerar och veta hur man framgångsrikt leder en grupp.
   – Genom ett relationsorienterat ledarskap kan man skapa ”medkulturer” i klassrummet och på skolan, förklarar han.

Stefan började sin lärarbana som utbildad SO-lärare 1998. Under åren har han, utifrån vetenskaplig litteratur och egna erfarenheter, byggt en verktygslåda för ledarskap som bygger på en förståelse för både sig själv, individen och gruppen.
   – För att skapa en förändring i en grupp som hamnat i ett besvärligt mönster behövs ledarskap. Man behöver bli gruppens ledare och sedan träna eleverna i det normsystem som ska gälla i klassrummet.

Om man jobbar tillsammans i arbetslag och skapar ett konsekvent mönster för klasserna genom att ha samma förhållningssätt, regler och förståelse för ledarskapets betydelse går det ändå snabbare att träna in ett positivt normsystem i alla grupper.
   – Tidigare har det varit mycket inriktat på individualisering och jag tycker att det är bra också, men vi måste arbeta med både individen och gruppen samtidigt. En välfungerande grupp gör att individen kommer till sin rätt.

Det är enligt Stefan Hertz viktigt att skapa ett ledarskap som utgår från styrkorna i den egna personligheten. Allt ledarskap utgår från att man förstår sig själv, eftersom man själv är det viktigaste verktyget. Stefan har skrivit boken ”Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan – verktygslåda för pedagoger”, som handlar om hur man skapar förutsättningarna för trygga och fungerande grupper. Boken kan användas av alla som vill utveckla sitt ledarskap, oavsett yrke. Planen är att ge ut en hel serie böcker i ämnet framöver. Nästa bok kommer att handla om vad som skapar framgångsrik undervisning och hur man kan göra. Stefan vill dock poängtera att de verktyg han ger på sina föreläsningar och i sin nyutgivna bok är just hans syn på att arbeta med ledarskap och hur han ser hur pusselbitarna hänger ihop.
   – Utefter det är förhoppningen att varje lärare plockar de bitar de behöver för att lägga sitt eget pussel och skapa sin egen verktygslåda.
2014-02-19
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies